Anetavler og biografier. Oversigttavler over mine ca. 1.000 fædrene og mødrene aner. Ud over nogle få aner i 16-1700-tallet, er næsten alle aner fra Vendsyssel, enkelte grene dog fra Thy og Himmerland.
For de første 6 generationer er der links til ane-beskrivelser, som dog nok primært kan have interesse for min familie. Anerne findes også i Navne- og stedregistrene (se nedenfor), hvor der er noter om dem og ca. 12.000 af deres efterkommere.

 
Anegalleri. Billeder af de aner der har været så betænksomme at lade sig fotografere for eftertiden.
 
Navneregister og Stedregister (disse links tager nogle sekunder at åbne). Registre over anerne og ca. 12.000 af deres efterkommere, ordnet efter amt/sogn/sted hhv efternavne, med tilhørende noter om disse. Ingen nulevende.
Langt størsteparten af de ca. 12.000 personer er fra Vendsyssel, i særdeleshed Dronninglund herred i Hjørring amt og Kær herred i Ålborg amt. Herudover en slægtsgren i Thisted amt, samt nogle personer i det søndenfjordske Ålborg amt, og andre områder.
 
Kilder (Kildeforkortelser). Liste over kilder og kildeforkortelser anvendt i navne- og stedregistrene.
 
Amt-Herred-Sogn. Link til DIS-Danmark's side med oversigtskort over sogne,  herreder og amter, og linksamlinger med oplysninger om disse.
 
Slægtsforskning. Lidt om min slægtsforskning og hvorfor...
 

Hvor Johansen kom fra? Mit bud på oprindelsen til vores Johansen-navn.
 

Vendelboerne, flinke folk iblandt! - Hvad der dog er sagt og skrevet om Vendsyssel og vendelboerne gennem tiderne!
 

Kontakt. Send mig en email, hvis du har spørgsmål eller rettelser, eller ligger inde med oplysninger, billeder eller andet interessant til disse sider.

 
 
(Webstedet opdateret sidst: november 2008)