Kilder og referencer. Kildeforkortelser. (Lidt om kilderne)

 

AAn-

Arnold Andersen: Knudseje – en hovedgård i Vendsyssel (Forlaget Nordpress, 2004).

AB1-

Anton Blaabjerg: Nutiden og Valdemar Sejr. Slægtsforskning og Danmarkshistorie. (Slægten. Forum for Slægtshistorie. Temahæfte, 2000).

AB2-

Anton Blaabjerg: Pors, Bø- eller Byrialsen, - en advarsel. (Gemmesider- fra nr. 1-10 (1990-94), Slægten. Forum for Slægtshistorie, 1999)

Adk- Landbohist. Selskab: Adkomstregistreringer 1513-50: http://www.hum.ku.dk/navnef/adkomst/c/c000/c193.htm

AJ1-

Anton Jakobsen: Vandmøller i Vendsyssel. (Vendsyssel Årbog 1933-36).

AJ2- Anton Jakobsen: Pe'r Uhrmager i Lyngsaa. En Landsbykunstner fra det attende Aarhundrede. (Vendsyssel Folk og Land. Historisk, topografisk Aarbog IV, 1912).

AJo-

Alfred Johansen: En landmand fortæller. Slægtshistorie gennem fire generationer fortalt af Alfred Johansen, Flyvbjerggaard". (Udg.: Jerslev Boghandel u/år)

ajs1-

Lokalhistorie. Nr. 1. Store Vildmose - Gammel Vraa - Ajstrup sogn. Udgivet af Lokalhistorisk Forening i Ajstrup sogn. Tylstrup/Ajstrup 1985.

ajs2- Lokalhistorie. Nr. 2. Kirker og skoler - Kirkens ejerlav - Ajstrup sogn. Udgivet af Lokalhistorisk Forening i Ajstrup sogn. Tylstrup/Ajstrup, omkr. 1985.

AK-

Oplysninger fra Aksel Kristensen, Hellevad-Ørum Lokalhistoriske Arkiv.

AMy1- Anna Myrhøj: Drabet i Tvilstedgaard 1716. (Vendsysselske Aarbøger 1951, s.79)
AMy2- Anna Myrhøj: To fæstebønder dømmes til Bremerholm. (Vendsysselske Aarbøger 1951, s.79)
AO[123]- Kirkebøger og folketællinger indskannet på www.arkivalieronline.dk, for pågældende sogn og årstal, og med angivelse af skanningsside.

Av01-

Avisudklip, Kenosha Evening News, Wisconsin 10.12.1959

B[nr]-

Sv.Otto Brenner: Nachkommen Gorms des Alten.

Bra-

Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt. En gammel jydsk Selvejer- og Herredsfogedslægt (Ejnar Munksgaards Forlag, København 1947)

Bry- Anton Blaabjerg og Birgit Øskov: Er du i familie med bryggerne? Slægterne bag bryggerne J.C. og Carl Jacobsen på Carlsberg. (Slægten. Forum for Slægtshistorie, 1997).

CK1-

Carl Klitgaard: Vendsyssel jordegne Gaarde og Selvejerbønder før og efter Skipper Klemensfejden 1534. (Vendsyssel Årbog 1949).

CK2-

Carl Klitgaard: Røgelhede i Hellevad Sogn. (Jyske Samlinger, 5.Række V.Bind, 1941-1942).

CK3-

Carl Klitgaard: Slægten Mørk fra Hellum. (Vendsyssel Årbog 1945-46).

CK4-

Carl Klitgaard: Optegnelser om Ørum Sogn. (Vendsyssel Årbog 1952)

CK5-

Carl Klitgaard: Historisk-topografiske optegnelser om Hallund Sogn. (Hjørring, 1960).

CK6-

Carl Klitgaard: Vester Brønderslev Sogns og Brønderslev Købstads Historie. (Brønderslev, 1942).

CK7-

Carl Klitgaard: Slettegaard i Vester Hanherred. (Thisted Amts Historiske Årbog 1954).

CK8-

Carl Klitgaard: Optegnelser om Vendsyssel Præstefamilier før ca. Aar 1700. (Hjørring 1945).

CK9-

Carl Klitgaard: Burholt i Øster Brønderslev Sogn. (Jyske Samlinger, 5. Rk, bd VII, 1946).

CK10-

Carl Klitgaard: Slægten Mørk fra Saltum. (Vendsyssel Årbog 1946).

CK11-

Carl Klitgaard: Skipper Klemen. (Vendsyssel Årbog 1925).

CK12-

Carl Klitgaard: Hvetbo Herred (Aalborg, 1906-07).

CK13-

Carl Klitgaard: Stenbjerggaards ældre historie (Vendsysselske Årbøger 1936).

CK14-

Carl Klitgaard: Slægten Bastholm fra Vrejlev. (Vendsysselske Aarbøger 1932)

CK14b- Carl Klitgaard: Slægten Bastholm fra Vrejlev [Tilføjelse]. (Vendsysselske Aarbøger, 1933)

CK15-

Carl Klitgaard: Nordjyske Bondehjem i 15-1600 Aarene. (Sprog og Kultur, 5 bd., 1936)

CK16-

Carl Klitgaard: Vendsyssel Veje. Fra Middelalderen til ca. 1860. Historisk-topografiske Studier. (Hjørring, 1936).

CK17-

Carl Klitgaard: Bidrag til Ø.Brønderslev-Hallund Præstehistorie. (Jyske Samlinger, 4. Rk, bd. V, 1926).

CK18-

Carl Klitgaard: Nogle optegnelser om slægten Mørk fra Kalum. (Vendsyssel Årbog 1946).

CK19-

Carl Klitgaard: Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel fra Middelalderen til ca. Aar 1800. (Hjørring, 1937)

CK20-

Carl Klitgaard: Serreslev Sogn. (Udg.: Historisk Samfund for Hjørring amt, Hjørring 1957)

CK21-

Carl Klitgaard: Bidrag til Linderumgaards ældste Historie. (Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række VI Bind. København 1908-1910).

CK22-

Carl Klitgaard: Et Julebesøg hos Bjergby Degn. (Vendsysselske Aarbøger, 1923).

CK23- Carl Klitgaard: Optegnelser om Slægter Brøndlund fra Vendsyssel. (Pers.hist.Tidskr. 12.r. I bd, 1946)
CK24- Carl Klitgaard: Vrensted Sogn. (Hjørring 1955)

CMRø-

Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie. (Hjørring 1926).

CP1-

Chr. Petresch Christensen: Peder Dyrskjøts Slægt og hans Efterkommere i Vendsyssel. (Vendsyssel Årbog 1925)

CP2-

Chr. Petresch Christensen: Nørresundbys Historie indtil 1701 (Aalborg 1921).

CP3-

Chr. Petresch Christensen: Nørresundbys Historie 1701-1850 (Aalborg 1924).

CP4-

Chr. Petresch Christensen: Hammer Bakker i gamle Dage (Fra Himmerland og Kjær Herred, Historisk Samfund for Aalborg amt, 1965)

DA[år]-

Dansk Adels Årbog. (r efter årgangen angiver, at oplysningen er i årgangens afsnit med tilføjelser og rettelser).

DBH- Dansk Biografisk Haandleksikon (Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. København, 1920)

DBL-

Dansk biografisk leksikon, 3. udgave.

DCom- Vendelboerne der hjalp sig selv. Den Dronninglundske Commisions-Dom. Afsagt i Sæby den 13. Marts 1843. (Udgiv. Niels Adelstorp, Østervraa, 1919)

DDD-

Folketællinger indtastet i Dansk Demografisk Database, http://ddd.sa.dk.

DDM-

Database over Dannebrogsmænd (Dansk Demografisk Database: http://ddd.dda.dk/d4/dddweb/dannebrog/asp/dannebrog.asp

DDP-

Probate Index [register til skifteprotokoller Thisted, Viborg, Aalborg og Randers amter]. http://ddd.dda.dk/d4/dprob/

DLa- Henrik Pedersen: De Danske Landbrug, fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Chrsitain V.s Matrikel 1688. (Landbohistorisk selskab, København 1975).
DrM05- (u/forfatter): Bryggerens rødder. (Nyt fra Museumsforeningen for Dronninglund Kommune, nr. 14. Marts 1997).
DrM06- Birthe Ottesen: Historien om et gammelt slægtsbillede. (Nyt fra Museumsforeningen for Dronninglund Kommune, nr. 19. Marts 2002).
Do.: Barndomserindringer fra Kildedalsgård. (Nyt fra Museumsforeningen for Dronninglund Kommune, nr. 19. Marts 2002).
DrM07- Nyt fra Museumsforeningen for Dronninglund Kommune. Nr. 24, 2007
DrM08- Aksel Kristensen: Ørum Præstegård. (Nyt fra Museumsforeningen for Dronninglund Kommune, nr. 14. Marts 1997).
DSH- Danske Slotte og Herregårde, bd. 10 Vendsyssel. (2. udgave, Red. Aage Roussell. København 1966)

ED1-

Elmer Dalsgaard: Glimt af Østvendsyssels lokalhistorie. (Dronninglund Borgerforening, 1990).

ED2- Elmer Dalsgaard: Glimt 2 af Østvendsyssels lokalhistorie. (Dronninglund Borgerforening, 1992).

EJ1-

Else Jørgensen: Thomsen, Brøndum og Brønnum (Slægten. Forum for Slægtshistorie. Nr. 34 Juli 2006).

EUl-

Erik Ulsig: Danske adelsgodser i middelalderen. (Århus 1968).

Fam-

Meddelt af nulevende i familien.

Fær- Ole Færch: Færch-slægterne i Danmark. (Aalborg 1998).

fp1a-

Børglum Kloster Fæsteprotokol 1707-1716. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)  

fp1b-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 1-300 G35-23. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1c-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 301-500 G35-24. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1d-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 501-800 G35-25. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1e-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 801–1025 G35-26. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1f-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 1026-1175 G35-27.Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1g-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 1176-1275 G35-28.Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1h-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 1276-1375 G35-29.Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1i-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 1376-1500 G35-30.Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1j-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 1501-1625 G35-31. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn.  http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp1k-

Børglum Kloster fæstebreve nr. 1626–1826 G35-32. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn.  http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp3-

Sejlstrup Godsarkivs fæsteprotokol [1719-1798]. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp4a-

Sæbygård Gods fæsteprotokol (I) [1719-1819]. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp4b-

Sæbygård Gods fæsteprotokol (I) [1820-1872]. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp5-

Vrejlev Kloster fæsteprotokol [1699-1845]. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp6-

Dybvad-Knudseje Gods Fæsteprotokol 1701-1846. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp7-

[Oversigt over Dronninglund og Dronninggårds fæstegods omkring 1796]. Fra skiftet efter brigader W. Halling til Dronninglund og Dronninggård [død 1796] (B1-887), med tilføjelse af oplysninger om hartkorn mm fra Jordebog over Dronninglund og Dronninggård til maj 1794. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp8a-

Voergård/Rugtved Godsarkiv: fæsteprotokol 1701-1802. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp8b- Voergård/Rugtved Godsarkiv: forhørsprotokol 1721-1722. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. http://rigmornoergaard.tripod.com/

fp9-

Fæstere under Aalborg Hospital i Vester Hassing (fæstebreve 1679-1874). Uddrag i afskrift: http://bamsesdata.dk/inge-lind/

fp10- Fæstere under Langholt 1757-1833.  Uddrag i afskrift: http://bamsesdata.dk/inge-lind/
fp11- Nibstrup Gods fæsteprotokol 1719-1834 (G43-2). Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/
fp12- Hvidstedgaard Gods fæsteprotokol 1719-1805 (G40-1). Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. http://rigmornoergaard.tripod.com/
fp13- Birkelse Stamhus Fæsteprotokol G120-48. 1735-1788. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

FS[fvd]-

Family Search databaser (primært International Genealogical Index, IGI): http://www.familysearch.org. f=født, v=viet, d=død

FT[fv]-

Folketællinger, mikrofilm eller indtastede i Dansk Demografisk Database: http://ddd.sa.dk. f=født, v=viet jf folketællings oplysning

GC1-

Utrykte notater af slægtsforsker Gudrun R. Christensen fra 1950’erne.

GC2-

Gudrun R. Christensen: Knoldgaard i V.Hassing sogn (Slægtsgaarden, nr 78, 1955. Udg. Dansk Slægtsgaardsforening).

GC3-

Gudrun R. Christensen: "Groben" (Slægtsgaarden, nr. 3, 1943. Udg. Dansk Slægtsgårdsforening)

GC4- Gudrun R. Christensen: En pyromandbrand i sommeren 1740. (Slægtsgaarden, nr. 79, oktober 1955; udg.: Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde).

grv-

Gravsten

Grø1-

Mygdal Sogns Udskiftning. Ved Chr. Grøntved (Vendsyssel Årbog 1935).

GSc-

Georg Schnath: Die Herrschaften Everstein, Homburg und Spiegelberg (Göttingen, 1922).

GØ1-

Georg Østergaard: Peder Dyrskjøt. En Levnedsskildring. (Vendsyssel Årbog 1925).

HHÅ01- Niels Hald: Da slavekrigen nåede til Langholt. (Horsens-Hammer Årbog 1977)
HHÅ02- Johs. Høgsted Jensen: Vodskov Mølle. (Horsens-Hammer Årbog 1981)

HjS-

Hjallerup og Omegns Sparekasse. 1911-1961. Jubilæumsskrift 1961.

HK01-

U/forf.: Funden begravelse i Hals Kirke. (Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-14).

HK02- Flemming Aagaard Winther og Svend B. Olesen: Aalborg-silhouetter fra 1800-tallets begyndelse. (Fra Himmerland og Kjær herred, 1986).
HK03- A. Barfod: norden for lands lov og ret. (Fra Himmerland og Kjær Herred 1959)

HoG-

Holger Grøntved Slægtens Spor. En Anetavle. (Udg. Holger Grøntved 1978)

Hva-

V.Hvass: Samling af Meddelelser om Personer og Familier af navnet Hvas (5.Bind, 1861-90).

Hvi-

Marianne Johansen og Helle Halding: Thi de var af stor slægt. Om Hvideslægten og Kongemagt i Danmarks Højmiddelalder. (Skippershoved, 2001). Jf. også: Bent Christensen: En alvorlig fejl i Hvide-slægtens genealogi. (Publ. på NDSB's (Nordisk Slægtsdatabases) hjemmeside http://www.nsdb.dk/Tng/browsedocs.php (juni 2006))

jb1-

Hørbylund (og Eget) Gods Jordebog 1756. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

jb2-

Dronninglund Gods Jordebog 1753 (afskrift fra Lokalhistorisk Arkiv for Dronninglund af enkelte sider)

jb3-

Jordebog for Hjermeslevgaards og halv Hammelmoses underliggende bøndergods 1696. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

JBL-

J. B. la Cour: Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. (Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-9 (I Samling) og Dansk Landøkonomisk Forlag, 915-1918 (II-III Samling))

JJe-

J. Jespersen: Danske Gaarde i Tekst og Billeder. (Aarhus, 1924).

JJH-

J. J. Hansen: Større danske landbrug. Statistisk, topografisk, historisk Haandbog. (København, 1930-1937)

JJJ-

J. Jeppesen Jensen: Nordkær. Nogle bidrag til dens historie. (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1971)

JPe-

Jane Pedersen: Min mor fortæller. (Eget forlag, 1974).

JSV-

J. S. Vanggaard: Vandsted og Vanggaard. (Vendsyssel Årbog 1936).

KB-

Kirkebøger (originale mikrofilmede). De kirkelige handlinger indført i kirkebogen er angivet med: f=født, k=konfirmeret, a=afrejst fra sognet, t=tilrejst sognet, s=offentligt skrifte, v=viet 1.gang, w=viet 2.gang, x=viet 3.gang, y=viet 4.gang, d=død, n=nævnt (fx som forælder, fadder, forlover) 

kHel-

O. Torp Andersen: Hellevad Kirke (Hellevad Menighedsråd, 1994)

KJø1-

Knud Jørgensen: Et strejftog gennem det gamle Vester Hassing. (Forlaget K.J.Jørgensen og Søn, Frederikshavn, 1996)

KJø2-

Knud Jørgensen: En mosaik om Vester Hassing. (Forlaget K.J. Jørgensen og Søn, Frederikshavn, 1999)

Klo-

Klokkerholm 1898-1998. Aktiv i 100 år. Lokalhistorisk arkiv for Hellevad og Ørum sogne, v/Aksel Kristensen. 1998.

KnK1-

Knud Kærsgaard: En svunden tid - fortællinger gennem 100 år fra Hjallerup og omegn. (Forlaget Nord-Press, 2001)

KnK2- Knud Kærsgaard: En svunden tid II - fortællinger gennem 100 år fra Hjallerup og omegn. (Forlaget Nord-Press, 2002)
KnK3- Knud Kærsgaard: En svunden tid III - lokalhistoriske fortællinger rundt i Dronninglund Kommune. (Forlaget Nord-Press, 2004)
KnK4- Knud Kærsgaard: En svunden tid IV - lokalhistoriske fortællinger rundt i Dronninglund Kommune. (Forlaget Nord-Press, 2005)

KS-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. (Aalborg 1914-1918).

KS1-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. De ældste Led. (Aalborg 1914-1918).

KS2-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Kornumgaardlinjen (Aalborg 1914-1918).

KS3-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Aslundlinjen. (Aalborg 1914-1918).

KS4-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Vestbjerglinjen. (Aalborg 1914-1918)

KS5-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Østbjerglinjen. (Aalborg 1914-1918)

KS6-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Holtetlinjen. (Aalborg 1914-1918)

KS7-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Den dansk adelige Linie. (Aalborg 1914-1918)

KS8-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Nørholmlinjen. (Aalborg 1914-1918)

KS9-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Christianssandlinjen (I-II). (Aalborg 1914-1918)

KS10- Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Egholmlinjen. (Aalborg 1914-1918)

KS11-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Glinvadlinjen. (Aalborg 1914-1918)

KS16-

Carl Klitgaard: Kjærulfske Studier. Spredte Familier og Personer. (Aalborg 1914-1918)

KV1-

Kristen Værnfelt: Stade Udskiftning (Fra Himmerland og Kjær herred, 1957).

KV2-

Kristen Værnfelt: Striben (Fra Himmerland og Kjær herred, 1952).

KV3-

Kristen Værnfelt: Kjær Herreds Knaber (Fra Himmerland og Kjær herred, 1967).

KV4-

Kristen Værnfelt: Egholmbogen. (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1935, 1936, 1937).

KV4a-

Kristen Værnfelt: Egholmbogen. (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1935).

KV4b-

Kristen Værnfelt: Egholmbogen. (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1936).

KV4c-

Kristen Værnfelt: Egholmbogen. (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1937).

KV5-

Kristen Værnfelt: Bidrag til Kjær Herreds Historie. (Jyske Samlinger, 5.Rk Bd. III, 1937-38).

KV6-

Kristen Værnfelt: Ved Kjær herreds Å (Vendsyssel Årbog 1935).

KV7-

Kristen Værnfelt og Carl Klitgaard: Lyngdrup. (Vendsyssel Årbog 1957).

KV8-

Kristen Værnfelt: Langholt. (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1952).

KV9-

Kristen Værnfelt: Sulsted sogns historie (Fra Himmerland og Kjær herred, 1939).

KV10-

Kristen Værnfelt: Holtegaard ved Try og dens beboere. (Vendsyssel Årbog 1960).

KV11-

Kristen Værnfelt: Ved skov og strand. Skildring af Hov i Hals sogn. (Fra Himmerland og Kjær herred, 1945, 1946, 1947).

KV12-

Kristen Værnfelt: Træk af Sundby sogns historie. (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1965).

KV13-

Kristen Værnfelt: Historien om de tre Torper. Blade af Hvorup sogns historie. (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1968).

KV14-

Kristen Værnfelt: Af Ulsted Sogns historie (Fra Himmerland og Kjær herred, 1953, 1959, 1960, 1961).

KV15-

Kristen Værnfelt: Af Dronninglund Sogns Historie. (Hjørring, 1938). (Første del af bogen (s.1-29) findes trykt særskilt i Vendsyssel Årbog 1938).

KV16- Kristen Værnfelt: En Vendelboslægt. (Povl Løvenørns Fædreneslægt). (Jyske Samlinger, Bd.5, Rk.3. 1937).
KV17- Kristen Værnfelt: Lidt om Vangstorp i Sulsted Sogn. (Jyske Samlinger, Bind 5 række 2 (1935-1936)).

LD1-

Lene Dige: Dronninglund sogn i 1700-tallet. (Forlaget Nord-Press, Dronninglund 1994)

LR-

Lægdsruller (på Landsarkivet for Sjælland)

LRø-

Lavst Røjkjær: Historisk topografisk Beskrivelse over Hellum Sogn. (Samlinger til jydsk Historie og Topografi, bind IX, 1882-83)

LRø2-

Lavst Røjkjær: Historiske og topografiske Efterretninger om Jerslev Sogn. (Samlinger til jydsk Historie og Topografi, bind IX, 1882-83)

M02- Meddelt af Ole Munk (www.ole-munk.dk)

M03-

Meddelt af Helene Møller

M04- Meddelt af Else Jørgensen, Arden.

M07-

Meddelt af Kjeld Gramkow Nielsen

M08-

Meddelt af Margit Nørgård Jensen

M13-

Meddelt af Ingrid og Kaj Schmidt (www.sm1.dk)

M14- Meddelt af slægtsforsker Ole Munk.
M15- Skifteforretninger 1714-1792 Ålborghus m.fl. amter (Rigsarkivet, mikrofilm M9314B), uddrag afskrevet af Uffe Hellsten, meddelt af Peter Anderson.

M21-

Meddelt af Gunnar Andersen, Jægerbakken 9, 9492 Blokhus (tel 22798951). Breve af 5/9 2001.

M22-

Meddelt af Karl Møller, Vestbjerg (brev fra Egnsmindesaml. Sulsted-Ajstrup sogne, april 2001).

M26-

Jf. Sæbygaard Birk Tingbog 12. december 1733, meddelt af Else Jørgensen, Arden, i DIS-Forum http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php (2005).

M30-

Meddelt af Jytte Rauh i http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php. (2005).

Ma01-

[Matriklen 1688] Extract ofuer Aalborghuus Amt, Kiær Herred Vesterhassing Sogn og Bye. (http://bamsesdata.dk/inge-lind/

MB[nr]-

Mogens Bugge: Våre Forfedre. Alle paaviselige Forfedre av Johanne Andersdatter til Asdal (...). (Oslo 1939).

Mi1-

Thomas Johansen (red.: Knud Kærsgaard): Den juleaften glemmer jeg aldrig. (Midtvendsyssel Avis, 21. og 28/12 1994)

Mi2-

Aksel Kristensen (red.: Knud Kærsgaard): Kirkegård i Røgelhede og Aldersbo i Klokkerholm. (Midtvendsyssel Avis 2/3 1994).

Mi3-

Aksel Kristensen: Gårdmandskonen på Møllegaarden blev fattig i sin enkestand. (Midtvendsyssel Avis, 28/7 1993).

Mi4- Knud Kærsgaard: Murermester i Hjallerup fra 1914 til 1938. (Midtvendsyssel Avis 12/4 2000)
Mi5- Knud Kærsgaard: Hjallerup gennem 100 år. (Midtvendsyssel Avis 16/2, 23/2, 1/3 og 22/3 2000)
Mi6- Knud Kærsgaard: Bygmesteren der skabte landsbyen Ravnstrup. (Midtvendsyssel Avis 21/6 og 26/7 2000)
Mi7- Knud Kærsgaard: En gammel Hjallerupdrengs erindringer fra tyverne og trediverne. (Midtvendsyssel Avis 17/2 og 3/3 1999)
Mi8- Knud Kærsgaard: Niels Peter fra Ørum fortæller. (Midtvendsyssel Avis, 5/6, 19/6, 26/6 og 10/7 1996).
Mi9- Knud Kærsgaard: Den ny Allerupbande - Allerupdrengene. (Midtvendsyssel Avis 13/3 og 20/3 2001).
Mi10- Aksel Kristensen (red. Knud Kærsgaard): den første købmand i Hellevad sogn startede i 1865... (Midtvendsyssel Avis, 6/1 1994).
Mi11- Knud Kærsgaard: Brændevinsdrabet i Allerup Bakker (Midtvendsyssel Avis 22/5 2001)
Mi12- Aksel Kristensen (red. Knud Kærsgaard): Ejendommen Hellumvej 53 i Klokkerholm og dens mange ejere. (Midtvendsyssel Avis 8/12 1993)

MKr-

Mikkel Kræmmer: Den hvide klan. (Spektrum, 1999).

MSe-

Mogens Seidelin: Den Seidelinske Slægtsbog. Bd. II: Sjette Slægtsled. 1960.

MT01-

Mandtal 1818 for Aalborg Købstad (Hans Martin Laustsen: www.ustsen.com)

MT02- Mandtal 1818 for Nibe Købstad (Hans Martin Laustsen: www.ustsen.com)

nEA-

Private notater (omkr. 1983) af Elmer Andersen.

nABJ- Notater foretaget 1990 af et medlem (A.B.J.) af slægten Nørgaard fra V.Hjermitslev.

NH1-

Niels Hedin: Thyboen Lars Bleeg Hesseldahl. (Historisk Årbog for Thisted Amt, 1923).

NHa-

Niels Hald: Horsens Kirke (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1912-14).

NHe-

Niels Hedin: Hammer Bakker (Holstebro 1931 (2.udg.: Herning, 1976)).

NøP1-

Bjarne Nørgaard Pedersen: Burholt. (I: Slægten. Forum for slægtsforskere, nr. 32, juli 2005)

NøP2-

Bjarne Nørgaard Pedersen: Mere om Røgelhede. (I: Slægten. Forum for slægtsforskere, nr. 32, juli 2005)

NøP3-

Bjarne Nørgaard Pedersen: Slægten Mørk i Kalum et supplement. (I: Slægten. Forum for slægtsforskere, nr. 32, juli 2005)

PChr- P. Christensen: Voergaard. Historisk-topografisk beskrevet. (Hjørring, 1930).

Pra-

Knud Prange: En middelaldergenealogs glæder og problemer (Personalhistorisk Tidsskrift, 1987).

PRC1-

P. Rønn Christensen: Bratskov Hovedgård og Bøndergods. (Udg.: Brovst Kommune, 1981).

PT01-

Carl E. Jørgensen: Nordjyske latinskoleelever 1700-1740. (Personalhistorisk Tidsskrift, 2003)

PT02- Svend Jacobsen: Herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn. (Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1 og 2008:1).

PVC1-

Poul Verner Christensen: Hvad var det egentlig de skrev sig til? (Personalhistorisk Tidsskrift 1999, nr.2).

PVC2-

Poul Verner Christensen: Lavadel og storbønder. (Personalhistorisk Tidsskrift 2000, nr.1)

RBø- Regnar Bønkel: Tilføjelser til Carl Klitgaards "Serreslev Sogn". (Vendsysselske Årbøger, 1967)

Roh-

Adelige Stamtavler: http://Roskildehistorie.dk/stamtavler (red. af Finn Gaunaa)

Rø1-

P.M.Rørsig: Fra Korslund i ældre Tid. (Vendsyssel Årbog 1925).

Rø2-

P.M.Rørsig (ved C.Klitgaard, Kr. Værnfelt og P.Christensen): Skoler og degne i Vendsyssel II. (Vendsyssel Årbog 1953-57).

Rø3-

P.M.Rørsig: Skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel I. (Vendsyssel Årbog 1933-1938 og 1940-1944)

Rø4-

PM.Rørsig: Vendsyssels første Digter. Skoleholder Thøger Jensen Møller. (Vendsyssel Årbog 1937).

RÅ01-

Ernst Verwohlt: Våben og bispestav: Hvide-ættens heraldik og slægtens betydning for det middelalderlige Roskilde (Historisk Årbog fra Roskilde Amt, 1984/85)

sACS-

Slægtsbog over Anders Christian Sørensen og hustru Mettine Marie Andersen fra Dronninglund sogn, forfædre og efterkommere. (Slægtshistorisk Institut, 1968).

sBa-

Slægten Bak fra Vester Hassing Sogn, gårdmand i Bakgaard Lars Larsen Bak, 1787-1853, og hustru Elisabeth Pedersdatter, 1799-1844, deres forfædre og efterkommere. (Slægtsarkivet, 1988).

sBCh-

Slægtsbog for efterkommere efter Bertel Christensen født 1812, gårdejer i V.Idskov, Vor Sogn. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1958).

SBh-

En Slægt Christiansen fra Bastholm, Vrejlev Sogn. Om Christian Pedersen, født 1819, og hustru, deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1976).

sCAP-

En slægt Christensen fra Sjørring Sogn (ved Thisted) - Om Christen Aas Pedersen, født 1831, og hustru, deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning, 1972).

sCM-

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Madsen i Brønden på Svennum mark, Jerslev sogn født 1800. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1974.

sFrø-

Slægten Frøkiær fra Thisted - Om Anders Andersen Frøkiær, født 1805, og hustru, deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning, 1969)

Sga-

Oplysninger fra Slægtsgaardsarkivet (Dansk Slægtsgårdsforening), Gl.Estrup

sGL-

En gaardmandsslægt fra Ø.Hassing sogn (Kær herred). Om Anders Andersen Glad, født 1795, hans to hustruer, deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning, 1989).

sHam-

Jørn E. Toldbod: Slægtsbog. Hammer Bakker-linjen. (u/år)

sHeg-

Slægten fra Hegnhuset i Torslev sogn (Dronninglund herred). Om Jens Michael Christensen, født 1855 og hustru deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægsforskring ApS, Skringstrup, Skals 1980)

sHo-

Slægten fra Holtegaard i Dronninglund sogn, om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning, 1984).

sHum-

Slægten Hummelshøj fra Hassing Herred. Om Christen Jensen Hummelshøj født 1809, og hustru, deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning, 1979).

sJCJ- Slægtsbog for efterkommere efter Jens Christian Jacobsen gårdejer i Sørågård, Albæk Sogn født 1820 (Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1980).

sJCN-

Slægtsbog for efterkommere efter Jørgen Christian Nielsen født 1812, fæster og tømrer i Tømmerby [Tolstrup sogn]. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1969).

sJJHS- Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jacob Hansen Schjoldan, gårdejer i Voersåkrog, Albæk Sogn, født 1793. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia. 1954, ajourført 1983)

sJJJ-

En slægt Jørgensen fra Jetsmark sogn (Hvetbo herred)

sJJL-

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jacob Larsen (Rærup) født 1852 gårdejer på Lyngså Fælled, Albæk sogn. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1968).

sJo-

Slægtsbog over Slægten Johansen samt Gaarden Krabdrup"s Historie. (Dansk Slægtsforskning

sJP-

Slægtsbog, Jens Poulsen, Randrup, Vestervig Sogn, Thisted Amt, og samlever Ane Marie Jensdatter og Henrikke Sofie Jensdatter Haushøj, deres forfædre og efterkommere. (Dansk Anearkiv, Fredericia 1985).

sJøO-

En landboslægt fra Kær Herred (Ulsted og Dronninglund sogn) om Jørgen Olesen, født 1823 og hustru deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning ApS 8832 Skals, 2002).

sJuJ-

Slægtsbog Forfædre og efterkommere til Julius Jensen og Hustru Jensine Marie Madsen, Husmand i ”Nørre Elkær” Albæk sogn Dronninglund herred, samlet af Egon Strellner (Aalborg, 1982) [vist eget forlag; maskinskrevet. Findes på det Nordjyske Landsbibliotek, Aalborg].

sKCJ-

Slægtsbog for efterkommere efter Knud Christian Jacobsen født 1844 gårdejer i Ørum Sogn. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1960)

SKj-

Slægten fra Kjærsgaard i Voer sogn, Dronninglund herred, om Peder Chr. Hansen, født 1831, og hustru, deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning, 1977).

sKra-

Slægten Krabbe fra Skyum sogn (Hassing herred), om Christen Madsen Krabbe, født 1797, og hustru deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning ApS 8832 Skals. 1984).

SKu-

Slægtsbog for efterkommere efter Anders Larsen Kusk født 1808 gårdejer i Vestbjerg, Sulsted Sogn senere Lindholm, Nørresundby Sogn. (Dansk Slægtsforskning Fredericia, 1964).

sLCC-

Slægtsbog for efterkommere efter Lars Christian Christensen (Bidstrup), født 1823, indsidder og tjenestekarl i Mygdal. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1974).

sLCK-

Slægtsborg for Laurs Christensen (Kok) og Karen Chrestensdatter, ”Drevsmosehuse” i Skørping. Udarbejdet 1987 af Karen Jensen i Aars. (Utrykt, kopi på Lokalarkivet i Skørping).

sLie-

Birgitte Liebach: Familiekrøniken om Esther og Jens Liebach, ders aner og efterkommere. (Eget forlag, 2002).

sMel-

Slægtsbog for efterkommere efter Mads Hansen gårdejer i Mellerstore i Agersted, Voer sogn, født 1816. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia. Udarbejdet 1955, ajourført 1982).

SMN-

Søren M. Nygaard: Esbenslægten. (Eget forlag? 1974).

sMø-

Slægten fra Mølstedet i V.Hassing sogn (Kær herred)

sNCC-

Slægtsbog for efterkommere efter Niels Christian Christensen født 1835, gårdejer i Klæstrup, Jerslev sogn. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1967).

sNCH-

Slægtsbog for efterkommere efter Niels Christian Christensen (Hjortnæs) født 1819, gårdejer i Vrensted sogn. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1966).

sNej-

Jens E. Caspersen: Nejsig Slægten. Herunder også Olesen og Porsmose slægterne. Lyng slægten. Schacht slægten. (Jens E. Caspersens Forlag, 1997)

sNie- Slægten Nielsen fra Nr. Strengsholt, Albæk sogn. Om Hans Nielsen, født 1828 og hustru, deres forfædre og efterkommere. (A/S Nordisk Slægtsforskning, Skringstrup, Skals, 1975)

sRæv-

Slægtsbog over slægterne Nielsen, Møller og Levisen samt Store Rævdals historie [udarbejdet vist omkring 1960, af ?]. Uddrag meddelt af Flemming Væversted ( www.vaeversted.com)

sNJB-

En Slægt Bang fra Sjørring Sogn (Hundborg Herred)

sp1-

Skifteprotokol Kjølskegaard (Hallund sogn) 1776-1835. (Mikrokort)

sp1b- Skifteprotokol Kjølskegaard (Hallund sogn) 1776-1835. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp2a-

Skifteprotokol Langholt gods (Horsens sogn) 1754-94. (Mikrokort)

sp2b-

Skifteprotokol Langholt gods (Horsens sogn) 1794-1843. (Mikrokort)

sp3a-

Skifteprotokol Vrå gods (Ajstrup sogn) 1790-1811. (Mikrokort)

sp3b-

Skifteprotokol Vrå gods (Ajstrup sogn) 1790-1816. (Mikrokort)

sp4a-

Skifteprotokol Voergaard (Albæk sogn) 1742-1776/1776-1802. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden.  (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp4b-

Skifteprotokol Voergaard (Albæk sogn) 1803-1828/1828-1850. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp5-

Skifteprotokol Birkelse gods (Åby sogn) 1697-1766 / 1766-1788. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp6-

Skifteprotokol Bjørnkjær gods (Biersted sogn) 1777-1818. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp7-

Skifteprotokol Bratskov gods (Brovst sogn) 1763-1817. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp7b- Skifteprotokol Bratskov gods 1763-1817: Listing of probates extracted [1998-2005] by Aurelia C Clemons, på website: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm

sp8-

Skifteprotokol Bøgsted Gods 1792-1816. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp9-

Skifteprotokol Børglum Kloster (Børglum sogn) 1707-1851. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp10-

Skifteprotokol Hvidstedgård 1720-1759. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp11a-

Skifteprotokol Kornumgård 1710-1790. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp11b-

Skifteprotokol Kornumgård 1710-1790. (Listing of probates extracted [1998-2005] by Aurelia Clemons, på website: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm)

sp12-

Skifteprotokol Lundergård 1792-1840. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp13-

Skifteprotokol Rønnovsholm 1719-1773 / 1774-1810. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp14-

Skifteprotokol Kettrupgård 1752-1817. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp15-

Skifteprotokol Sejlstrup 1773-1803. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp16-

Skifteprotokol Ø. og V. Han herred. (Rigsarkivet)

sp17a-

Skifteprotokol Nr. Ravnstrup 1784-1817. (Mikrokort).

sp17b-

Skifteprotokol Nr. Ravnstrup Gods 1784-1817. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp18-

Skifteprotokol Nibstrup 1754-1830. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp19-

Skifteprotokol Aastrup Gods 1740-1790 / 1790-1818. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp20-

Skifteprotokol Villerup Gods 1744-1788 / 1790-1840. Uddrag v/Rigmor Nørgård. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp21-

Skifteprotokol Dronninglund og Dronninggaard Gods 1800-1819 (Mikrokort)

sp22-

Skifteprotokol Dronninglund Gods 1814-1817. (Mikrokort)

sp23-

Skifteprotokol Dronninglund 1738-1744 og 1800-1817. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/).

sp24a-

Skifteprotokol Knudseje og Dybvad Gods (Skæve sogn) 1795-1817. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp24b-

Skifteprotokol Dybvad Gods (Skæve sogn) 1815-1850. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp25a-

Skifteprotokol Vang Gods 1724-1767 (G126-2). (Mikrokort)

sp25b-

Skifteprotokol Vang Gods 1789-1850 (G126-3). (Mikrokort)

sp26-

Skifteprotokol Sæbygård Gods 1719-1850 (G30). Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/. Også: http://www.jens-ejgild.dk/)

sp26b-

Skifteprotokol Sæbygård og Stenshede 1719-1790. Uddrag v/Jens E. Caspersen (http://www.jens-ejgild.dk/)

sp27a-

Skifteprotokol Gettrup 1798-1813. (Mikrokort)

sp27b-

Skifteprotokol Gettrup 1807-1816. (Mikrokort)

sp28a-

Skifteprotokol Stamhuset St.Restrup 1776-1850. Uddrag v/Jens E. Caspersen (http://www.jens-ejgild.dk/).

sp28b-

Skifteprotokol Stamhuset St.Restrup 1776-1850. Uddrag v/Jens E. Caspersen (http://www.jens-ejgild.dk/).

sp29-

Skifteprotokol Ingstrup Præstearkiv [1790-1803] og Skifteprotokol, fæstebreve mm. for Ingstrup/V.Hjermitslev/Alstrup Mensalgods 1777-1838. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp30-

Skifteprotokol Vrejlevkloster 1719-1772 / 1771-1836. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp31-

Skifteprotokol Aas Gods 1754-1802. Uddrag v/Rigmor Nørgaard, Frederikshavn. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp32-

Skifteprotokol Hørbylund Gods 1740-1806. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/. . Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp33-

Skifteprotokol Odden Gods 1713-1730 / 1794-1829. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1987, publikation nr. 1440. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp34-

Skifteprotokol Stensbæk Gods 1713-1730. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1987, publikation nr. 1440. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp35-

Skifteprotokol Asdal Gods 1790-1799. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1987, publikation nr. 1440. Også: http://www.jens-ejgild.dk/gods/g_asdal.txt).

sp36-

Skifteprotokol Nr.Elkjær Gods 1720-1798 / 1823-1850. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1987, publikation nr. 1440. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp37-

Skifteprotokol Baggesvogn Gods 1721-1810. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1987, publikation nr. 1440. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp38-

Skifteprotokol Eget Gods 1806-1814. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1988, publikation nr. 1455. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp39-

Skifteprotokol Eskjær Gods 1772-1806. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1988, publikation nr. 1455. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp40-

Skifteprotokol Høgholt Gods 1777-1807. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1988, publikation nr. 1455. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp41-

Skifteprotokol Skaarupgaard Gods 1806-1818. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1988, publikation nr. 1455. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp42-

Skifteprotokol Stensbæk Gods 1776-1804. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1988, publikation nr. 1455. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp43-

Skifteprotokol Kjærsgaard Gods 1744-1814. Uddrag v/Jens E. Caspersen. (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1988, publikation nr. 1455).

sp44-

Skifteprotokol Hejselt Gods 1776-1811. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp45-

Skifteprotokol Fuglsig Gods 1721-1811. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp46-

Skifteprotokol Horns og Vennebjerg Herreder 1794-1812. Uddrag, u/forfatter. (Bangsbomuseets Forlag 1984, Publikation nr. 1436).

sp47-

Hassing-Refs herreds skifteprotokol. (Mikrofilm på Rigsarkivet)

sp50-

Skifteprotokol Aalborg Hospitals gods 1691-1807. Uddrag. Maskinskrevet afskrift [u/forfatter] af originale protokol, scannet af Jens. E.Caspersen. (http://www.jens-ejgild.dk/gods/g_aal_hosp.txt)

sp51-

Skifteprotokol Knivholt 1736-1818. Uddrag v/Niels Peter Jørgensen (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1984).

sp51b- SKifteprotokol Knivholt 1736-1818. Uddrag v/Jens E. Caspersen (http://www.jens-ejgild.dk/).

sp52-

Skifteprotokol Fladstrand 1770-1790. Uddrag v/Verne Jensen (Bangsbomuseets Forlag, 1984).

sp53-

Skifteprotokol Ellinggård 1775-1815. Uddrag v/Niels Peter Jørgensen (Bangsbo Museum & Arkivs forlag, 1984. Også: http://www.jens-ejgild.dk/)

sp54-

Skifteprotokol Ormholt Gods 1774-1789. Uddrag v/Jens E. Caspersen (Bangsbomuseets forlag, 1984).

sp55-

Skifteprotokol Lerbæk 1726-1771. Uddrag v/Niels Peter Jørgensen (Bangsbomuseets forlag, 1984. Også: http://www.jens-ejgild.dk/).

sp58-

Skifteprotokol Aalborghus m.fl. Amter 1708-1721. (Listing of probates extracted [1998-2005] by Aurelia Clemons, på website: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm)

sp59-

Skifteprotokol Kjær Herred, Aalborg [amt] 1793-1806. (Listing of probates extracted [1998-2005] by Aurelia C

Clemons, på website: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm)

sp60-

Skifteprotokol Langholt Gods i Horsens, Kjær Herred, Aalborg 1754-1794. (Listing of probates extracted [1998-2005] by Aurelia Clemons, på website: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm)

sp61-

Skifteprotokol Rødslet Gods i Vadum Kjær Herred, Aalborg 1717-1777. (Listing of probates extracted [1998-2005] by Aurelia Clemons, på website: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm)

sp62-

Skifteprotokol Irup gods 1756-1800. (Listing of probates extracted [1998-2005] by Aurelia Clemons: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm)

sp63-

Skifteprotokol Birkelse Gods i Aaby, Kjær Herred 1697-99, Birkelse-Rævkjærgaard Gods 1766-88 og 1788-1850. (Listing of probates extracted 1998-2005 by Aurelia Clemons: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm)

sp64- Skifteprotokol Rævkjærgaard gods 1801-1850. (Listing of probates extracted 1998-2005 by Aurelia Clemons: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm)  

sp65a-

Skifteprotokol Hvetbo Herred 1793-1813. Listing of probates extracted 1998-2005 by Aurelia Clemons: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm

sp65b-

Skifteprotokol Hvetbo Herred 1801-1849. Listing of probates extracted 1998-2005 by Aurelia Clemons: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm

sp66a-

Skifteprotokol Boller gods [Tårs sogn, Børglum herred] 1803-1812. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp67-

Skifteprotokol Horns-Vennebjerg herred 1794-1810/1807-1815/1815-1827. Listing of probates extracted 1998-2005 by Aurelia Clemons: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm

sp68- Skifteprotokol Hjermeslevgaard og Hammelmose godser 1826-1841. Listing of probates extracted 1998-2005 by Aurelia Clemons: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm
sp69- Skifteprotokol Birkumgaard gods 1808-1850. Listing of probates extracted 1998-2005 by Aurelia Clemons: http://myweb.cableone.net/jopassey/index.htm
sp70- Navneregister for skifteprotokol for "Refsnæs" Gods og "Dragsgaard" 1730 til 1814. Udarb. af Jens-Eigild Caspersen (http://www.jens-ejgild.dk/gods/g_refsnaes.txt).
sp71- Skifteprotokol Haurholm (Vrejlev sogn) 1778-1804). Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/).
sp100- Extract af samtlige skifter for Kovstrup gods 1772-1824. Afskrevet af Kurt Kermit Nielsen. (http://www.sitecenter.dk/kkermit/kovstrupgodsskifter/)
sp101- Tandrup Gods - Fæstebreve 1719-1855. Ekstrakt af samtlige fæstebreve. Afskrevet af Kurt Kermit Nielsen. (http://www.sitecenter.dk/kkermit/tandrupgodsfstebreve/)
sp102-

Skifteprotokol Klavsholm i Hellevad G 26-3, pakke med skiftebreve [1776-1779]. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sp103-

Skifteprotokol Hvilshøjgaard i Øster Brønderslev. G39-1 [1777-1797]. Uddrag v/Else Jørgensen, Arden. (http://rigmornoergaard.tripod.com/)

sRCR-

Slægtsbog for efterkommere efter Rasmus Christian Rasmussen født 1863 gårdejer i Østergård, Dronninglund sogn. (Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1970).

sSø-

En slægt Sørensen fra Vadum-Biersted sogne. Om Søren Sørensen, født 1837, og hustru, deres forfædre og efterkommere. (A/S Nordisk Slægtsforskning, 1975).

sUl-

Slægten fra Ulstedlund  (Kær herred). Om Søren Christian Jensen, født 1814, og hustru deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983).

sYde-

En slægt Yde fra Stagstrup Sogn, Hassing Herred. Om Niels Chr. Jensen Yde, født 1807, og hustru, deres forfædre og efterkommere. (Nordisk Slægtsforskning, 1983).

sØl-

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Peter Thomasen, gårdejer i Ø.Landvad, Dronninglund sogn, født 1813. (Anearkivet, 1983).

sAag-

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen gårdejer i Ågård, Ørum sogn født 1813. (Udgivet 1953, ajourført 1981, Dansk Slægsforskning, Fredericia)

tb01-

Børglum Herreds tingbøger x/x 1576-11/10 1687. Kronologiske sagsregistre, udarbejdet af Bjarne Nørgaard. (CD-Rom-udgave 2005).

tb04-

Jerslev herreds tingbog 1631-1688. Kronologiske sagsregistre, udarbejdet af Bjarne Nørgaard Pedersen (CD-rom-udgave 2005)

tb05-

Ekstrakter af justitsprotokoller for Hillerslev og Hundborg herreder 1690-1699. Ved G. Møller Frederiksen, 1983.  (http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/)

tb06-

Hvetbo Herreds tingbog 1630-1687. Kronologiske sagsregistre, udarbejdet af Bjarne Nørgaard Pedersen (CD-rom-udgave 2005)

tb07-

Tingbøger fra Thisted Købstad 1638. Afskrift ved Lars Lundin, http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/ 

tb08-

Tingbøger fra Hillerslev herred 1666-1688. Afskrift ved Lars Lundin, http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/ 

tb09-

Tingbøger fra Thisted Købstad 1670-1711. Afskrift ved Lars Lundin, http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/ 

tb20-

Tingbøger fra Hundborg herred 1666-1688 Afskrift ved Lars Lunding, http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/

TKE-

Thomas Kingo Elholm: Landmandsliv med musik. ( i: Barn af Vendsyssel VIII, udg. Lions Clubber i Vendsyssel, 1991)

TrHj-

Trap Danmark, Hjørring Amt (5.udgave).

TrRa-

Trap Danmark, Randers Amt (5.udgave).

TrTh-

Trap Danmark, Thisted Amt (5.udgave).

TrÅl-

Trap Danmark, Aalborg Amt (5.udgave).

Try-

Anna Kathrine Nielsen: En Landsby i 200 år - Try 1788-1988. (Try Museum, 1988)

TÅ1-

P.L.Hald: Haandværkere i Thisted og Thy i det 17. og 18. Aarhundrede. (I: Historisk Årbog for Thisted Amt, 1948).

TÅ2-

Torsten Balle: Thisted i gamle dage. (I: Historisk Årbog for Thisted Amt, 1974):

TÅ3-

N. Sodberg, Vesløs: Præsterne i Øsløs,Vesløs og Arup Pastorat siden reformationen. (I: Historisk Årbog for Thisted Amt, 1915).

TÅ4-

Axel Garboe: Sandflugtskommissær C.C. Andresen (I: Historisk Årbog for Thisted Amt, 1958)

TÅ5-

Torsten Balle: Hvad skal barnet hedde? Navneskik i Hundborg herred 1700-1750 (I: Historisk Årbog for Thisted Amt, 1953).

TÅ6- J. Sloth Odgaard: Gravgaard. Et Udskibningssted for Thyholm. (Historisk Årbog for Thy, Vester Han Herred og Mors, 1937).

UDV-

Udvandrerarkivet. (Dansk Demografisk Database, http://ddd.sa.dk).

VBi-

Vibeke Binder: En pioner fra Vendsyssel. Landmand, jurist og politiker Jens Kristian Larsen. En biografi. (Nord-Press, 2006)

VFa, Vendsyssel Familibrug 1917-1992. Jubilæumsskrift (red.: Øjvind G. Ottesen). 1992.

VFr-

V.Fribert: Historiske Efterretninger om Havnø og dens Ejere. (Saml. Til Jydsk Historie og Topografi, 2.Rk. 1.Bd, 1886-88).

ViN-

Villiam Nielsen: Historien om gaarden ”Skovgaard” i Voersaa, i Albæk sogn. (Samlet af Villiam Nielsen, i året 1988). [Findes på Nordjyske Landsbibiotek].

VM-

Vilhelm Marstrand: (Anmeldelse af) C. Klitgaard: Kjærulfske Studier". (i: Samlinger til Jysk Historie og Topografi 4.Række III.Bind (1917-1919))

Vsh-

Vort Sogns Historie. 13 bind udgivet i perioden 1950-1958. (Indskannet på http://www.statsbiblioteket.dk/digibooks/show.php?bogid=7)

VT01-

Vendsyssel Tidende 2/1 1994

VÅ01-

Claus Bjørn: Brigadér Halling som godsejer. En vurdering af Dronninglund gods fra 1787. (Vendsyssel Årbog 1988)

VÅ02-

Hans Gregersen: Skolemestre og disciple fra latinskolen i Sæby. (Vendsyssel Årbog 1983)

VÅ03-

P.Christensen: Lidt om degnen Christian Ludvig Bønsdorph og hans slægt. (Vendsyssel Årbog 1931).

VÅ04-

P.Christensen: Da den gamle Tornbydegn Jørgen Muus byggede nyt skolehus. (Vendsyssel Årbog 1931).

VÅ05-

Christen Nielsen: Fra Hoveriets Tid. (Vendsyssel Årbog 1926).

VÅ06-

N. Chr. Skånvad: En vendelboslægt og en familiemølle. (Vendsyssel Årbog, 1979).

VÅ07-

P. Christensen: Den baptistiske vækkelse i Vendsyssel. (Vendsysselske Aarbøger, 1963).

VÅ08-

Albert Thura: Kirkerne i Vendsyssel o. 1735. (Vendsysselske Aarbøger, 1923).

VÅ09-

Carl Klitgaard: Uddrag af Gaardejer i Nørholm Erhardt Harald Buchholtz’ Optegnelser 1879-1888 vedrørende Vendsyssel. (Vendsysselske Aarbøger, 1951).

VÅ10- Ejnar Jakobsen: Gustav Wieds Sæbyperiode. (Vendsyssselske Årbøger, 1968)
VÅ11- Anna Kathrine Nielsen: Fæsteforhold på Voergård og Rugtved godser ca. 1750-1800 (I og II i Vendsyssel Årbog hhv. 1977 og 1978).
VÅ12- P. Christensen: Urmagere og Tusindkunstnere i Vendsyssel. (Vendsysselske Aarbøger 1962 s.1-177 og Vendsysselske Aarbøger 1963 (særskilt paginering 1-27))
VÅ13- Bent Søndergaard: Drabet på den skævbenede. (Vendsyssel Årbog 1990)

Wib-

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præster i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v. (Rosenkilder og Bagger, 1870-73 (optryk 1959-60)).

Wib1-

Lotte Jensen: Danmark Präster genom tiderna. På http://web.telia.com/~u49821926/index.htm. Baseret på primært Wibergs Præstehistorie.

W01- Ingrid og Kaj Schmidt: http://www.sm1.dk/

W02a-

Slægten Mørk fra Hellum (http://home4.inet.tele.dk/terpet/indhold.htm)

W02b- Slægten Mørk fra Kalum (http://home4.inet.tele.dk/terpet/indhold.htm)
W02c- Slægten Mørk fra Saltum (http://home4.inet.tele.dk/terpet/indhold.htm)
W02d- Slægten Mørk fra Uggerby (http://home4.inet.tele.dk/terpet/indhold.htm)
W02e- Slægten Mørk fra Hørby (http://home4.inet.tele.dk/terpet/indhold.htm)
W02f- Slægten Mørk fra Egholm (http://home4.inet.tele.dk/terpet/indhold.htm)
W02g- Slægten Mørk fra Horne (http://home4.inet.tele.dk/terpet/indhold.htm)

W03-

Claus Harkjær: Anetavle for Anders Christian Harkjær. (http://www.harkjaer.dk/anetavle.htm)

W04- Ketty Thidemanns web-side: http://www.home1.stofanet.dk/thidemann/  (april 2007)

W06-

Døde og begravede i Voer/Albæk/Torslev sogne 1814-91, indtastet af Keld Jensen (http://users.cybercity.dk/~bbb31124/index.htm)

W07-

Anetavle for Mathilde Nielsine Petrea Lassen, f. 1880 i Aalborg. På: http://bamsesdata.dk/inge-lind/ 

W09-

Jesper Holgersens web-side: http://jesper.holgersen.eu/default.php?page=hoved

W10- Birte Underlin Wangsøe's web-side: www.reactor2.dk (april 2007)

AaBisp-

Kurt K. Nielsen: ekstrakter fra Aalborg Bispearkiv Kongelige Bevillinger. Ægteskabsdispensationer samt eftergivelse af Lejermålsbøder mv 1669–1779. http://www.sitecenter.dk/kkermit/aalborgstiftgteskabsbevillinger/