Laurs Nielsen Sparre

Ref: Kilder: sHo-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Født: omkring 1703
Boede: Stagsted, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: efter 1758


I familie med Karen Ottosdatter (1710 - 1789)

Vielse: 27-12-1734 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
Børn:Otto Laursen (1735 - 1812)


Notater
Laurs Nielsen er ifølge Dronninglund Gods' jordebogs-udskrift fra 1753 født ca.1703, muligvis i Stagsted i Dronninglund sogn, hvor han senere bosatte sig, men dete sogns kirkebog eksisterer først fra 1717. Desværre har det heller ikke været muligt at finde hans død, idet sognets kirkebog har en lakune for årene 1758-76, inden for hvilken periode han må være afgået ved døden.
Laurs Nielsen tillægges i nævnte jordebog fra 1753 tilnavnet Sparre og synes at have været en bror til Otto Nielsen i Stagsted samt til Peder Nielsen og Dorthe Nielsdatter i Agersted i Voer sogn, men herudover har det desværre ikke været muligt at klarlægge nærmere om hans herkomst, det sjældne tilnavn til trods.
Da Laurs Nielsen og Karen Ottosdatter i 1734 blev gift, oplyses det om ham, at han var i tjeneste på Dronninglund, hvor han øjensynlig igennem en årrække var beskæftiget som ladefoged på hovedgården, samtidig med at han og hustruen var bosat hos hendes forældre på Ågård. I 1741 flyttede ægteparret imidlertid tilstagsted, hvor han i henhold til et udstedt fæstebrev af 20 Jun det år overtog fæstet på en gård under Dronninglund Hovedgård. Af hovedgårdens jordebog fra 1753 fremgår det, at gården havde et hartkorn på 3 tdr., at han var fritaget for landgilde, og at han havde 5 hjemmeboende børn samt ni heste, tre køer, seks ungdur, ti får, ti svin og to trævogne. Gården havde 2 længer på 17 fag og var noget forfalden, således at der skulle 30 rigsdaler til istandsættelse af bygningerne.<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen