Laurs Jensen Øster

Ref: Kilder: KBfvd-LRø1-sp1-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jens Madsen (1680 - 1760)
Mor: Gyde Henriksdatter (1692 - 1750)
 
Født: 1722 Kraghede, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: 1777 Kræmmergård, Hellum sogn, Hjørring amt
Begravet: 15-05-1777 Hellum, Hellum sogn, Hjørring amt


I familie med Bodil Madsdatter (1735 - 1789)

Vielse: 08-06-1756 Ajstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Børn:Mads Laursen (1757 - 1842)
Gyde Laursdatter (1761 - )
Jens Laursen (1764 - 1766)
Anne Laursdatter (1767 - 1817)
Jens Laursen (1770 - 1772)
Karen Laursdatter (1776 - )


Notater
Døbt i Ø.Brønderslev 1722 Dn. III post Epiph.: Jens Madsen og Giøde Hendrichsdts barn af Kraghede, Laurs. Testes: Else Cathrine Kampmann, Hans Justesen, Peder Madsen(?), Karen Nielsdt(?), Else Jensdt(?) [skriften svær at tyde]. (KB-). Begravet 1777 i Hellum: 15de Maj Lars Jensen af Kræmergrd, 56 Aar.

Viet i Ajstrup 8.Juni 1756 Laurits Jensen paa Kraghede og Bodil Madsdt i Lasgaard. (KB-).

Ses ej i DDD-1787 Ø.Brønderslev og Hallund sogne. Ingen børn i igi-.

De flyttede i 1771/72 til Kræmmergaard i Hellum sogn. Kræmmergaard (og Vestergaard) lå til Voergaard gods, kom senere til Dybvad, da denne fik særskilt ejer (LRø1-).

Skifteregister Voergaard/Rugtved 1776-1802 og Dybvad/Knudseje 1795-1817 og 1815-1850: ingen Lars Jensen.

Fra LRø-: Hellum, den eneste By i Sognet, ligger paa begge Sider af en dyb Engdal; der er nu 6 Gaarde og 5 Huse; af de første ere 3 udflyttede, og paa Hellum Mark er i dette Aarhundrede bygget 5 Steder. (...). 1578 fik Otto Banner til Vorgaard ved Mageskifte med Kongen 2 Gaarde i Hellum By. Efter Matriklen af 1662 var der i Byen 4 Gd. 5 Bol og 5 Gadehuse; deraf hørte 2 Gaarde 1 Bol under Kronen, 2 Gd. 1 Bol under Vorgaard og Resten til Kjølskegaard. Sammesteds hedder det, "at til denne By er ingen Græsning men temmelig god Ildebrand". En Del af Vorgaaard Gods, nemlig Kræmmergard og Vestergaard (den sidste nu delt i to) fulgte siden med Dybvad, da denne fik særskilt Ejer, og disse vare de sidste, som bleve Selvejere her i Sognet for omtr. 25 Aar siden. Som Fæstere ydede hver af disse omtrent lige store Gaarde (paa 4 Tdr. Hartkorn) i Landgilde 4 Tdr. Havre, 2 Tdr. Byg og 3½ Rixd. De vare fri for Hoveri, men bjergedde dog et Engskifte og ligesaa 16 Traver Lyng, som de og maatte hjemføre; desuden vare de forpligtede til at gjøre 5 Rejser med Læs frem og tilbage til hvilkensomhelst Kjøbstad i Vensyssel, og endvidere gjøre 1 Høstdag med Karl og Pige. Men det værste var, naar der paa GOdset blev øde Steder, for saa maatte de ogsaa gjøre Arbejde til saadanne; saaledes have disse Hellum Mænd i dette Aarhundrede gjort Spandarbejde baade i Allerup, Hellevad og flere Steder i Skjæve Sogn, og for at nævne et Exempel, maate de hver et Aar gjøre 16 Spanddage til Øster Idskov i Vor Sogn." (LRø- side 178-179)

sp1- (Kjølskegaard Skifteprotokol): I skiftet 1775 efter Lars Jensens hustrus bror Desiderius Madsens kone Karen Svendsdatter, nævnes som tilhørende boet efter hende, selvejer-stedet Kræmmergaard i Hellum by: "5. Endnu bliver at føre denne Stærvboe tilgode et udi Hellum Sogn og Bye beliggende, og denne Stærvboe tilhørende Selv-Ejer Stæd Kræmmergaarden kaldet bestaaende af Hk. 4 Td 3 Sk 1 alb. og beboes af Laurs Jensen, hvilket Stæd med dito tilhørende Ejendom og paastaende Bygninger, mændene angav at være med? af Værdie i henseende til deres Reparation som for faae Aar siden er giort paa __?, og ellers i andre Maader forbedret Stædet og for __? til Indtægt med 400D - for at gotgiøre bemelt Stæd var Stærvboen tilhørende fremlagde Enkemanden ham derpaa meddeelt Auctions-Skiøde(?) af 25 Maj 1772, af følgende Indhold: (...)" (folio 11).

Begravet 1777 i Hellum: 15de Maj Lars Jensen af Kræmergrd, 56 Aar.

FADDERNE VED BØRNENES DÅB:

A) CHRISTEN PEDERSEN AF Ø.GERNDRUP 1757, 1764

B) PEDER PEDERSEN AF VODSKOV 1757
DDD-1787 Aalborg, Kær, Hammer, Plovhuus, , ingen, Familie 2,:
Peder Pedersen, 52, Gift, Mand, Bonde og huusmand,
Kirstine Eskildsdatter, 46, Gift, hans kone, ,
Peder [Pedersen], 7, Ugift, deres barn, ,
Anne [Pedersdatter], 4, Ugift, deres barn, ,

C) ANDERS LARSEN I STADERUP 1757
DDD-1787 Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Staaderup, , -, 3, FT-1787
Anders Larsen, 76, Enke, Hosbonde, Beboer 1/2 Gaard,
Lars Andersen, 29, Ugift, 1. Søn, -,
Peder Andersen, 26, Ugift, 2. Søn, -,
Maren Andersdatter, 40, Ugift, 1. Datter, -,
Maren Andersdatter!!, 35, Ugift, 2. Datter, -,
Mette Andersdatter, 32, Ugift, 3. Datter, -,
Jens Hansen, 14, -, Den 1. Datters uægte Søn, -,

D) SIDSEL JØRGENSDT AF AJSTRUP SOGN 1757
DDD-1787 Ajstrup "jørgens": ingen Sidsel.

E) KIRSTEN ANDERSDT (-) 1757
????? DDD-1787 Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Hvilshøy Bye, , -, 2, FT-1787
Jørgen Jensen, 50, Gift, Hosbonde, Bonde og 1/2 Gaardmand,
Kiersten Andersdatter, 56, Gift, Madmoder, -,
Jens Christian Jørgensen, 21, Ugift, 1. Søn i 2. Ægteskab, -,
Anders Jørgensen, 11, -, 2. Søn i 2. Ægteskab, -,
Else Magrethe Jørgensdatter, 18, Ugift, 1. Datter i 2. Ægteskab, -,
Niels Nielsen, 26, Ugift, Tienestekarl, -,

DDD-1787 Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Kraghede, , -, 3, FT-1787
Jens Bodelsen, 40, Gift, Hosbonde, 1/2 Gaardsmand,
Anne Christensdatter, 40, Gift, Madmoder, -,
Niels Jensen, 36, Ugift, Tienestekarl, -,
Thomas Erichsen, 13, -, Tjenestedreng, -,
Johane Andersdatter, 15, Ugift, Tienestepige, -,
Kiersten Andersdatter, 64, Enke, Opholder sig her paa Stædet, Nyder Ophold af Stædet,

F) PEDER SVENDSEN (-) 1761

G) CLAUS CHRISTENSEN (-) 1761. CLAUS I NEIST 1770
DDD-1787 Børglum, Øster Brønderslev, Kraghede, , -, 1:
Claus Christensen, 64, Gift, Hosbonde, 1/2 Gaardsmand,
Maren Sørensdatter, 60, Gift, Madmoder, -,
Anders Jensen, 26, Ugift, bedste Karl, -,
Svend Madsen, 30, Gift, 2. Karl, LandSoldat,
Svend Svendsen, 20, Ugift, Tjenestedreng, -,
Jens Pedersen, 11, -, Hyrdedreng, -,
Karen Simonsdatter, 23, Ugift, 1. Pige, -,
Else Christensdatter, 20, Ugift, 2. Pige, -,
Kiersten Nielsdatter, 14, -, Hyrdepige, -,

Claus Christensen døbt 11 FEB 1724 Oster Bronderslev, Parents: CHRISTEN THOMSON - KAREN NIELSDR
Maren Sørensdt døbt 17 MAY 1728 Oster Bronderslev, Parents: SOREN THOMSON - MAREN GREGERSDR
Maren Sørensdt døbt 11 DEC 1729 Oster Bronderslev, Parents: SOREN LAURSON - MAGRETE CHRISTENSDR
Maren Sørensdt døbt 07 JUL 1726 Vester Bronderslev, Parents: SOFREN OLUFSEN - MAREN LAURIDZDR

H) ERIK PEDERSEN (-) 1761
Erik Pedersen boede 1785 på Neist, da hans karl døde her, ~Anne Marie Jensdt (død 1791 44 år).
DDD-1787 Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Kraghede, , -, 2, FT-1787
Erick Pedersen, 64, Gift, Hosbonde, 1/2 Gaardsmand,
Anne Marie Jensdatter, 39, Gift, Madmoder, -,
Peder Erichsen, 23, Ugift, Mandens Søn avlet før ægteskabet, -,
Lars Erichsen, 11, -, 2. Søn, -,
Jens Erichsen, 8, -, 3. Søn, -,
Anders Erichsen, 3, -, 4. Søn, -,
Karen Erichsdatter, 6, -, 1 Datter, -,
Lars Jensen, 29, Ugift, Tienestekarl, -,
Jens Jensen, 29 !!, Ugift, Tjenestedreng, -,
Johane Nielsdatter, 23, Ugift, 1. Tjenestepige, -,
Karen Larsdatter, 26, Ugift, 2. Pige, -,
Karen Jensdatter, 13, -, Hyrdepige, -,

Anne Marie Jensdt døbt 24 JUL 1746 Jerslev, Parents: JENS RASMUSEN - ANNE CHRISTENSDR
Anne Marie Jensdt 1749 Of, Bronderslev, Death 03 MAR 1791 Marriages: Erich Pedersen
Anne Marie Jensdt døbt 05 MAY 1748 Ajstrup Sogn, Parents: JENS SORENSEN - MERGRETHE LAURSDATTER

Viet Anne Marie Jensdt ERIC PEDERSEN 02 NOV 1773 Ajstrup Sogn
Barn: Lars Eriksen døbt 24 JUL 1774 <E, Bronderslev
Barn: Jens Eriksen døbt 01 JUN 1777 <E, Bronderslev, Death 30 NOV 1777 <E, Bronderslev
Barn: NN Eriksen About 10 MAR 1776 E Bronderslev, Death: About 10 MAR 1776
Barn: Jens Eriksen døbt 18 OCT 1778 Brandsleve, Death: 24 MAY 1863 Marriage: 09 OCT 1807 <Hallund Birthe Jensen
Barn: Karen Eriksdt døbt 01 OCT 1780 East Brandersleve
Barn: Anders Eriksen døbt 22 FEB 1784 <E, Bronderslev
Barn: Peder Eriksen døbt 23 JUL 1786 <E, Bronderslev, død 18 SEP 1786 <E, Bronderslev
Barn: Margrethe Eriksdt døbt 01 FEB 1789 E Brandersleve (Margrethe Eriksen OR Astrup)

I) KAREN SVENDSDT (-) 1761. KAREN SVENDSDT I Ø.HEBBELSTRUP 1770

J) ELSE THOMASDT (-) 1761
Else Thomasdt var ~Svend Bodelsen, forældre til Karen Svendsdt~Desiderius Madsen.

K) DESIDERIUS MADSEN (-) 1764

L) JENS I FOLDSTED 1764, 1770
DDD-1787 Ajstrup stednavn "fol": ingen alderspassende Jens

M) SOPHIA JENSDT (-) 1764

N) JOHANNE CHRISTENSDT (-) 1764
????? DDD-1787 Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Bye, , -, 23, FT-1787
Mads Nielsen, 62, Gift, Hosbonde, 1/2 Gaardsmand,
Johanne Christensdatter, 51, Gift, Madmoder, -,
Jens Madsen, 26, Ugift, 1. Søn, LandSoldat,
Christen Madsen, 12, -, 2. Søn, -,
Karen Madsdatter, 24, Ugift, 1. Datter, -,
Maren Madsdatter, 10, -, 2. Datter, -,
Mette Madsdatter, 9, -, 3. Datter, -,

O) CHRISTEN MADSEN (-) 1767. ?=? CHRISTEN MADSEN AF KRÆMMERGAARD 1776

P) NIELS PEDERSEN (-) 1767
?????? DDD-1787 Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Kraghede, , -, 8, FT-1787
Niels Pedersen, 61, Gift, Hosbonde, 1/2 Gaardsmand,
Karen Jensdatter, 51, Gift, Madmoder, -,
Anders Nielsen, 15, Ugift, 1 Søn, -,
Ursula Nielsdatter, 25, Ugift, 1 Datter, -,
Lars Nielsen, 63, Gift, Tienestekarl, -,
Søren Christensen, 10, -, Hyrdedreng, -,

Viet Niels Pedersen og Karen Jensdt 26 MAY 1760 Oster Bronderslev
Karen Jensdt: About 1735 Of, Oster Bronderslev, Burial 08 DEC 1805 Oster Bronderslev, Marriage 26 MAY 1760 Oster Bronderslev NIELS ANDERSEN
Børn:
ELSE MARIA NIELSEN Christening: 07 DEC 1766 Oster Bronderslev, Hjorring, Denmark
SIMON NIELSEN Christening: 29 MAR 1761 Oster Bronderslev, Hjorring, Denmark
ANDERS NIELSEN Christening: 16 SEP 1770 Oster Bronderslev, Hjorring, Denmark
URSULA NIELSEN Christening: 16 MAY 1762 Oster Bronderslev, Hjorring, Denmark

Q) NIELS LARSEN AF SKARVAD 1767

R) KIRSTEN CHRISTENSDT AF SINDHOLT 1767
DDD-1787 Aalborg, Kær, Ajstrup, Sindholt, , Sindholt, Familie 1, FT-1787
Kjersten Christensdatter, 54, Enke(mand), Madmoder, gaardbeboer,
Jens Knudsen, 33, Ugift, hendes barn, ,
Christen Knudsen, 31, Ugift, hendes barn, ,
Johanne Knudsdatter, 29, Ugift, hendes barn, ,
Maren Knudsdatter, 27, Ugift, hendes barn, ,
Jakob Knudsen, 22, Ugift, hendes barn, ,
Christian Knudsen, 16, Ugift, hendes barn, ,
Hans Jensen, 23, Ugift, Tjenestekarl, ,
Jens Nielsen, 22, Ugift, Tjenestekarl, ,
Anne Jensdatter, 23, Ugift, Tjenestepige, ,
Jens Jensen, 15, Ugift, Tjenestekarl, ,
Lars Jensen, 14, Ugift, Tjenestekarl, ,
Anders Jensen, 12, Ugift, Tjenestekarl, ,

S) MAREN THOMASDT AF K...? 1767

T) JENS CHRISTENSEN AF AJSTRUP 1770
DDD-1787 Aalborg, Kær, Ajstrup, Brandborg, , Brandborg, Familie 1, FT-1787
Jens Christensen, 62, Gift, Mand, Bonde og gaardbeboer,
Anne Andersdatter, 49, Gift, hans kone, ,
Christen Jensen, 21, Ugift, deres barn, ,
Anders Jensen, 14, Ugift, deres barn, ,
Niels Jensen, 47, Gift, Tjenestekarl, ,
Gjertrud Jensdatter, 35, Ugift, Tjenestepige, ,
Jens Larsen, 12, Ugift, Tjenestepige, ,

DDD-1787 Aalborg, Kær, Ajstrup, Ajstrup Bye, , ingen, Familie 18, FT-1787
Jens Christensen, 61, Gift, Mand, Boelsmand,
Gyde Thomsdatter, 41, Gift, hans kone, ,
Thomas Jensen, 8, Ugift, søn af sidste ægteskab, ,

U) JENS ANDERSEN PÅ KRAGHEDE 1770
DDD-1787 Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Kraghede, , -, 14, FT-1787
Jens Andersen, 57, Gift, Hosbonde, 1/2 Gaardsmand,
Anne Sørensdatter, 49, Gift, Madmoder, -,
Søren Jensen, 12, -, 1. Søn, -,
Christen Jensen, 8, -, 2. Søn, -,
Niels Jensen, 6, -, 3. Søn, -,
Jens Jensen, 3, -, 4. Søn, -,
Anne Jensdatter, 21, Ugift, 1. Datter, -,
Karen Jensdatter, 16, Ugift, 2. Datter, -,
Christen Sørensen, 24, Ugift, Tienestekarl, -,

V) MAREN ANDERSDT PÅ KRAGHEDE 1770
????? DDD-1787 Hjørring, Børglum, Øster Brønderslev, Kraghede, , -, 9, FT-1787
Peder Christensen, 46, Gift, Hosbonde, 1/2 Gaardsmand,
Maren Andersdatter, 48, Gift, Madmoder, -,
Anders Pedersen, 15, Ugift, 1. Søn, -,
Niels Pedersen, 10, -, 2. Søn, -,
Jens Pedersen, 9, -, 3. Søn, -,
Frandts Pedersen, 6, -, 4. Søn, -,
Maren Christensdatter, 60, Ugift, Tienestepige, -,

W) KIRSTEN LARSDT AF HELLUMLUND(?) 1776

X) HR. L...? 1776

Y) RASMUS JENSEN AF ..?GAARD 1776

Z) ANNE GERTSDT AF HELLUM VESTERGAARD 1776
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen