Hans Hansen

Ref: Kilder: FTf-
Erhverv: Gårdmand
 
Født: omkring 1785 Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: 1850 Ultved, Ajstrup sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Bertelsdatter (1786 - )

Børn:Bertel Hansen (1827 - )


Notater
DDD-1787 hjoerring, Børglum, Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Bye, -, 4, FT-1787, B3173
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen Overgaard 42 Gift 1.gang Hosbonde Bonde og 1/2 Gaardmand
Maren Jensd[atter]. 27 Gift 1. gang Madmoder -
Hans Hansen 1 - Søn af 1. Ægteskab -
Hans Christensen 13 - Hyrdedreng -
Magrethe Christensd[atter]. 23 Ugift Tjenestepige -
Anne Hansdatter 77 Enke Mandens Moder Nyder Ophold af Stedet

DDD-1801 aalborg, Kær, Hammer, Grindsted Bye, ingen, Familie 23, FT-1801, B2288
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen Overgaard 56 Gift 1.gang Mand huusmand med jord
Maren Jensdatter 41 Gift hans kone
Hans Hansen 16 Ugift deres barn
Laurs Hansen 10 Ugift deres barn

DDD-1834 aalborg, Kær, Ajstrup, Tylstrup, Ultved, en Gaard, 72, Ft 1834, A8375
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen 48 Gift Gaardmand.
Maren Bertelsdatter 47 Gift hans Kone.
Maren Hansdatter 6 Ugift deres Børn.
Bertel Hansen 9 Ugift deres Børn.
Morten Christensen 19 Ugift Tjenestefolk.
Johanne Jensdatter 18 Ugift Tjenestefolk.
Christen Njelsen 18 Ugift Tjenestefolk.
Njels Michelsen 13 Ugift Tjenestefolk.
Simon Jensen 68 Enke Inderste.

DDD-1840 aalborg, Kær, Ajstrup, Ultved By., en Gaard, 39a, FT-1840, A8372
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen 55 gift Gaardmand.
Maren Berthelsdatter 54 gift hans Kone.
Maren Hansdatter 16 ugift deres Børn.
Berthel Hansen 13 ugift deres Børn.
Mette Marie Larsdatter 29 ugift Tjenestefolk.
Else Marie Jensdatter 19 ugift Tjenestefolk.
Niels Godskesen 22 ugift Tjenestefolk.
Morten Jensen 24 ugift Tjenestefolk.
Thomas Pedersen 18 ugift Tjenestefolk.
Simon Jensen 76 enkemand Huusfaders Stedfader, der af ham forsørges

DDD-1845 aalborg, Kær, Ajstrup, Ultved By, En Gaard, 3, Ft 1845, A8369
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen 60 gift Gaardmand. Ø.Brønderslev S., Hjørring Amt.
Maren Berthelsdatter 59 gift Hans Kone. Her i Sognet.
Maren Hansdatter 21 ugift Deres Børn. Her i Sognet.
Berthel Hansen 18 ugift Deres Børn. Her i Sognet.
Simon Jensen 82 enke Husfs Fader, der af ham forsørges. Hammer S., Aalborg Amt.
Niels Gochkesen 27 ugift Tjenestefolk. Her i Sognet.
Thomas Pedersen 23 ugift Tjenestefolk. Her i Sognet.
Kirstine Marie Sørensdatter 23 ugift Tjenestefolk. Her i Sognet

DDD-1850 aalborg, Kær, Ajstrup, Ultved By, En Gaard, 91, FT-1850, B9467
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Hansen 65 Gift Gaardmand, Huusfader O Bronderslev S, Hjorring Amt
Maren Bertelsdatter 64 Gift hans Kone Her i Sognet
Maren Hansdatter 26 Ugift deres Born Her i Sognet
Bertel Hansen 23 Ugift deres Born Her i Sognet
Thomas Pedersen 28 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Peder Rasmussen 36 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Niels Simonsen 17 Ugift Tjenestefolk Sulsted S, Aalborg mt
Birthe Marie Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk Hammer S. Aalboorg A
Bodil Larsdatter 22 Ugift Tjenestefolk Vadum S, Aalborg Amt
Jens Andersen 24 Ugift var her til Huse, da han blev indkaldt til Krigstjenesten Her i Sognet
Simon Jensen 86 Enkemand Huusfaderens Stedfader, som af ham forsorges Hammer S. Aalboorg Amt??
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen