Dorthea Kirstine Immersdatter

Ref: Kilder: KBfkvwdta-
Far: Immer Pedersen (1790 - 1820)
Mor: Anne Christensdatter Haugshøj (1783 - 1856)
 
Født: 24-04-1813 Skyum, Skyum sogn, Thisted amt
Boede: Gandrup, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Konfirmeret: 13-04-1828 Stagstrup, Stagstrup sogn, Thisted amt
Død: 17-09-1884 Gandrup, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 25-09-1884 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Anders Jørgensen Baun (1817 - 1902)

Børn:Martin Andersen Baun (1840 - 1911)


I familie med Poul Andersen Dahlgaard (1816 - )

Vielse: 27-12-1844 Vestervig, Vestervig sogn, Thisted amt
Skilsmisse: omkring 1847
Børn:Dorthe Kirstine Dahlgaard (1845 - 1874)


I familie med Ole Laursen (1813 - 1877)

Vielse: 04-02-1853 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Laurs Olesen (1853 - )


Notater
Dåbsfaddere: Thomas Kiergaards kone, Knud Blanders kone, Knud Blander, Peder Immersen og Christen Dahl(?), alle af Skyum. Død: Dorthea Kirstine Emmersdt, aftægtskone, enke efter Ole Larsen i Gandrup, 71 år. (KB-).

Konfirmeret 1828 i Stagstrup: paa 1ste Søndag efter Paaske (nr.10): Dorthe Kirstine Immersdatter. F[ader] Afdøde huusm.? Immer Pedersen af Harring. Født 24 April 1813 i Harring [sic].god Kundskab, god Opførsel. Vaccineret 1813 af Sager(?). (AO111-)

Begravet 1884 i V.Hassing: død 17 Sept, begravet 25 Sept. Dorthea Kirstine Emmersdatter, Aftægtskone Enke efter Ole Larsen i Gandrup. 71 Aar. (AO42-)

Afgang 1829 fra Harring (findes ikke)

Tilgang 1829 til Vestervig fra Harring (nr. 78, men anført sammen med (som een husstand?) nr. 77): Gmd Jens Peders. Korsgrd, Alder 38,
Hustr. Maren Clausdatter, Alder 29
Børn: Datter Maren, alder 6, Søn Peder, alder 3, Datter Mariane, alder 1.
Tjenestepige Dorthe Kirstine Immersdatter, Alder 17.
[alle personer angivet med klamme som værende:] Gaardfolk i Foldberg [og som værende ankommet:] fra Harring Sogn. Anmærkninger [ligeledes gældende for alle personer:] 15. April s.A. (AO164-)

Afgang 1830 fra Vestervig til Hørdum (nr. 81): Dorthe Kirstine Immersd., Alder 17. Haandtering: Tj. Jens Korsgrd i Foldb. Afrejst til Hørdum S. Anmærkninger: [afrejst] 1 Novb. 1830. (AO189-)

Tilgang 1. Novbr. 1830 til Hørdum fra Vestervig (nr. 132): Dorthe Kirstine Immersdatter, Alder 17, Tjstepige. Ankommen fra Vestervig. Anmærkninger: til Degnen Sørensen. (AO141-)
Degnen hvor Dorthe Kirstine fik plads hos, er vel denne:
DDD-1834 thisted, Hassing, Hørdum, Øster Hørdum, , Degneboligen, 85, FT-1834
Gjødert Christian Sørensen, 34 , Gift, , Kirkesanger og Skolelærer,
Mette Kirstine Beck, 27 , Gift, , hans kone,
Henrich Beck Sørensen, 2 , Ugift, , deres barn,
Anna Sørensdatter, 17 , Ugift, , Tjenestepige,

Forældre Tilgang til Hørdum sogn 1831 fra Harring: d. 1. November 1831, Jens Sørensen Pallesen 37 aar og hustr. Ane Christensdt Haugsøe 47 aar, en datter Christiane fød i Harring d. ..? 1821 [datoen svær at læse, men der synes ikke at stå 20. oktober som er hendes fødselsdato i h.t. kirkebogens dåbsindførsel], Søren Christian født 8. Juli 1824. Huusfolk, ankommen fra Harring til et huus i Hørdum.

Afgang d. 1 Novbr 1831 fra Hørdum (nr. 139): Dorthe Kirstine Immersd. alder 18, Tjstepige. Bortrejst til Vesterv. Anmærkninger: [bortrejst] fra Degnen ..? (AO169-)

Tilgang 1831 til Vestervig fra Skyum [Hørdum?] (nr. 40): Dorthe Kjerstine Immersdatter, Alder 18. Haandtering: Tj. Michel Snedk. Ankommen fra Skyum [dvs Hørdum?]. Anmærkninger: 1 Novbr. 1831. (AO163-)
DDD-1834 thisted, Refs, Vestervig, Tygstrup, Et huus, 42, FT-1834, C1646
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Michel Christensen 64 Gift Snedker
Mette Pedersdatter 53 Gift Hans Kone
Christen Christensen 20 Ugift Deres Børn
Christen Michelsen 16 Ugift Deres Børn
Karen Michelsdatter 12 Ugift Deres Børn

Afgang 1832 fra Vestervig til Hørdum [dog vist direkte til Thisted] (nr. 92): Dorthe Kjerstine Immersdatt., Alder 19. Fra [dvs været i tjeneste på] Svindfaldager. Bortrejst til Hørdum [hun rejste dog vist direkte til Thisted]. Anmærkninger: [bortrejst] 1. Novbr. 1832. (AO213-)

Tilgang 1832 til Thisted fra Vestervig: nr. 48, Dorthe K. Immersd., Alder 19, Haandtering Tjenestepige, ankommen fra Vestervig. Jævnfør.reg. nr. 317 Anm.: 3die Decbr. (AO183-)

I 1834 er hun kokkepige hos løjtnant Toft i Landlyst i Torp ved Thisted. Løjtnantens datter Anine Olivia blev 29 oktober 1837 gift med lægen Christian Aagaard (Aacard?) Rafn. De bor i Nordborg ved Vesterby i Vestervig sogn, og Dorthea Kirstine følger med hertil og får plads som tjenestepige (FT-1840). Nordborg er nabohus til gården Cathrinelund, og her møder hun Anders Jørgensen Baun, søn af Cathrinelunds ejer Jørgen Andersen Baun/Kiil, der bliver far til hendes søn Martin Andersen Baun.
J.B.La Cour: Danske Gaarde (Aarhus 1908) bd. 2, om Landlyst i Thisted Landsogn, Hundborg hd.: Matr. 1a mfl. Hartkorn 11tdr-7skpr-2 3/4 alb. Samlet areal 115 tdl. Hovedbygninger opført 1879. Tilhørte 1846 Aagaard og senere apoteker Skibby. (...).

DDD-1834 Thisted, Hundborg, Thisted Landsogn, Landlyst ved Thisted, , en Gaard, 2,:
Ole Adolph Toft, 52, Gift, , Leutnant, Eier af Gaarden Landlyst i Torp ved Thisted,
Elisabeth Charlotte Gynther, 51, Gift, , hans Kone,
Anine Olivia Toft, 22, Ugift, , datter,
Jenny Alvilda Toft, 20, Ugift, , datter,
Elvine Adolphine Charlotte Toft, 11, Ugift, , datter,
Niels Christian Willumsen, 37, Gift, , Avlskarl,
Claus Madsen, 44, Gift, , Ladekarl,
Jens Christensen, 43, Gift, , Ladekarl,
Jens Sørensen, 33, Gift, , Rygter,
Poul Christian Christoffersen, 18, Ugift, , Rygter,
Inger Marie Jensdatter, 27, Ugift, , Bryggerpige,
Dorthe Kirstine Iversdatter [PLJ: fejl for Immersdatter], 21, Ugift, , Kokkepige.
(Se også: Carl Klitgaard: Slægten Toft fra Klim (net-udgave: <arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201942/Klitgaard,%20C.%20%20Sl%C3%A6gten%20Toft%20fra%20Klim.pdf>. Dec. 2007)

Afgang 1834 fra Thisted til Hørdum (nr. 18): Dorthe K. Immersdatter. meddelt Skudsm. af 3. Mai. Alder 21. Tjenestepige. Bortrejst til Hørdum. Anmærkninger: Intet at bemærke. (AO211-)

Tilgang 1834 til Hørdum fra Thisted: ses ikke i Tilgangslisten (ej heller for Skyum).

Afgang 1. Mai 1837 fra Hørdum til Thisted (nr. 305): Dorthe Kirstine Immersd. Alder 24. Tjenesteqvinde. Bortrejst til Thisted. Anmærkninger: [Bortrejst] fra Jens Pallesen, fødte d. 17de Juni 1834 [dato/årstal tydeligt] et dødfødt Drengebarn; iøvrigt intet mod hendes Forhold. (AO181-).

Tilgang 1837 til Thisted fra Skyum [Hørdum] (nr. 85): Dorthe Kirstine Immersdatter. d. 10 Novbr. Alder 24. Haandtering: Tjenestepige. Ankommen fra Schyum [ikke Hørdum?]. Anmærkninger: har født et Barn i Schyum. (AO330-)

Nævnte drengebarn ses ikke født/død 1834-1837 i:
Hillerslev herred: Tved
Hundborg herred: Thisted, Tilsted, Hundborg, Skinnerup
Hassing herred: alle sogne (for Villerslev mangler dog døde 1829-35 i AO-)
Refs herred: Vestervig, Hurup, Ydby.

Afgang 1838 fra Thisted til Vestervig (nr. 50): Dorthe Kirstine Immersd. d. 26. Juni, Alder 25, Haandtering: Tjenestepige. Bortrejst til Westervig. Anmærkninger: g. Sk. [godt Skudsmaal]. (AO400-)

Tilgang 1838 til Vestervig fra Thisted (nr. 50): Dorthe Kjerstine Immersdatt. Tilg. 29 Juni. Alder 25. Haandtering: Tj. Doctor Rafn i Nordborg ved Præstegaarden. Ankommen fra Thisted med godt Skudsm. fra Provst Michelsen. (AO191-)

FT-1840 Vestervig sogn, Nordborg (husstand 114, under hovedstednavnet Vesterbye?):
Christian Aagaard Rafn 35 gift, Cand.Chir. og practiserende Læge
Anina Oliva Toft 27 gift, hans kone
Charles Otto Adolf Rafn 1, deres søn
Jørgen Peter Hjardemaal 12, deres pleiebørn
Martin Hjardemaal 10, deres pleiebørn
Dorthea Kjerstine Immersdatt. 27, ugift, tjenestepige.
(Se også: Carl Klitgaard: Slægten Toft fra Klim (net-udgave: <arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201942/Klitgaard,%20C.%20%20Sl%C3%A6gten%20Toft%20fra%20Klim.pdf>. Dec. 2007)

Afgang 1840 fra Vestervig til Hørdum (nr. 18): Dorthe Kjerstine Immersdatter, Afg. 2 Mai, Alder 27. Haandtering: Tj. hos hr. Rafn ved Vestervig Præstegrd. Bortrejst til Hørdum Sogn. (AO244-)

Tilgang 1840 til Hørdum fra Vestervig (nr. 15): Dorthe Kirstine Immersd. Alder 27. Haandtering: i? S..huset. Ankommen fra Vestervig. Anmærkninger: do [ankom 1. Maj 1840]. (AO199-)

Søn født 1840 i Hørdum: Født d. 3die August Marthin Andersen. Forældre: fruentimmer Dorthe Kirsitne Immersdatter af Østerhørdum, hun angav som barne-fader Anders Jørgensen Baun af Vestervig Sogn. Hjemmedøbt d. 9de August, i Kirke 9de Søndag e. Trin. d. 16de August. Faddere: Pige Maren Andersdt, Pige Christiane Jensdt, ..? huus(?) Knud Blander, Aftægtsmand, Enkemand Christen Michelsen, Ungkarl Søren Christian Jensen, alle af Hørdum. Anmærkning: uægte barn. (AO7-)

Afgang 1841 fra Hørdum til Tved (nr. 21): Dorthe Kirstine Immersdatt. Alder 28. Haandtering: Tyende. Bortrejst til Tvis Sogn [må være fejl for Tved Sogn]. Anmærkninger: Afgaaet 2den Mai. (AO252-)

Tilgang 1841 til Tved fra Skyum (nr. 4): Dorthe Kirstine Immersd. Alder 28. Haandtering: Ditto [Tjener]. Ankommen fra Skyum ..? (AO143-)

Afgang 1842 fra Tved til Hørdum (nr. 4): Dorthe Kirstine Immersdatter. Alder 28. Haandtering: Do. [Tyende]. Bortrejst til Hørdum. Anmærkning: af[gang] 11 April. (AO161-)

Tilgang 1842 til Hørdum fra Tved (nr. 3): Dorthe Kirstine Immersdatter. Alder 29. Haandtering: hjemme hos Jens Pallesen. Ankommen fra Tved. Anmærkninger: ankom 1ste Mai. (AO204-)

Afgang 1842 fra Hørdum til Vestervig (nr. 27): Dorthe Kirst. Immersd. Alder 29. Haandtering: Tyende. Bortrejst til Vestervig. Anmærkninger: afg. 1ste Novbr. (AO254-)

Tilgang 1842 til Vestervig fra Hørdum (nr. 92): 8. Novbr. Dorthe Kjerstine Immersd., Alder 29½. Haandtering: Tjstepige hos Doct. Rafn. Ankommen fra Hørdum. Sk.m. af P. Bille d. 31 Octbr. (AO2-)

Far Afgang fra Hørdum sogn til Ø.Hassing 1843: Jens Pallesen 49, huusmand, afgaaet til Østerhassing d. 4de Juli 1843.

Mor Afgang fra Hørdum sogn til Ø.Hassing 1843: Ane Christensdatter 59, sammes hustru, afgaaet til Østerhassing d. 4de Juli 1843.

Viet 1844 i Vestervig: Ungkarl Poul Andersen Dahlgaard af Refs i Hurup Sogn, 27 Aar, vacc. 17de Juli 1819 af Wittendorff. Ugift Fruentimmer Dorthe Kirstine Immersdatter, Indsidder i Tygstrup, 31½ Aar, vacc. efter Attest af Rafn. dat. 4de Novbr. 1844. Forlovere Gaardmand christen Laursen Dam af Refs og Huusmand Peder Korsgaard af Tygstrup. Viet 27de Decbr. i Kirken. Tillyst 2den, 3die og 4de Søndag i Advent. (AO160-)

Tilgang 1845 til Vestervig fra Hurup (nr. 2): 4de Janv. Poul Andersen Dahlgaard, Alder 27 1/4. Haandtering: Tilhuse hos Mads Terchildsen i Tygstrup. Ankommen fra Hurup, Skm. af P. Sørensen d. 2. Janv. Anmærkninger: Hans Opførsel roses ikke, hvilket dog snarest tilskrives en forvirret hjerne. (AO14-)

FT-1845 Thisted, Refs, Vestervig, 252, Et huus, 74:
Poul Christensen [PLJ: Andersen] Dahlgaard 29 Gift, Inderste,lever af sin formue, f. Hurup sogn
Dorthe Kirstine Imersdatter 33 Gift, Hans kone, f. Skyum sogn
Martin Andersen Baun 5 Ugift, Hendes søn, f. Hørdum sogn.

Afgang 1845 fra Vestervig til Ydby (nr. 12-13): 31te Marti Poul Andersen Dahlgaard, Alder 27 1/4, Indsidder i Tygstrup, bortrejst til Ydby. Dorthe Kirstine Immersdatt., Alder 31 3/4, hans hustru, Do [bortrejst til Ydby] (AO105-)

Tilgang 1845 til Ydby fra Vestervig (nr. 4-5): Poul Andersen Dahlgrd 2? Apr. Alder 27 ½. Haandtering: Huusm. paa Ydby hu...? Ankommen fra Vesterv. Sk.[udsmaal] P.[? Pastor?] S.?[2 bogstaver og et forkortelsestegn, første bogstav et S] 31 Martii. Anmærkninger: fød i Hurup 1817.
Dorthe Kjerst. Immersd. Do Do [dvs tilgangsdatoen 2? Apr.], Alder 32. Haandtering: hans kone. Ankommen ibd. Anmærkninger: Fød i Harring 1813. (AO137-)

Datter døbt 1845 i Ydby: Født Septbr 7. 1845 Dorthe Kjerstine [overstreget: Poulsen] Dalgaard. Forældre Hmd. Poul Andersen Dalgaard og hustrue Dorthe Kjerstine Imersdatter, boende i Ydbye ..?lund. Hjemmedøbt som anmeldt syg af Stedets Præst? d. 9 Septbr. 1845. Daaben publiceret d. 26 Octbr. 1845. Faddere: Gaardmænd Christen Bauns? kone Anne Marie Andersdt, Christen Dams kone Inger Cathrine ..?datter begge af Refs, Gaardmd Thomas Pedersen af Ydby ..?lund, unge karle Niels Pedersen og Broder Mads Pedersen begge tjener hos deres Moder Enkekone i Holmgaard. Konen introduceret d. 26 Octb. 1845. Vacc. 5 Septr. 1847 af Villemoes. (AO56-)

Afgang 1848 fra Ydby til V.Hassing (nr. 9): Dorthe Kirstine Immersdatt. 20 Apr. NB hun tager med sig sine 2 Børn: Martin Andersen født i Hørdum, nu 7½ Aar og Dorthe Kirstine Dahlgaard født i Ydby, nu 2½ Aar. Alder 35. Haandtering: Poul Dahlgaards fra skilte hustru i Ydby. Bortrejst til Vester-Hassing i Vensyssel. Anmærkninger: Har intet uskikkeligt. Ulykkelig gift. (AO173-)

Tilgang 1848 til V.Hassing fra Boddum Sogn [skal vel være Ydby sogn]: Dorthe Kirstine Immersdt, 35, Tjenestefolk, fra Boddum Sogn til Gandrupgaard, med 2 børn. Skilt fra sin Mand. Ulastet. (AO12-)

DDD-1850 aalborg, Kær, Vester Hassing, Gandrup Bye, 21, et Huus, 166, FT-1850, C9084
Dorthe Kirstine Immersdatter 37 Fraskilt Huskone, Husmoder, lever af sin Jordlod f.Harring Sogn Martin Andersen 10 Ugift hendes Børn f. i Hørdum Sogn
Dorthea Kirstine Dalgaard 5 Ugift hendes Børn f. i Udby Sogn [PLJ: dvs Ydby Sogn]
Ane Christensdatter 66 Gift Konens Moder, for Tiden her opholdende f. i Skyum Sogn
Søren Christian Jensen 25 Ugift Murer f. i Harring Sogn
Mads Christian Nielsen 2 Ugift Haves for Betaling af Moderen f. i Vesterhassing Sogn

Viet 1853 i V.Hassing: Ungkarl grdmd. Ole Larsen, 40 Aar gammel, fra Gandrup, og Enke(!?) Dorthea Kirstine Immersdatter, 40 Aar ..?, fra Gandrup. Forlovere Grdmænd Lars Olesen og Rasmus Thomsen, begge fra Gandrup. Viet 4.Feb. i Kirken.

Søn født 1853 i V.Hassing: Gaardmd. Ole Larsen og h. Dorthe Immersdatter 41 år, i Gandrup. FD: Mette Marie Larsdt* i V.Hassing, Ane Marie Larsd i ...?, Lars Olesen i Gandrup, hmd? Pet:? Jens:? ...? V.Hassing, Søren Peder Smed i Ø.Hassing.

FT-1855 V.Hassing sogn, Gandrup, en gaard:
Ole Larsen 43 gift, født i V.Hassing, Gaardm., familiefader
Dorthe Kirstine Immersdatter 42 gift, født i ...? S. Thisted A., hans kone
Lars Olesen 66 enkemand, født i V.Hassing, Aftægtsmand paa Gaarden
Martin Andersen 15 ugift, født i Ydby S [!] Thisted A, deres Børn
Dorthe Kirstine Poulsdatter 12 ugift, født i Ydby S [!] Thisted A, deres Børn
Lars Olesen 2 ugift, født i V.Hassing, deres Børn
Rasmus Thomsen 21 ugift, født i ...? S. Aalborg A, tjenestekarl
Ane Marie Sørensdt 19 ugift, født i Hals S., Tjenestepige.

DDD-1860 aalborg, Kær, Vester Hassing, Gandrup, , 14, FT-1860, C9092
Ole Larsen 48 Gift Gaardmand, Husfader Vesterhassing Sogn, Aalborg Amt
Dorthe Kirst. Immersdatter 47 Gift hans Kone Skyum Sogn, Thisted Amt
Martin Andersen 20 Ugift deres Børn Hørdum Sogn, Thisted Amt
Dorthea Kirst. Poulsdatter 15 Ugift deres Børn Ydby Sogn, Thisted Amt
Lars Olesen 7 Ugift deres Børn Vesterhassing Sogn, Aalborg Amt
Lars Olesen 71 Enkemand Aftægtsmand Vesterhassing Sogn, Aalborg Amt
Ane Elisabeth Pedersdatter 20 Ugift Tjenestepige Østerhassing Sogn, Aalborg Amt

FT-1870 Vester Hassing Kær Aalborg Hals Gandrup F8 L48 en gård
Ole Larsen 57 gift Gårdmand [Gregers Peter er streget over]. husfader Vester Hassing sogn
Dorthe Kirstine ?? 56 gift hans kone [Efternavn ulæseligt/overskrevet] husmoder Skyum sogn
Dorthea Dalsgaard 24 ugift deres datter, Vestervig sogn
Martin Andersen 29 ugift husfaderens stedbarn Skyum sogn
Lars Olesen 16 ugift husfaderens stedbarn deres søn Vester Hassing sogn
Jens Sørensen 78 enke, i pleje hos husfaderen fattiglem Hørdum sogn. Blind
Kristine Nicoline Larsen 18 ugift Tjenestepige tyende Hals sogn.

FT-1880 V.Hassing: Gandrup by, en gård, F13:
Lars Olesen 26 gift, husfader, gårdejer, født i VH.
Ane Margrethe f.Jørgensen, 21 gift, hans kone, født i VH.
Dorthe Kirstine Immersdatter 66 enke, aftægtskone, født i Hørdum sogn.
Samt 2 tjkarle og 2 tjpiger.

Begravet 1884 i V.Hassing: død 17 Sept, begravet 25 Sept. Dorthea Kirstine Emmersdatter, Aftægtskone Enke efter Ole Larsen i Gandrup. 71 Aar. (AO42-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen