Jens Jensen

Ref: Kilder: KBfvd-
Erhverv: Husmand
Far: Jens Laursen (1734 - 1795)
Mor: Anne Jensdatter (1742 - )
 
Født: 24-09-1779 Uggerhalne, Horsens sogn, Ålborg amt
Død: 06-05-1836 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 12-05-1836 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: (VED VIELSE 1816) Uggerhalne, Horsens sogn, Ålborg amt


I familie med Margrethe Jacobsdatter (1789 - )

Vielse: 15-04-1816 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt
Børn:Jens Jensen (1816 - )
Johanne Marie Jensdatter (1820 - )
Anne Jensdatter (1822 - )
Jacob Jensen (1824 - )
Laurs Jensen (1826 - )
Jens Peter Jensen (1828 - )


Notater
Begravet 1836 i V.Hassing: Jens Jensen død Mai 6te, begravet Mai 12te, Aftægtsmand og hmd. i Vesterhassing, 58 Aar.

Viet 1816 i Horsens: Ungkarl Jens Jensen af Uggerhale 36 aar gammel, og Pigen Magrette, Gaardm. Jacob Christensens datter af Tranholm, 27ve Aar gl. Forlovere Gaardmd Morten Jensen Ugerhale og Jacob Christensen i Tranholm. Vielsesdagen 1816 Apr.15, viede i Kirken.

Ses ikke viet i V.Hassing 1799-1833.

Skifte 1821 efter moder Anne Jensdatter i Langholt Gods skifteprotokol (sp2b-) fol. 274, 278, 282b.
(fol. 274): Anno 1821 den 11te Juli indfandt sig i Gaarden [i] Uggerhale i Horsens Sogn paa Langholt Gods hos Gaardfæster Morten Jensen, hvis hustrue Anne Jensdatter ved Døden var afgaaet sidst afvigte Dags Aften den 10de dennes. Skifteforvalteren og Gods Eyeren Justitsraad Lang til Langholt ved sin Committerede Forvalter Rafn fra Tveden med tiltagne Vitterligheds-vidner Sognefoged Anders Jensen [note 1] af Kinderup og Gaardmand Jens Jespersen af Horsens Bye for at foretage en lovlig Registrering og Forsegling over hvad bem.te Afdøde har efterladt sig til paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden Morten Jensen og den afdødes af hendes første Ægteskab med Jens Laursen efterladte Børn, nemlig a) en Søn Jens Jensen 42 Aar gl, gift og boesadt i Vesterhassing Bye, b) en Datter Maren 57 aar gl. gift med Gaardmand Christopher Pedersen i Horsens, c) en Ditto Kirsten 51 aar gift med Jens Bonde [note 2] i Horsens, d) en ditto Johanne 40 aar gift med Smeden Niels Nielsen i Grindsted, og e) en Ditto Ane 30 Aar ugift og værende i Boet.
Ved Forretningen var nærværende af Arvingerne Sønnen Jens Jensen saavel paa egne som født Værge for sin Søster Ane, Christopher Pedersen paa egne og Jens Bondes Vegne, Smeden Niels Nielsen af Grindsted paa egne Vegne samt Enkemanden Morten Jensen, og blev alt saa i disses Overværelse registreret og forseglet som følger: [opremsning af indbo].
Note1: Anders Jensen Bloch (jf. skiftet folio 278).
Note2: Jens Thomsen Bonde (jf. skiftet folio 278).

DDD-1834 aalborg, Kær, Vester Hassing, Stae, en gård, 1, FT-1834, A0340
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Maren, Peder Jensens, 65 Enke Gårdbrugerske.
Peder Pedersen 34 Ugift hendes søn.
Christen Pedersen 32 Ugift hendes søn.
Lars Nielsen 28 Ugift Tjenestekarl.
Jens Jensen 56 Gift Tjenestekarl.
Maren Jørgensdatter 20 Ugift Tjenestepige.
Mette Andersdatter 19 Ugift Tjenestepige.
Ellen Nielsdatter 50 Ugift Tjenestepige.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen