Peder Christensen Aas

Ref: Kilder: KBv-FSfd-
Far: Christen Nielsen (1667 - 1740)
Mor: Else Pedersdatter Støvring (1658 - 1723)
 
Født: 1696
-: 1723 Nordentoft, Sjørring sogn, Thisted amt
Død: 1759 Sundby, Stagstrup sogn, Thisted amt
Boede: (1724/1739) Stagstrup sogn, Thisted amt


I familie med Dorthe Christensdatter (1696 - )

Vielse: 03-01-1723 Stagstrup, Stagstrup sogn, Thisted amt
Børn:Karen Pedersdatter (1724 - )
Else Pedersdatter (1725 - )
Christen Pedersen Aas (1728 - 1767)
Anne Pedersdatter (1732 - )
Kirsten Pedersdatter (1735 - )
Maren Pedersdatter (1736 - )
Niels Pedersen (1739 - )


Notater
Døbt 1696 i Skjoldborg: Dom. 3 post Pascha døbt Christen Nielsen og Else Støfrings barn blef kaldet Peder ..?, Faddere vare Peder Støfring, Mads Støfring, Christen Aas, Eline Nielsdt, Dorthe Støfring.

sFrø-: Ane 28: Niels Christensen Aas født 1693 i Aas, Skjoldborg s, søn af Christen Nielsen og Else Pedersdt Støfring, også kaldet Bassehave. Faddere Peder Støfring, Christen Støfring, Mette Støfring og Kirsten Støfring.

tb20-: 1672 (6/5). Christen Pedersen i As får arvekvittering fra Svend Christensen i Skjoldborg for arv, hans hustru Dorte Nielsdatter kunne tilkomme efter hendes fader Niels Christensen, som boede og døde i Aas, og som hidtil har stået hos hendes stedfader (Christen Pedersen).

tb20-: 670 Hundborg Herreds Tingbog -1672 15. april:
Christen Pedersen i Aas har ladet stævne Peder Christensen i Basihaffue i Mors. Christen Pedersen har ægtet Niels Christensens enke, og Niels Christensen var værge og formynder for sin søster Anne Christensdatter, men i skiftet efter Niels Christensen er ikke angivet, hvorledes der skal forholdes med hendes arv. Christen Pedersen har nu i fire år underholdt hende med mad og klæder, og kan nu ikke udstå det længere, da hun ikke er ved sin fulde forstand, og derfor forlanger han, at hendes broder Peder Christensen i Bassihave skal have hende og sørge for hende og modtage hendes arvelod og tage vare på hende, og erstatte Christen Pedersen hans anvendte bekostning.
Dommeren finder, at Christen Pedersen bør have erstatning efter 4 uvildige dannemænds skøn, og at overtage sin søsters arv og sørge for hende. (6/5).

Omtalte Christen Pedersen:
Viet 1668 i Skjoldborg: Dominica Cantate d. 19. April Christen Pedersen [og] Maren Nielsdatter en Enke udi Aas, Sl. Niels Christensen Boelsmands Efterleverske.
Begravet 1667 i Skjoldborg: D. 16 Decemb. begravet Niels Christensen ved Dam udi Aas ætatis 60 aar ..?

tb20-: 696 Hundborg Herreds Tingbog -1674 2. november. Intet. e. november.
Niels Christensen i Ås fremlægger registrering og vurdering i boet efter hans sal. søster, Dorrette Christensdatter. Hendes arvinger er til stede, nemlig Christen Christensen i Sjørring på egne vegne, Jens Nielsen i Sundby på hans hustrus vegne, Peder Andersen i Skjoldborg på hans datters vegne, Laust Christensen i Skjoldborg på egne vegne, Christen Madsens hustru i Sundby, Christen Jensen i Ås, Ingeborg og Kirsten Christensdøtre og fornævnte Niels Christensen på egne vegne. Der blev intet at arve efter den sal. pige.
Niels Christensen i Ås får afkald og kvittering for arv af de ovennævnte arvinger.

tb20-: 736 Hundborg Herreds Tingbog -1678 10. juni.
Peder Pedersen i Ås på egne og broder Jens Pedersen i Støvring hans vegne irettelægger registrering og vurdering i boet efter deres broder Anders Pedersen i Skjoldborg i den gård som Mads Sundby før boede i. De møder også på deres sal. broder Clemid Pedersens børns vegne, nemlig zidsel og Maren Clemidsdøtre. Den salig karl havde forlods givet de to noget i arv. Jens Pedersen og Peder Pedersen er nu formyndere for dem.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen