Jens Pedersen

Ref: Kilder: KBd-sBa-sJøO-sHam-fp9-sp50-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Peder Nielsen (Nør) (1630 - 1716)
Mor: Ellen Jensdatter? ((16--) - (1661/1684))
 
Født: omkring 1661 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: Aslund (V.), V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 1718 Aslund (V.), V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 27-05-1718 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Johanne Pedersdatter (1662 - 1729)

Vielse: 1688 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Anders Jensen (1688 - 1757)
Margrethe Jensdatter (1691 - 1739)
Ellen Jensdatter (1693 - 1740)
Laurs Jensen (1695 - 1765)
Peder Jensen (1698 - 1754)
Morten Jensen (1701 - 1716)
Niels Jensen (1707 - 1716)


Notater
Var 1696 forlover for Peder Larsen og Anne Christensdt i V.Hassing, sm.m. Jens Jørgensen i Hassinggaard.

Begravet 1718 i V.Hassing: d. 27. Maji Jens Pedersen udi Westeraslund jordet i hans 57. Aar. (AO257-)

sBa-: Jens Pedersen giftede sig 1688 til fæstet af 3/4 af halvdelen af gården Vester Aslund i Vester Hassing sogn med enken efter Anders Laursen. Gården tilhørte Aalborg Hospital, og 1693 overtog han tillige den sidste 1/4 af den halve Vester Aslund efter konens første svigermoder. I Året 1700 fæstede han tillige den anden halve Vester Aslund, så han derpå havde alle gårdens 7 tdr. hartkorn i fæste til sin død.
Vester Aslund blev 1718 overtaget af sønnen Anders Jensen, der 1729 blev afløst af broderen Laurids eller Laurs Jensen.
Jens Pedersen var født ca. 1661 i Ulsted by og sogn, søn af "nør Peder Nielsen" og hustru (Ellen eller Elle?). - Faderens navn nævnes to eller tre gange i Ulsted sogns kirkebog i anledning af, at Jens efter bosættelsen i Vester Aslund blev udlagt som barnefader til Anders Glarmesters datter Karens søn Jens Jensen, født 1688, død 1691, 2 1/2 år gl. - Jens Pedersen i Vester Aslund nævnes ligeledes 1690 blandt fadderne til halvbroderen Simon.

sp50-: skifte 20-06-1718 Fol. 439b. JENS PEDERSEN i Vester Aslund JOHANNE PEDERSDATTER Arvinger, Enken og Børn . Anders Jensen 30.aar. Laurits Jensen 22.aar. Peder Jensen 20.aar. Margrethe Jensdatter gift med Lars Christensen Langholt Ellen Jensdatter gift med Chresten Pedersen Elsnap i Ulsted sogn.

fp9-: G18) 1 gård - hartkorn 3-4-1-2: Februar 1688. Jens Pedersen, Vester Aslund - 332
Født i Ulsted. Fæster den halvgård som Anders Laursen sidst beboede og fradøde mod at indlade sig i ægteskab med enken Johanne Pedersdatter.

fp9-: G18) 1 gård - hartkorn 3-4-1-2: Juli 1718. Anders Jensen, Vester Aslund - 335
Får fæstet efter moderen Johanne Pedersdatters sal mand.

fp9-: G18) 1 gård - hartkorn 7-2-3-1: December 1729. Laurits Jensen, Vester Aslund - 231
Født i Vester Aslund. Fæster den gård, hans broder Anders Jensen overtog efter deres moder Johanne Pedersdatter og nu har opladt

fp9-: G18) 1 gård - hartkorn 7-2-3-1: 5 juli 1761. Jens Laursen, Vester Aslund - 853
Født i Vester Aslund. Fæster den gård, som hans fader, Laurs Jensen sidst i fæste havde og formedels alderdom og skrøbelighed til denne sin søn har opladt mod at han beholder hvad med gården er og dermed bliver ansvarlig for dens besætning og brystfældighed og forsynes sin fader Laurs Jensen og sin moder Johanne Sørensdatter deres livstid med fornøden underholdning og husværelse samt efter døden med en sømmelig jordfærd. Og skulle forældrene helst ville være for dem selv, skal fæsteren indrette og forskaffe dem udi gården et aparte værelse med kakkelovn udi og i alle måder forsvarlig i stand.

fp9-: G18) 28 april 1794. Laurs Jensen, Vester Aslund - 363
Bondekarl, der hører til Hospitalets Gods og som ikke har været i krigstjeneste, 26 år gammel, fæster den gård, Vester Aslund kaldet, hvilken hans fader Jens Laursen sidst har beboet og for denne sin søn har opladt på visse vilkår 11 november 1793
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen