Ole Christian Christensen

Far: Christen Jensen (Fransborg) (1761 - )
Mor: Johanne Olesdatter (1788 - )
 


I familie med Marie Jensdatter

Børn:Stine Marie Olesen (1848 - )
Johanne (Hanne) Marie Olesen (1864 - )


Notater
Døbt 1822 i Dronninglund: født d. 11te Novbr. Ole Christian Christensen. Døbt hjemme 13de Novbr. Forældre Gaardejer Christen Jensen Frandsborg og hustrue Johanne Olesdtr i Hjallerup. Faddere: Karen Pedersdt i Hjallerup, Mariane Olesdt ibid, Christian Ovesen ibid, Jens Olesen ibid, Hans Jensen Ringsted i Ørsø. Daaben publ. Sdag mellem juul og Nyeaar d. 29de Decbr. og Moderen introd. 3die Sdag i Advent 15de Decbr. (AO105-)

DDD-1880 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Hjallerup, Gaard, 232 (2), FT-1880, C6391
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Chr Christensen 57 Gift Huusfader Dronninglund Sogn Hjørring Amt
Marie Jensen 54 Gift Huusmoder Dronninglund Sogn Hjørring Amt
Stine Marie Olesen 31 Ugift Deres Børn Dronninglund Sogn Hjørring Amt
Niels Chr Olesen 29 Ugift Deres Børn Dronninglund Sogn Hjørring Amt
Hans Chr Olesen 18 Ugift Deres Børn Dronninglund Sogn Hjørring Amt
Johanne Marie Olesen 15 Ugift Deres Børn Dronninglund Sogn Hjørring Amt
Christine Olesen 11 Ugift Deres Børn Dronninglund Sogn Hjørring Amt

Jens Jungersens hustru kan være følgende født 1864, som havde en søster Stine Marie Olesen født 1848:
Johanne Jungersen ?= Døbt 1864 i Dronninglund: født 13 September [FT-1916 siger: 12/9] 1864, Hanne Marie Olsen, døbt i Kirken d. 13 November [sic!] 1864. Forældre Gaardmand Ole Chr. Christensen og hust. Marie Jensen i Hjallerup. Moderens Alder 38 Aar. Faddere: Gmd Niels Chr. Olsen, Ungk. Niels Chr. Nielsen, Ungk. Niels Chr. Olesen af Hjallerup, GmK [gårdmandskone] Maren Jensdt af Stokholm, Pigen Maren Thomsen af Kjærsgaard. (AO227-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen