Michel Jensen

Ref: Kilder: KBvwd-sKCJ-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jens Mortensen (1664 - 1734)
Mor: Maren Bertelsdatter (1675 - 1741)
 
Født: omkring 1710
Boede: Landvad (Nr.), Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 1787 Landvad (Nr.), Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 12-06-1787 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Guldine Jensdatter (1716 - 1746)

Vielse: 09-11-1740 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Michelsen (1742 - 1742)
Maren Michelsdatter (1743 - 1743)
Maren Michelsdatter (1744 - )


I familie med Karen Laursdatter (1721 - 1770)

Vielse: 25-06-1747 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Michelsen (1747 - )
Laurs Michelsen (1750 - 1773)
Mette Michelsdatter (1752 - )
Juline Michelsdatter (1755 - 1838)
Margrethe Michelsdatter (1758 - )
Anne Michelsdatter (1762 - )


Notater
Mikkel Jensen var forlover i Ørum 3.pinsedag 1757 for Jørgen Thøgersen af Hallund og Anne Christensdt af Ørum, som var søskendebørn

Forlovere for Mikkel Jensen og Guldina Jensdatter var Morten Jensen og Christen Jensen af Allerup.

I Nr. Ravnstrup fæsteprotokol 1737-1754 ses på side 2 indført fæstebrev til Mikkel Jensen. Det hedder heri bl.a.:
"Jeg underskrevne Jacob Rind, Fuldmægtig ved Aakjær vitterliggiør at have stæd og fæst Michel Jensen af Landvad dend halfue Gaard hans Moder ..... paaboede, bestaaende af hartkorn 3 Tdr. og 1 Skp. og ½ Alb. som hand nyder at bruge med dets Ejendom og Tillæg i March og Bye, naar hans Moder for ham vil det afstaa, da hand beholder samme halfue Gaard i Fæste sin Livstid eller saa længe hand deraf svarer alle kongelige Contributioner og Landgilde med Hoveri efter (Forordningen) Jordebogen, holder Bygningen ved forsvarlig ..... og Hævd, Dyrcher Jorden forsvarlig og iche noget deraf bortlejer - eller Gaarden til Skade forkommer og i øvrigt holder sig ialt han s Kgl. Majestæts allernaadigste Lov efterrettelig.....". (sKCJ.62-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen