Anders Jensen Kjærulf

Ref: Ægteskabsforbindelse usikker! Kilder: CK6-KS2-
Erhverv: Herredsfoged
Far: Jens Andersen Kjærulf ((14--) - )
Mor: NN Hansdatter Eg ((14--) - )
 
Født: omkring 1500
Boede: Kornumgård, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: før 1569


I familie med NN Pedersdatter (1500 - )

Vielse: (???)
Børn:Jens Andersen Kjærulf ((15--) - 1606)
NN Andersdatter Kjærulf ((15--) - )
NN Andersdatter Kjærulf ((15--) - )
Anne Andersdatter Kjærulf ((15--) - 1625)


Notater
Anders Jensen Kjærulf nævnes 1534, og var ca 1540 herredsfoged i Jerslev Herred. Han boede først i Børglum Klosters gård Kølskegård i Hallund sogn, men omkring 1550 i Kornumgård (V.Brønderslev sogn). 1543 fik han kongelig bevilling til at beholde sin halvdel af V.Hebbelstrup i Hallund sogn for samme afgift som før Klemensfejden (hvor nævnte gård konfiskeredes af Kronen som så meget andet bøndergods efter fejden). Anders Jensen Kjærulf synes afgået som herredsfoged før 1554, muligvis død dette år eller før. Hans hustru, hvis navn ikke kendes, var antagelig datter af Peder Jensen i Burholt og Anne Nielsdatter Mørk af Kølskegård.
Af Anders Jensen Kjærulfs børn kendes følgende: En datter gift med Anders Thomsen i Kongensgård i V.Brønderslev, en datter, der i Præsteindberetningen 1568 betegnes som Jens Kjærulfs søster, Anne Andersdatter Kjærulf (gift med Niels Andersen Kjærulf), og Jens Andersen Kjærulf. (CK6-)
Anders Jensen Kjærulf boede en tid i Børglum Bispestols gård Kølskegaard og var omkring 1540 herredsfoged i Jerslev herred, men var vist død før 1568, da han ikke nævnes som selvejer i præsteindberetningen. Han var sandsynligvis gift med en datter af Peder Jensen i Burholt og Anne Nielsdatter Mørk og arvede med hende en halvgård af Vester Hebbelstrup.
Den halvdel af V.Hebbelstrup, som han ejede, og som han antagelig havde fået med sin hustru, blev som andet selvejer-bøndergods forbrudt i Klemensfejden 1534, men han købte gården tilbage af Kronen og fik 1543 et sålydende kongebrev:
"Vi Christian, med Guds Naade (etc) gør alle vitterligt, at efterdi denne Brevviser Anders Kierul i Kornum haver nu ladet handle med Os om en halv hans Bondegaard og Gods i Vester Hebelstrup, som Niels Andersen nu paaboer, liggendes i Hallund Sogn i jerslev Herred udi Vor Land Nørrejylland og haver derfor været udi Vort Minde, da haver Vi af Vor synderlig Gunst og Naade undt og tilladt og nu med dette Vort aabne Brev under og tillader, at forskrevne Anders Kierul og hans Arvinger maa og skulle have, nyde, bruge og beholde forskrevne halve hans Bondegaard Vester Hebelstrup med dens rette Ejendom og Tilliggelse saa firi og for saadan landgilde, Tynge og Afgift, som deraf gjordes og gaves, førend nu sidst forleden Fejde her i Riget begyndtes; dog saa, at han og hans Arvinger skal være Os og Vore Efterkommere, Konger udi Danmark, huld og tro og aarligen til gode Rede af forskrevne halve Bondegaard og Gods gøre og give til Os og Kronen saadan landgilde, Tynge og Afgift, som plejer og bør at gøres og gives før Fejden begyndtes.
Thi forbyder Vi alle osv.
Givet udi Vor Købstad Aalborg. Mandagen næst efter Sct. Laurentii Dag (dvs. 10.august) Aar 1543. Under Vort Signet".
1543 beboedes denne gård altså af en Niels Andersen, der muligt har været en søn af Anders Kjærulf; men 1579 beboedes den af en Thomas Jensen, der endnu 1606 anføres i V.Hebelstrup. Han tiltaltes 1612 af Lars Wilsen i den anden V.Hebelstrup gaaeard for resterende tiende for 1606 og 1607. (...)
Gårdens historie efter Anders Kjærulfs død o. 1550 er uvis, men antagelig er gården gået i arv til hans døtre, af hvilken en var gift med Anders Thomsen (Vognsen, vist senere til Stensbæk i Bindslev sogn) i Kongensgaard i V.Brønderslev sogn, en anden med Peder Hansen Mørk i Musted, og Anne Andersdatter, død 1625, gift med Anders Skriver, død 1589, begravet i Hals kirke. Boede i Hals Fogedgaard og var fader til rådmand i Aalborg Jens Andersen Hals (død 1627), ridefoged til Aastrup Anders Kjærulf Andersen i V.Brønderslev (død før 1613), Anne Andersdatter, gift med Jens Andersen Juel, død o. 1614, boede i Hals Fogedgaard, og Johanne Andersdatter, boede 1630 og 1636 i Sæby som enke efter Laurids Jensen i Krogen i V.Brønderslev. (CK5-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen