Laurs Pedersen Holst

Ref: Kilder: KBfd-
Far: Peder Laursen Holst (1734 - 1766)
Mor: Anne Marie Nielsdatter ((17--) - )
 
Født: 1760 Korslund, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: Korslund, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 25-06-1841 Korslund, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 02-07-1841 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Margrethe Pedersdatter (1754 - 1819)

Børn:Peder Laursen Holst (1782 - 1796)
Johanne Marie Laursdatter Holst (1783 - )
Mariane Laursdatter Holst (1787 - 1854)
Louise Laursdatter Holst (1789 - )
Christiane Laursdatter Holst (1791 - )
Christen Laursen Holst (1795 - )


Notater
:/blev hiemedøbt 18.01 da det blegnede og ej vilde patte. Frembaaret af ma- dame Aspach præstekonen i Bredkær og mad. Iversen degnekonen gick med. Fd: Sr. Lycke paa Kiølskegaard, hr Bang capellanen for Vraae og annekserne, noch Anders Larsen af Stentinget ofrede* med, mens sr. Claus Bang af Hellum 3die fadder. Moder introd. 09.03. Døbt Lauritz Pedersen.

Død 1841 Juni 25de, begravet Juli 2den, Lars Pedersen Holst [hele navnet understreget], Enkemand og Selvejergaardmand i Korslund, 81½ Aar. Anm.: Han var en udmærket forstandig, virksom og vindskibelig landmand, - Hans Mindesten er bekostet af hans Søn Kresten Holst, og lagt paa hans Grav den 23de Juli 1843.

DDD-1787 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Hellevad Sogn, , Steentinget, ,
Lars Pedersen Stolse [skal være Holst], 28, Gift, Hosbonde, Eyere af Steentinget,
Magrethe Pedersdatter, 31, Gift, Madmoder, ,
Peder Laursen, 5, Ugift, Børn af første Ægteskab, ,
Johanne Mariæ Larsdatter, 4, Ugift, Børn af første Ægteskab, ,
Mariane Larsdatter, 1, Ugift, Børn af første Ægteskab, ,
Jens Laursen, 23, Ugift, Tienestefolk, ,
Anne Jacobsdatter, 21, Ugift, Tienestefolk, ,
Birthe Jacobsdatter, 14, Ugift, Tienestefolk, ,

DDD-1801 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Korslund, , -, ,
Lars Pederssen Holst, 42, Gift, Mand, Gaardeyer og Bonde,
Margretha Pedersdatter, 47, Gift, Kone, -,
Johanna Maria Larsdatter, 16, -, deres ægte Barn, -,
Mariana Larsdatter, 14, -, deres ægte Barn, -,
Lovisa Larsdatter, 12, -, deres ægte Barn, -,
Christiana Larsdatter, 9, -, deres ægte Barn, -,
Christen Larssen, 6, -, deres ægte Barn, -,
Lars Nielssen, 26, Ugift, Tjenestekarl, -,
Michel Anderssen, 21, Ugift, Tjenestekarl, -,
Jens Nielssen, 18, Ugift, Tjenestekarl, -,
Johanna Maria Jensdatter, 21, Ugift, Tjenestepige, -,
Maren Christensdatter, 30, Ugift, Tjenestepige, -,

DDD-1834 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, -, , Korslund en Gaard, [26], FT-1834
Lars Pedersen Holst, 74 , Enke, , Eier og Beboer af Gaarden, lever af Avlsbrug,
Niels Knudsen, 23 , Ugift, , Pleiesøn og Avlskarl,
Petrone Elisabeth Pedersdatter, 47 , Ugift, , Huusholderske,
Christen Christen Beck!, 48 , Gift, , Tjenestekarl,
Mads Sørensen, 25 , Ugift, , Tjenestekarl,
Knud Jørgensen, 30 , Ugift, , Tjenestekarl,
Bertel Clemmensen, 20 , Ugift, , Tjenestekarl,
Jens Larsen, 50 , Enke, , Tjenestekarl,
Jens Madsen, 17 , Ugift, , Tjenestekarl,
Mads Peter Boelsen, 16 , Ugift, , Tjenestekarl,
Mariane Nielsdatter, 25 , Ugift, , Tjenestepige,
Maren Kirstine Thomsdatter, 22 , Ugift, , Tjenestepige,
Ane Marie Sephansdatter, 18 , Ugift, , Tjenestepige,

DDD-1840 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Kærslund [dvs Korslund], , Gård, 33, , FT-1840
Lars Pedersen Holst, 81 , Enke(mand), , Selvejer gårdmand,
Petrine Elisabeth Hjort, 54 , Ugift, , Husholderske,
Niels Knudsen, 28 , Ugift, , Plejesøn og avlskarl,
Christen Christensen, 53 , Gift, , Tjenestekarl,
Mads Sørensen Holst, 35 , Ugift, , Tjenestekarl,
Thomas Jacobsen, 17 , Ugift, , Tjenestekarl,
Jens Christian Madsen, 16 , Ugift, , Tjenestekarl,
Ellen Marie Fridriksdatter, 21 , Ugift, , Tjenestepige,
Ane Magrethe Pedersdatter, 31 , Enke(mand), , Tjenestepige,
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen