Jens Laursen

Ref: Kilder: KBvd-sp2b-
 
Født: omkring 1734
Boede: 1763 Uggerhalne, Horsens sogn, Ålborg amt
Død: 31-05-1795 Uggerhalne, Horsens sogn, Ålborg amt
Begravet: 07-06-1795 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt


I familie med Anne Jensdatter (1742 - )

Vielse: 1763 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt
Børn:Maren Jensdatter (1765 - )
Kirsten Jensdatter (1768 - 1836)
Laurs Jensen (1771 - 1772)
Johanne Jensdatter (1774 - 1833)
Laurs Jensen (1779 - 1780)
Jens Jensen (1779 - 1836)
Anne Jensdatter (1784 - )
Laurs Jensen (1789 - )


Notater
Trolovet i Horsens 1763: d ___ [blank plads] Trolovet Jens Lauritzen Uggerhal og Anne Jensdt af Traanholm. d 11 Nov. Copul. samme Personer.

Begravet 1795 i Horsens: Død d. 31. Maj Jens Laursen i Ugerhalle, gammel 61 Aar, begravet d. 7de Juni. (AO110-).

Skifte Langholt gods skifteprotokol 1795 fol. 5,8 (sp2b-):
Skifte efter Jens Laursen i Uggerhal. Aar 1795 den 30te Juni, som 30te Dagen efter afgangne Jens Laursens Døds-dag i Uggerhall i Horsens Sogn, var paa herskabet S.T. hr. Justitsraad Valeur til Langholt, som Skifte-forvalter hans Vegne mødt ibd fogden Fabricius, som med tiltagne 2de Vitterligheds og Vurderings mænd, naunlig Peder Jensen og Jens Michelsen begge af Kinderup at foretage en lovlig Registrerings og Vurderingsforretning til videre paafølgende Skifte og Deeling imellem Enken Anne Jensdatter og arvingerne, som blev anmeldt at være 2de Sønner og 4re Døtter, naunlig Maren 30 aar gl, Kirsten 27 aar gl., Johanne 22 aar, Anne 12 aar, Jens 15 aar og Laurs 5 aar gl. alle hjemme, undtagen Maren som tjener i Bratskov i Hanherred. Ved Forretningen var nærværende bemeldte Enke Anne Jensdatter med Lauværge hendes Broder Jacob Jensen fra Faurholt og paa Børnenes Vegne blev antagen i Stæden for deres farbroder Ove Laursen i Hammelmose Mølle, der var syg og skrøbelig og ej kunde møde denne Gang, Laurs Laursen af bemeldte Kinderup, for deres P... som Tilsyns værge at observere. Hvor da passerede med Registrering og Vurdering samt videre Skiftehold som følger [opremsning af indbo].

DDD-1787 Horsens, Ugerhale Famile 1 Enlig gaard:
Jens Lausen 53 Gift 1 Bonde og gaardmand Mand
Anne Jensdatter 42 Gift 1 hans kone
Jens [Jensen] 8 Ugift deres barn
Maren [Jensdatter] 22 Ugift deres barn
Kirsten [Jensdatter] 19 Ugift deres barn
Johanne [Jensdatter] 12 Ugift deres barn
Anne [Jensdatter] 3 Ugift deres barn
Laus Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen