Niels Andersen Baun

Ref: Kilder: KBd-FSfv-DDP-TÅ1-
Erhverv: Snedker
 
Født: omkring 1680
Boede: Skinnerup, Skinnerup sogn, Thisted amt
Død: 1763 Tingstrup, Thisted Landsogn, Thisted amt
Begravet: 07-10-1763 Thisted, Thisted amt


I familie med Maren Villadsdatter (1701 - )

Vielse: 25-04-1728 Skinnerup, Skinnerup sogn, Thisted amt
Børn:Dorthe Marie Nielsdatter Baun (1729 - 1773)
Villads Nielsen Baun (1733 - 1805)
Anne Nielsdatter Baun (1737 - )
Maren Nielsdatter Baun (1740 - )


Notater
Niels Andersen Baun var snedker og boede i Skinnerup. Han har bl.a. arbejdet ved Nors kirke, hvor han 1715 lavede et nyt pulpitur over kvindestolene, men dette er forsvundet. (TÅ1- s.205ff).

For Thisted sogn findes 2 kirkebøger 1698-1764.
?=søn eller far t. Anders Nielsen Baun (snedker) død 1750 i Thisted? Begravet 1750 i Thisted: Anders Baun [u/alder], Stand og opholdssted [ikke udfyldt], begravelsesdatoen: ..? [måned ulæselig] 11.
Begravet 1750 i Thisted: d. 11. Aug. iordet Anders Baun [u/alder], lagt norden Kirken. (AO161-)
(Bemærk: begravelserne er ikke indført kronologisk inden for året!)

I Skinnerup sogn ligger et "Øster Baun" og "Vester Baun".

Begravet 1763 i Thisted: Niels Andersen baun, 83 aar, begravet Octb. 7.

Har følgende med familien at gøre?:
FT-1787 Hundborg, Thisted Købstad, Østregade No. 73, fam.83:
Niels Pejter Baun, 56, Gift, snedker.
Inger Kierstine Jespersdatter, 47, Gift.
Johanne Marie Nielsdatter, 12, Ugift.
Christiane Nielsdatter, 11, Ugift.
Anders Nielsen, 10, Ugift.
Christine Marie Nielsdatter, 8, Ugift.
Maren Pallesdatter, 28, Ugift, dagleyer.
Søren Christian, 10, Ugift.

TÅ2-: Thisted Amts Årbog 1974: Thisted Købstad i 450 år står under afsnittet Håndværkere bl.a.
"... håndværkerslægten Skårup, der i mangfoldige år virkede i Nørregade [i Thisted]. Den stammer fra Christen Kolds oldefar, snedker Anders Nielsen Skårup, født 1723 i Thisted. Af hans sønner var Niels Peiter snedker, men Jens og Simon var klejnsmede. Niels Peiter Skårups søn Peder Myberg Skårup, født 1755, blev også snedker, men broderen Anders Nielsen Skårup, født 1787 der boede i Nørregade 24, "Skårups hus", et af byens ældste og smukkeste huse [foto], blev klejnsmed ligesom fætteren Anders Simonsen Skårup. (...)".
"Ved bindingsværk var der tit noget af gøre for tømrere, og dem har der altid været en del af i byen. Det lader sig ikke gøre at skille dem helt ud fra snedkerne, da grænsen mellem de to fag var flydende. Vinduer og døre og de lange borde, faste bænke og skamler i jævne folks stuer kunne en tømrer lige så godt lave som en snedker. På den anden side er der snedkere, der vist kun lavede finere snedkerarbejde, men nogle af dem kunne mere end snedkerere. Om Anders Nielsen Bavn, der døde i Thisted 1750, siger Nors kirkebog, at han var snedker, maler, kunne skildre noget, var urmager. . Kopskattelisten 1743 siger kun, at han kan snedkre og tømre noget, men han arbejdede undertiden som snedker og maler i Thisted kirke og ved kirkeuret (note 43), og har også lavet standure. Et af dem er købt til Thisted museum. Sønnen Niels Peter Bavn var også snedker og maler. Han stafferede 1774 skriftestol og kirkestole i kirken. Museet har flere eksempler på gammelt godt snedker- og malerarbejde, som sikkert for en stor del er lavet her i byen".

DDP-: Niels Andersen Baun (d:)29 Sep 1763 Tingstrup, Thisted l. S., Claus Caspergaard, Hillerslev, Hundborg, Hassing, Refs, Thisted 38b / 1758-1773 / 041929 Book # 1, II (S:)Maren Villadsdatter

Også: DDP-: Michel Nielsen Baun Skinnerup, Lillerup, Hillerslev, Thisted 110 / 1713-1787 /041896
Michel Baun Osterbaun, Lillerup, Hillerslev, Thisted 9, 11 / 1713-1787 /041896

Samt: DDP-: Anders Nielsen Baun (p:)08 Sep 1750 Thisted, Thisted (city), Thisted 338b / 1735-1759 /053212 Book # 3. Record kept of the chief of police. (S:)Anna Pedersdatter.

AaBisp-: Mikel Nielsen Baun fra Skinderup Sogn oc Maren Andersdaatter fra Hilderslef [Hillerslev] Sogn udi Thye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun hans forige ved døden afgangne Hustrue Sidsel Andersdaatter udi tredie leed skal have været beslegtet. Jægersborg Slot 6 Septembr. 1701.
Att. om Slægtskab: Sign. af mænd fra Hillerslef og Skinderup.

AaBisp-: 161: Michel Nielsen og Maren Andersdaatter af Skinderup, maa udj Ægteskab sammenkomme, Uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhafn 20 Janv. 1716. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

AaBisp-: 396 No 1529: Salmand Christensen af Øster Vandet og Zidsel Michelsdaatter afgangne Peder Envoldsens Efterleverske af Bavn, i Schinderup Sogn, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Salmand Christensen og fornevnte Zidsel Michelsdaatters forige ved døden afgangne Mand Peder Envoldsen skal have været Sødskende Børn. Christiansborg 6 Martii 1744. Til Nyekiøbings Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab: Taarsted Kirkebog bevidner, at afgangne Peder Envoldsen, som var Ægteviet med Enken Zidsel Michelsdatter af Bavngaard udj Skinderup Sogn, har været Søn af Envold Jensen udj Taarsted, som var Kiødelig Broder med afgangne Christen Jensen udi Østervandet Sogn. Saaledes afg. Peder Envoldsen og Salmand Christensen befindes Kiødelige Sydskende Børn og ey nærmere. Schiøring Præstegaard. Sign.
411 No 212: Søren Pedersen Baun af Schindrup og Maren Jensdaatter af Tilsted Sogn i Tye, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed Beslegtede. Christiansborg 5 Februarii 1746. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 4 mk
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen