Johanne Jensdatter

Ref: Kilder: KBfd-
Far: Jens Laursen (1734 - 1795)
Mor: Anne Jensdatter (1742 - )
 
Født: 1774 Uggerhalne, Horsens sogn, Ålborg amt
Boede: 1815 Grindsted, Hammer sogn, Ålborg amt
Død: 25-06-1833 Grindsted, Hammer sogn, Ålborg amt
Begravet: 04-07-1833 Hammer, Hammer sogn, Ålborg amt


I familie med Niels Nielsen (1786 - )

Børn:Anne Kirstine Nielsdatter (1815 - )


Notater
Skifte 1821 efter moderen Anne Jensdatter i Langholt Gods skifteprotokol (sp2b-) fol. 274, 278, 282b.
Bemærk: Alderen 40 år passer ikke.
(fol. 274): Anno 1821 den 11te Juli indfandt sig i Gaarden [i] Uggerhale i Horsens Sogn paa Langholt Gods hos Gaardfæster Morten Jensen, hvis hustrue Anne Jensdatter ved Døden var afgaaet sidst afvigte Dags Aften den 10de dennes. Skifteforvalteren og Gods Eyeren Justitsraad Lang til Langholt ved sin Committerede Forvalter Rafn fra Tveden med tiltagne Vitterligheds-vidner Sognefoged Anders Jensen [note 1] af Kinderup og Gaardmand Jens Jespersen af Horsens Bye for at foretage en lovlig Registrering og Forsegling over hvad bem.te Afdøde har efterladt sig til paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden Morten Jensen og den afdødes af hendes første Ægteskab med Jens Laursen efterladte Børn, nemlig a) en Søn Jens Jensen 42 Aar gl, gift og boesadt i Vesterhassing Bye, b) en Datter Maren 57 aar gl. gift med Gaardmand Christopher Pedersen i Horsens, c) en Ditto Kirsten 51 aar gift med Jens Bonde [note 2] i Horsens, d) en ditto Johanne 40 aar gift med Smeden Niels Nielsen i Grindsted, og e) en Ditto Ane 30 Aar ugift og værende i Boet.
Ved Forretningen var nærværende af Arvingerne Sønnen Jens Jensen saavel paa egne som født Værge for sin Søster Ane, Christopher Pedersen paa egne og Jens Bondes Vegne, Smeden Niels Nielsen af Grindsted paa egne Vegne samt Enkemanden Morten Jensen, og blev alt saa i disses Overværelse registreret og forseglet som følger: [opremsning af indbo].
Note1: Anders Jensen Bloch (jf. skiftet folio 278).
Note2: Jens Thomsen Bonde (jf. skiftet folio 278).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen