Else Mortensdatter

Ref: Kilder: sSø-sp3a-
 
Født: 1751 Vadum Mølle, Vadum sogn, Ålborg amt
Død: 1793 Østerhalne, Vadum sogn, Ålborg amt
Begravet: 20-03-1793 Vadum, Vadum sogn, Ålborg amt


I familie med Peder Madsen (1744 - 1786)

Vielse: 24-10-1777 Vadum, Vadum sogn, Ålborg amt
Børn:Sidsel Marie Pedersdatter (1778 - 1835)
Mette Kirstine Pedersdatter (1780 - 1824)
Laurs Pedersen (1782 - )


I familie med Laurs Bodelsen (1746 - 1794)

Vielse: 24-10-1787 Vadum, Vadum sogn, Ålborg amt


Notater
Døbt i Vadum 1751. Faddere Abelone Christensdt i Brorholt, Maren Poulsdt, Klemmen Jensen, Enevold Simonsen og Hans Jensen. (sSø-).

Var ved vielsen enke efter Lars Sørensen, med hvem hun var blevet gift 6.okt. 1776. (sSø-).

sp3a- : Skifte efter Else Mortensdatter, Øster Haldne, Vadum sogn Sk. 16/3-1793, 15/4, 22/4-1793 G.m. Lars Bodildsen. Fol. 176, 183, 192.
Folio 176: Skifte Forretning efter gaardmand Lars Bodildsen i Øster Halne hands hustrue Else Mortensdatter, begyndt saaleedes:
Anno 1793 den 16 mart. hvor det var bleven anmeldet at Gaardmand Lars Bodildsen i Øster halne paa Wraae Gods, hands hustrue Else Mortensdatter ved Døden var afgangen, indfandt sig udi Stervboen, paa høje Herskabelige og velbaarne Frue von der Lühe til Wraae, Sønder Elkier og Giettrup, hendes Vegne, Jørgen Gou(?) fra Wraae, for i Overværelse af 2de tiltagne Vitterlighedsmænd, Niels Jensen Keisergaard og Jens Mortensen her af bemelte Østerhalne, at foretage lovlig Registrering og ..? Forretning til videre paafølgende Skifte og Deeling ..? imellem Enkemanden og den afdødes Børn som vare: 1 En Søn Lars Pedersen 11 aar, 2 En datter Sidsel Marie Pedersdatter 14 aar, 3. En dito Mette Kierstine Pedersdatter 12 aar.
Stiffaderen Lars Bodildsen var med denne forretning nærværende. Hvor da blev forrettet følgende: [bo-opgørelse]
Folio 183: Continuations Skifte Forretning efter Lars Bodildsens hustrue i østerhalne, begyndt Pag. 176.
Anno 1793 d 15 april, som efter Vedtægt, formedelst Forretningen, er antaget til 30te Dag imellem alle Vedkommende i Stervboet, indfandt sig paa højvelbaarne Herskabets Veigne udi Stervboet efter Lars Bodildsen hands afdøde hustrue Else Mortensdatter i Østerhalne, Jørgen Gou fra Wraae med tilstedværende Vitterlighedsmænd Niels Jensen Keisergaard og Jens Mortensen her af bemelte Østerhalne, for at paasætte Stervboets under 16de Marti sidst anførte Effecter lovlig Vurdering samt videre om muligt, at fremme indbemelte(?) Skifte. Enkemanden Lars Bodildsen var nærværende saavelsom og deres umyndiges ansatte Værge S. Desiderius Madsen fra Hæbbelstrup, hvem der er Farbroder til benævnte umyndige. Og blev da i Overværelse af forbemelt følgende forrettet: [Boopgørelse].
Folio 192: Continuations SKifte-Forretning efter Lars Bodildsen i Østerhalne, hands afdøde hustrue Else Mortensdatter, continueret pag. 183 etc.
Efter Bestemmelse og Vedtægt var mødt i Dag den 22 april 1793 udi Sterboet efter Gaardmand Lars Bodildsens i Østerhalne hands afdøde hustrue Else M. [skrevet gnidret] hendes naadige? høivelbaarne Frue von der Lühes Vegne, Jørgen Gou fra Wraae, for i overværelse af ..? Vitterligheds og Vurderingsmænd videre at ..? og til ..? befordre indbemelte Skifte. Formynder for Børnene Sr. Desiderius Madsen fra Hebbelstrup saavelsom Enkemanden vare nærværende. I hvis overværelse passeret følgende: [opgørelse og skifteslutning].
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen