Simon Pedersen

Ref: Kilder: CK4-sØl-AK-tb04-
 
Født: (16--)
Død: før 1686
Boede: (1631/1660) Kraghede, Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Johanne Jensdatter ((16--) - 1685)

Børn:Anders Simonsen (1629 - 1692)
Johanne Simonsdatter ((16--) - )
Karen Simonsdatter


Notater
Simon Pedersen var fæster af halvdelen af gården Kraghede i Ørum sogn, af hartkorn 2 tdr. 1 skp. 1fjdk. 1 alb., der ejedes af Lave Bille til Havløkkegd. I årlig landgilde svarede Simon Pedersen 1 fjdk. smør, 1 gås, 2 høns og 3 mark gæsteri. (sØl-).

I den østre halvgård [af Sdr.Ravnstrup] nævnes Peder Jensen 1630 og Peder Larsen 1677. En af disse var muligvis far til Simon Pedersen, gift med Johanne Jensdatter, som blev fæstere i Sdr. Raunstrup. Deres datter Johanne Simonsdatter blev gift med Jens Jensen, fæster i Trøgdrup Østergaard, hvor deres søn Jens Jensen fødtes ca. 1670. Johanne Simonsdatters bror? Jens Simonsen døde i Sdr. Raunstrup 80 år 1739. Det var muligvis ham, der 1688 nævnes som fæster i Krabdrup i Hellevad sogn. Krabdrup lå øde fra 1709, så tænkeligt er det, at han derefter blev fæster i Sdr. Raunstrup. (AK-).

tb04-: 7/7 1631 ** Oluf Christensen i Røgelhede stævner Anders Jensen i Kraghedegård for at tage syn på Simon Pedersen i Kraghede. han er forhindret på grund af husbondens tjeneste

tb04-: 14/7 1631 ** navng synsmænd har set Simon Pedersen på Kraghede hans sår. Anders Jensen i Kraghedegård stævnes for dette syn og vidne

tb04-: 12/6 1651 ** Mogens Villadsen i Ørum fremlagde og lod læse og påskrive et brev med 4 segl, som indeholder at han Karen Simonsdatter i Ørum og hendes søn Simon Christensen er forligt om deres trætte, ved hjælp af hendes bror [PLJ: dvs far!?] Simon Pedersen på Kraghede, således, at han skal give Karen Christensdatter 7 sld og 1 td havre

tb04-: 3/6 1652 ** Simon Pedersen på Kraghede på søn Anders Simonsens vegne. syn til hus og bygning på den anpart i Kraghedegård, Anders Simonsen påboer

tb04-: 10/5 1655 ** Jens Christensen i Ørum på Ejler Christensens vegne sst. Simon Pedersen på Kraghede på søn Anders Simonsens vegne lovede at betale ham 5 sld for en stud, han havde på foder, og som døde, samt levere den anden stud, han havde på foder, tilbage

tb04- 24/5 1660 ** Morten Kjærulf med 6 ugers opsættelse på Lave Bildes vegne stævner Anders Pedersen, der tjener i Trøgdrup, og Anne Pedersdatter i Rydslund [PLJ: Roslund i Hellevad sogn] og Anne Tomsdatter, som tjente i Kraghedegård, for dom angående lejermålsbøder, Anders Pedersen, for han belå Simon Pedersens datter på Kraghede Karen Simonsdatter => (104b) => Anders Pedersen mener sig fri for bøder, da han tilbyder hende ægteskab. dom: de bør betale deres bøder hhv 12 rdl og 6 rdl

tb04-: 4/6 1663 ** på KM lensmand og Lave Bille og hans tjenere i Ørum sogn deres vegne stævnes Oluf Eriksen i Kraghedegård Anders Simonsen sst med menige sognemænd samt Grindsted bymænd i Kær herred for syns afhjemmelse vedkendelse og forbud til knobtørv, der er gravet i Ørum mose. syn afhjemles. Anders Simonsen i Kraghedegård Simon Pedersen på Kraghede med flere vedkender sig stedet som ret fælled og ejendom. Ørum bymænd svarede på spørgsmål, at de ikke havde gravet tørvene. Grindsted bymænd svarede, at de ikke havde gravet tørvene. dom: de tørv, der er gravet over ret herredsskel, bør tilfalde lodsejerne ved lod

tb04-: 17/) 1663 ** Anders Simonsen stævner Peder Nielsen i Ørslev for vidne. Villads Laursen, som tjener Simon Pedersen på Kraghede, vidnede, at Maren Mortensdatter i Kraghedegård såvel som hendes mand Anders Simonsen aldrig har begæret, at Peder Nielsen skulle forfølge nogen sag for dem. Morten Mikkelsen i Mølgård i Hørby sogn vidnede det samme

tb04-: 17/9 1663 ** Peder Nielsen i Ørslev med 6 ugers opsættelse 6/8 stævner Niels Laursen i Hellevad og hans svoger Knud Laursen samt Anders Simonsen i Kraghedegård og hans hustru Maren Mortensdatter for dom som 6/8. Peder Nielsen fremlægger hendes fuldmagt dateret Kraghedegård 1/11 1651, at han kan svare for hende på landstinget mod stævning af Laurs Mikkelsen i Svennum, som hun nu ved ed benægter at have udgivet, og det samme gør hendes mand Anders Simonsen. tingsvidne dd fremlægges. Peder Nielsen svarede, at Anders Simonsen ikke var kommet til Kraghedegård på den tid. dom: Anders Simonsen og hans hustru Maren Mortensdatter frikendes, mens Niels Laursen bør lide nam og indvisning

tb04-: 16/1 1668 ** Simon Pedersen på Kraghede stævner Maren Ibsdatter i Starbæk Tomas Ibsen i Lem Maren Christensdatter sst Birgit Eriksdatter i Hallund og Maren Eriksdatter i Mosen for at lade skifte registrere og vurdere sl Laurs Ibsens efterladte bo, som døde på Kraghede. vurdering

tb04-: 7/5 1668 ** Simon Pedersen på Kraghede stævner Maren Ibsdatter i Starbæk Tomas Ibsen i Lem Maren Christensdatter sst Birgit Eriksdatter i Hallund og Maren Eriksdatter i Mosen for at vedgå arv og gæld efter sl Laurs Ibsen

tb04-: 14/5 1668 ** Simon Pedersen på Kraghede stævner Maren Ibsdatter i Starbæk Tomas Ibsen i Lem Maren Christensdatter sst Birgit Eriksdatter i Hallund og Maren Eriksdatter i mosen for dom angående tilbud, og Simon Pedersen tilbød hans medarvinger arv og gæld efter sl Laurs Ibsen. dom: da ingen er mødt, skal det efterladte gods blive hos Simon Pedersen, hvor kreditorerne kan indfinde sig
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen