Thomas Bertelsen Kjærulf

Ref: Kilder: KS1-sMø-sGl-tb01-tb04-
Far: Bertel Thomsen Kjærulf (1580 - )
Mor: Inger Mortensdatter Kjærulf (1585 - )
 
Født: omkring 1624 Vesterhalne Bundgård, Vadum sogn, Ålborg amt
Død: 1688 Sindholt, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Begravet: 31-08-1688 Ajstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt


I familie med Karen Pedersdatter (1630 - 1710)

Vielse: omkring 1650
Børn:Johanne Thomasdatter Kjærulf (1659 - )
Inger Thomasdatter Kjærulf (1661 - )
Anne Thomasdatter Kjærulf (1663 - 1704)
Margrethe Thomasdatter Kjærulf (1665 - 1742)
Bertel Thomsen Kjærulf (1667 - 1706)
Karen Thomasdatter Kjærulf (1671 - 1741)
Margrethe Thomasdatter Kjærulf (1672 - )
Jens Thomsen Kjærulf (1679 - 1714)


Notater
sMø- nævner at der muligvis var endnu en søn Bertel Thomsen (Kjærulf), der boede på Gandrupgård. Han optræder flere gange som fadder hos adskillige af Thomas Bertelsens og Karen Pedersdatters børn, og det er muligt at Bertel Thomsen er søn af dette ægtepar. (sMø-).

AaBisp-: Peder Christensen i Kiersgaard i Vester Hassing Sogn oc Margrethe Thomesdatter maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet de nest Sydskende Børn skal vere. Kiøbenhafn Slot 6 Novembr. 1688. Aalborg Hospital 4 Sldr.
Bilag om Slægtskab: Peder Christenssøn er fød i Horsens [Vendsyssel] af Christen Pedersøn og Margrete Thomasdatter fød i Hinholdt? af Thomas Bertelsen, nest Søskindbørn, saaledis, at Christen Pedersøn og Thomas Bertellsøn vaare Syskindbørn, og Johanne Thomasdaatter, som vaar Christen Pedersøns Moder, og Bertel Thomasøn som vaare Thomas Bertelsøns fader vaare kiødelig og fulde Syskende. Hammer 6 Nov 1688.

Thomas Bertelsen (Kjærulf) var ud af velhavende selvejerbondeslægt og synes at have haft sit på det tørre. I 1653 og 1654 ses han at have opholdt sig hjemme på fødegården Bundgård i V.Halne, men omkring 1658 overtog han derefter fæstet på den store gård Sindholt i Ajstrup sogn. Her nævnes han i matriklerne af 1664 og 1688. Der var tale om en gård med et hartkorn på 12 tdr. 5 skpr., og den årlige landgildeydelse var på 1 td. smør, som ydedes til gårdens ejer, herskabet på Vrå. Herudover ses Thomas Bertelsen i øvrigt at have været ejer af forskellige gårde og husmandssteder.

tb01- (19/2 1661) ** Laurs Nielsen i vester Brønderslev på Peder Pedersens vegne i vester Gerndrup stævnede Tomas Bertelsen i Sindholt i Ajstrup sogn og hans hustru Karen Pedersdatter for vidner at påhøre, og efterskrevne vidnede, at der blev i boet i Sindholt efterskrevne, som er Peder Pedersens rette fædrene og mødrene arvelod, som Tomas Bertelsen (35a) forholder ham, og der foruden rester 2 sletdaler, som Karen Pedersdatters lod var bedre end Peder Pedersens.

tb01- 14/4 1654** Tomas Bertelsen i vester Halne stævner navng slægtninge for lovbudsvidne, Bertel Tomsen i vester Halne og Anders Kjærulf i Nejsum deres børn og arvinger, nemlig Morten Andersen i Hollensted Peder Andersen i Nejsum Lisbet Andersdatter sst Mette i Kraghedegård Johan i ...... Karen Bertelsdatter i Bleggrav Johan på Øland Maren i Vedsted Gertrud i Hvorup Inger i Stapris Tomas Bertelsen i vester Halne Karen og Johanne Bertelsdatter sst (21b) angående den lod, som hans far på hustru Inger Mortensdatters vegne og Anders Kjærulf havde arvet i den bondegård i sdr Saltum, som sl P Selgensen påboede.

tb04- 10/4 1679 ** Tomas Bertelsen i Sindholt fremlagde en kvittering fra Peder Jensen i Hulhøj i Hallund sogn på hans hustru Maren Nielsdatter og hendes søster Kirsten Nielsdatter, sl søren pedersens efterleverske, der boede og døde i Hulhøj deres vegne, som af Niels Nielsen i Sundby har oppebåret de penge, som deres sl bror Laurs Nielsen, som døde i Sundby, havde leveret Niels Nielsen og hustru Else Povlsdatter til forvaring, hvorfor de kvitteres

tb04- 13/1 1676 ** Niels Madsen i Åsendrup stævner Christen Pedersen i Solholt for at give afkald for den arv, hans sl søster Margrete Pedersdatters børn, nemlig Maren Nielsdatter og Johanne Nielsdatter er tilfaldet efter deres sl forældre, som boede og døde i Åsendrup. desuden stævnes Tomas Bertelsen i Sindholt og Mads Jensen i Horsens på Johanne Nielsdatters vegne og Maren Nielsdatter i Åsendrup. navng vidner, at de 13/10 1668 forligede Niels Madsen og Christen Pedersen om den arvelod, som => (10b) => tilfaldt Maren Karen og Johanne Nielsdatter efter deres sl forældre Niels Laursen og Margrete Pedersdatter i Åsendrup. forlig fremlægges

tb04- 6/9 1660 ** Tomas Bertelsen i Sindholt stævner Sidsel Laursdatter på Kraghede og hendes søn Laurs Nielsen med flere navng for forbud 1.ting mod at komme på Sindholts endels ager og eng med øg eller kvæg etc mod hans minde =>(155a)=> samme sag

tb04- 12/9 1660 ** Tomas Bertelsen i Sindholt 2.ting forbød nogle af dem på Kraghede drøft og brug på Sindholts endels ager og eng i hegnets tid og efter

tb04- 20/9 1660 ** Tomas Bertelsen i Sindholt 3.ting forbød Sidsel Laursdatter på Kraghede Mads Ottesen Tøger Jensen sst og Christen Povlsen ved Skarvad efter denne dag i hegnets eller uhegnets tid at komme med deres øg fæ får eller andet kvæg på Sindholts ejendom ager eller eng
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen