Thomas Jespersen

Ref: Kilder: KBd-FTf-
Erhverv: Fæstehusmand
Far: Jesper NN
Mor: ukendt NN
 
Født: omkring 1723
Død: 1793 Snedsted sogn, Thisted amt
Begravet: 14-04-1793 Snedsted, Snedsted sogn, Thisted amt
Boede: (1760/1787) Snedsted, Snedsted sogn, Thisted amt


I familie med Karen Pedersdatter (1724 - )

Børn:Jesper Thomsen (1759 - )
Maren Thomasdatter (1760 - )
Dorthe Thomasdatter (1762 - 1839)
Anne Thomasdatter (1765 - )
Christen Thomsen (1771 - )


Notater
DDD-1787 Thisted, Hassing, Snedsted, Snedsted Bye, , , 20, FT-1787
Thomas Jespersen, 63, Gift, hosbonde, husmand;fæstebonde;fattig,
Karen Pedersdatter, 61, Gift, madmoder.

FADDERNE VED BØRNENES DÅB:

Inger Jespersdatter:
DDD-1787 thisted, Hassing, Snedsted, Aarup Bye, , , 16, FT-1787
Mads Boddum, 55 , Gift, hosbonde, Husmand og fæster,
Inger Jespersdatter, 58 , Gift, madmoder, ,
Dorthe Madsdatter, 15 , Ugift, deres datter, ,
Anna Nielsdatter, 11 , , et uægte barn de opholder, ,

Johanne Jespersdatter:
DDD-1787 thisted, Refs, Heltborg, Heltborg Bye, , , 14, FT-1787
Jens Christensen, 52 , Gift, hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Johanne Jespersdatter, 46 , Gift, madmoder, ,
Anne Jensdatter, 12 , -, deres barn, ,
Dorthe Jensdatter, 10 , -, deres barn, ,
Jesper Jensen, 8 , -, deres barn, ,
Mads Jensen, 5 , -, deres barn, ,
Maren Jensdatter, 4 , -, deres barn, ,
Søren Povelsen, 60 , Enke(mand), tjenestekarl, ,

Jens Jespersen ses ikke i DDD-1787.

Må (pga aldersangivelsen) være en anden Thomas Jespersen end den i det følgende omtalte (tb05-):
(27/9 1698) Pors har stævnet Jesper Tomsens hustru Maren Andersdatter i Silstrup [Tilsted sogn] og hendes søn Tomas Jespersen for vold mod Pors’ tjener og til påhør af syn på de forvoldte skader, der bestod af en blodig rift på overlæben. Jespers søn havde revet ham i ansigtet og slået ham, og Jespers kone havde holdt ham i håret og slået ham på munden. (Se næste indførsel). Pors’ piges vidnesbyrd, der er afgivet til 2 uvildige mænd, irettelægges, hvorefter modparten spørger, om hun er så syg og skrøbelig, at hun ikke kan møde på tinge. Sagen forliges og ophæves. (tb05- 04.Okt.1698).

En Jesper Thomesen født o.1640 "of Tilsted" (igi-); død ca. 1688/1701, gift o.1678 "of Tilsted" med Anne Andersdatter (FS-).

En Jesper Thomasen gift 11.12.1679 i Thisted med Anne Andersdatter (FS-). [hustruen her ikke "Maren" som i tingbogen?].

En Thomas Jespersen født ca. 1680 "of Tilsted" (spouse: Dorthe Thomasdt) (FS-), død 23.11.1767 Tilsted, begravet 30.11 i Tilsted, Thisted (FS-), gift 04.03.1716 Tilsted, Thisted med Dorthe Thomasdt. (FS-).

En Thomas Jespersen døbt 10.11.1680 Tilsted, søn af Jesper Thomsen og Anne Andersdatter (FS-). Gift 04.03.1716 Tilsted med Dorthe Thomasdatter Ulgaard (FS-). (I følge et FS-opslag dog gift o.1706, og "of Skyum").
Dette par er omtalt i sCAP- og sKra-, hvor Dorthe Thomasdt er datter af Thomas Ulgaard, død 1723 i Tilsted, begravet 8/10. Thomas Jespersen døde ifølge sCAP- 1767 i Silstrup (begravet 30/11), hvilket stednavn jo passer med den i tingbogen omtalte søn af Jesper Thomsen i Silstrup. Men sCAP- har ikke Thomas Jespersens forældre med, som jo ellers fremgår af både kirkebog og tingbog!?

Anne Andersdatter født ca. 1655, datter af Anders Nielsen (ca.1630-før 1664) og Anne Andersdatter (ca. 1630-?) (FS-).

Vedr. Thomas Nielsen Ulgaard m.fl.:
tb05- (Hundborg-Hillerslev herreds Justitsprotokol -1688): 13/11: Tomas Nielsen Ulgård besværer sig over, at han nu i fem år har forsørget sin (halv)søster Kirsten Pedersdatter med stor frygt, da hun er forvirret i hovedet og han har derfor ladet stævne hendes broder Anders Nielsen Ulgård i Torsted, hendes farbrødre Niels Pedersen og Laurits Pedersen i Tingstrup og hendes svoger Niels Scharissen ibm. (gift med Maren Pedersdatter) og mener, at de bør antage sig hende eller betale ham noget. Opsat 14 dage. (4/12). 27. november.

tb05- (Justitsprotokol for Hillerslev-Hundborg Herreder -1688): (20/11). Tomas Nielsen Ulgård begærer igen, at hans halvsøster Kirsten Pedersdatters andre slægtninge tager del i hendes underhold. Hendes svoger Niels Skarissen i Tingstrup siger, at han har haft hende i to år. Anders Nielsen Ulgård i Torsted siger, at han ikke vil have med sagen at bestille. Opsat 14 dage, om slægtningene imidlertid kan enes. 11. december.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen