Søren Pedersen Kjærulf

Ref: Kilder: KS11-sp31-
Erhverv: Selvejerbonde
Far: Peder Jensen Kjærulf (1673 - 1743)
Mor: Birgitte Pedersdatter Dyrskjøt (1675 - 1750)
 
Født: 1717
Boede: Glindvad, Ørum sogn, Hjørring amt
Død: 06-02-1790 Glindvad, Ørum sogn, Hjørring amt
Begravet: 14-02-1790 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
-: (V/KONFIRM. 1737 AF) Svennum, Jerslev sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Stefansdatter (1723 - 1795)

Vielse: 1754 Hellum, Hellum sogn, Hjørring amt
Børn:ukendt NN (1754 - 1754)
ukendt NN (1754 - 1754)
Birgitte Sørensdatter Kjærulf (1755 - 1785)
Inger Sørensdatter Kjærulf (1756 - )
Lisbeth Marie Sørensdatter Kjærulf (1759 - )
Peder Sørensen Kjærulf (1762 - 1819)
Stefan Sørensen Kjærulf (1764 - 1790)
Niels Winde Sørensen Kjærulf (1767 - 1799)


Notater
Kaldes ved sin Konfirmation 1737 "af Svennum".
Købte V.Glinvad i Ørum Sogn, hvilken han beboede til sin Død. Gift i Hellum 6.Januar 1754 med Anne Steffensdatter af Nokkebjerg og kaldes da ogsaa "af Svennum". Hun døde 16.Maj 1795 i Glinvad. Efter Folketællingen 1787 var hun et Aar yngre end Manden, men hans Alder angives da til 67 Aar. Foran Vaabenhusdøren paa Ørum Kirke ligger en Gravsten over dette Ægtepar, hvilken Børnene 1797 har sat "til Ære og kærligt Minde paa deres agtværdige Forældres Begravelse", men som i øvrigt nærmest er bemærkelsesværdig paa Grund af de mange urigtige Datoer og Aarstal. 31.Marts 1788 solgte Søren Kjærulf Glindvad, af Htk. 2 Tdr. 7 SKpr. 3 Fdkr. 1 Alb. Med Ud- og Indbo for 490 Rdlr. Til sin Søn Peder, dog undtoges noget Løsøre, som de andre Børn skulde have. Samtidig udstedte Sønnen en Panteobligation til Faderen af følgende Indhold: (..). (KS-).

sp31-: 9. aug. 1770 s. 215b skifte efter Maren Pedersdatter i Svennum. Søskende: Sr. Broderen Jens Kierulf, borger og kobbersmed i Aalborg, broderen Søren Pedersen, boende i Glindvad i Ørum sogn, søsteren Anne Pedersdatter, død og efterladt sig børnene Peder Thøgersen, boende her på stedet, Magdalene Thøgersdatter, 28 år, hos broderen Peder, og Anne Birgitte Thøgersdatter, gift med Bertel Jensen i Grydbæk, Jerslev sogn, velbyrdige hr. løjtnant Schwartsens tilhørende, søsteren Johanne Pedersdatter, enke, boende i Khaum, søsteren Mette Pedersdatter, gift med Sr. Christian Winde på Gjøl.

FT-1787 Ørum: Glinvad:
Søren Pedersen, 67, hosbonde, gaardbeb: og selvejer, gift 1.gang.
Anne Stephansdtter, 66, madmoder, gift 1.gang.
Peder Sørensen, 24, ugift deres barn.
Stephan Sørensen, 17, ugift deres barn, blind.
Anne Larsdatter, 21, ugift, tjenestepige.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen