Else Johanne Christensdatter

Ref: Kilder: KBf-M14-
Far: Christen Jensen (1655 - 1703)
Mor: Johanne Andersdatter ((16--) - )
 
Født: 1696 Vandsted, Skt. Hans sogn, Hjørring amt
Død: før 1786


I familie med ?

Børn:Ellen Johanne Brønnum ((17--) - 1785)


Notater
Døbt 1696 i Hjørring Skt. Hans: d. 19 April Christen Jensens datter af Wandsted, navnlig Else Johanne. faddere: Anne Thomasdt, Bodil Jensdt, Christopher Henrichsen, Jørgen Ernstsen, Rasmus Christensen. (AO95-)

M14- (meddelt af Ole Munk): I Jydske Efterretninger nr. 8, 1785, er meddelt en efterlysning af arvinger efter afdøde Ellen Johanne Brønnum, datter af da afgangne Else Johanne Christensdatter. Af efterlysningen fremgår Else Johanne Christensdatters søskende, Anders Christensen Brønnum, Jens Christensen og Inger Christensdatter (alle afdøde), samt disses efterlevende børn:

"Den 25. november forleden er udi ugift stand her i byen ved døden afgået Ellen Johanne Brønnum, og hendes stervboe da taget under forsegling og med registrering og vurdering over samme fortfaret paa 30. dagen den 28. december s.a.; under samme begyndte skifte er har anmeldt, at den dødes arvinger skal være følgende på hendes salig moders afgange Else Johanne Christensdatters side:

1. en broder afgangne Hr. Anders Brønnum forhen eijer af Hørbyelund, hans børn, som skal være 7 i tallet:
a) en søn Hr. Hans Brønnum, forhen ejer af Fugelsig, som er død og efterlader sig en søn Anders Peter.
b) en dito hr. Jens Thodberg Brønnum, boende i Kiersgaard i Hellevad sogn.
c) en ditto hr. Johannes Brønnum, eier af Thidemansholm.
d) en dito hr. Christen Brønnum.
e) En datter madame Margrethe Brønnum, gift med hr. Bierring på Hørbylund.
f) en dito jomfrue Johanne Brønnum.
g) En dito jomfrue Anne Cathrine på Høgholt.

2. en broder Jens Christensen, forhen boende i Vesterhassing, som er død, og hvis børn ere:
a) en søn Thomas Jensen boende i Vester Hassing.
b) en ditto Christen Jensen boende i Gandrup i Vester Hassing sogn.
c) en søster Malene Jensdatter, forhen gift med Peder Jensen i Stae i samme sogn som er død eg efterladt sig disse børn:
1) en søn Jens Pedersen 23 aar.
2) en datter Johanne Pedersdatter 23 aar.
3) en datter Karen Pedersdatter 19 aar.
4) en dito Anna Pedersdatter 17 aar, alle hjemme hos faderen.
d) en søster Johanne Jensdatter gift og boende i København.
e) en dito Giertrud Jensdatter gift med Niels Sørensen Spekhøkker samme steds.

3. En søster Inger Christensdatter, forhen gift med Anders Laursen boende i Vester Neissig i Østerhassing sogn, begge døde, men efterladt sig følgende børn:
a) en søn Hans Andersen boende i Vester Neissig, død og efterladt sig:
1) en søn Niels Hansen værende hos sin stiffader sammesteds.
2) en datter Ellen Hansdatter 15 aar gammel sammesteds.
b) en søn Poul Andersen boende i Elsnap i Ulsted sogn.
c) en datter Giertrud Andersdatter gift med Jens Snedker ved Leedet i Ulsted sogn.
d)en datter Dorthea Andersdatter, gift med Anders Pedersen på Mølholtet i Hals sogn.

Og da på fædrende side ikke vides nogen at være til, saa bliver i saadan anledning forbenævnte afdødes arvinger, samt hvem fleere detil arv udi dette boe maatte holde sig berettiget, de myndige selv, enker med laugværger og de umyndige med værger eller curator, tilligemed creditorerne indkaldede at møde lade ved den på Aalborg rådstue 6 a 12 uger fra dags dato den 9. marts og 20 april førstkommende om formiddagen klekken 10 slet eller og iseende inden aar og dag, de første deres arveret beviisligen efter lovens maade at legitimere, og de sidste deres fordringer lovskikket at anmelde, da enhver derefter på lovlig maade kan vente at vorede behandlet. Tillige bekiendtgiøres at stervboets ejendele, bestående af guld, sølv, tin, kobber, messing, malm, jern og bliktøj en del gode og nye sengeklæder med linnet, samt lides indboe, ved offentlig auktion den paafølgende 10. marts udi stervboet vorder bortsolgt. Aalborg den 26. januar 1785." [PLJ: skal det ikke være 1786?]
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen