Anders Simonsen

Ref: Kilder: KBd-tb04-CK4-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Simon Pedersen ((16--) - 1686)
Mor: Johanne Jensdatter ((16--) - 1685)
 
Født: 1629
Død: 1692 Kraghedegård, Ørum sogn, Hjørring amt
Begravet: 08-09-1692 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Mortensdatter Mørk? Kjærulf? (1615 - 1708)

Vielse: efter 1648


Notater
Tomas Laursen, forvalter på Tidemandsholm, gav Anders Simonsen i Kraghedegd med flere afkald for hans hustru Anne Christensdatter, født i Lyngdrup, hendes arv som de var beordret til at være værger for afkald (tb04- 1687 15/2). CK4- nævner Anders Simonsen som fæster af Ø.Kraghedegaard også 1723!? Begravet 1692 i Ørum: d. 8. Septembr. Anders Simonsen af Kraghedegrd, ætat. 63 ann.

tb04- 3/6 1652 ** Simon Pedersen på Kraghede på søn Anders Simonsens vegne. syn til hus og bygning på den anpart i Kraghedegård, Anders Simonsen påboer

tb04- 9/2 1671 ** Anders Simonsen i Kraghedegård på Morten Kjærulf af Ravnstrup hans vegne stævner Bodil Nielsdatter og Maren Nielsdatter i Stenum for dom angående deres bøder for lejermål. opsat 6 uger

tb04- 23/3 1671 ** Anders Simonsen på Kraghede på Morten Kjærulfs vegne i Ravnstrup med opsættelse 9/2 stævner 2 søstre Bodil Nielsdatter og Maren Nielsdatter, Niels Sørensens døtre i Stenum for dom angående deres lejermålsbøder => (17a)=> præstens bevis for åbenbarlig skrifte fremlægges. dom: de bør betale hver 6 rdl til deres husbond

tb04- 11/1 1677 ** Anders Simonsen i Kraghedegård fremlyste 2 grå hopper, som ejermanden kan afhente mod vedkendelse og betaling af foderløn

tb04- 1675 29/4 ** Niels Christensen i Ågård gav tilkende, at han havde haft et gammelt brændevinsredskab i brug, som nu er ubrugeligt, hvorfor han afsagde det og lovede ikke at bruge det mere. andre navng gjorde det samme
[efterfølgende passus:] ** Laurs Lassen i Ålborg stævner for dom angående licens. fortegn =>(182a)=> Søren Hansen af Ålborg vidnede, at han havde krævet dem for licensen. dom: de bør betale deres licens inden 15 dage. angående deres brændevinstøj, da det kun bevises med eet vidne, at han har krævet licensen, kan de ikke dømmes til at miste deres brændevinsredskab

tb04- 1675 20/5 [om samme emne, under samme dato:]** Niels Svendsen i Østergård i Manne Anders Simonsen i Kraghedegård =>(193b)=> med flere opsagde deres brændevinsredskab, da de er næsten ubrugelige, og der skal udgives stor afgift, da de alligevel ikke bruges

tb04- 4/6 1663 ** på KM lensmand og Lave Bille og hans tjenere i Ørum sogn deres vegne stævnes Oluf Eriksen i Kraghedegård Anders Simonsen sst med menige sognemænd samt Grindsted bymænd i Kær herred for syns afhjemmelse =>(35a)=> vedkendelse og forbud til knobtørv, der er gravet i Ørum mose. syn afhjemles. Anders Simonsen i Kraghedegård Simon Pedersen på Kraghede med flere vedkender sig stedet som ret fælled og ejendom. Ørum bymænd svarede på spørgsmål, at de ikke havde gravet tørvene =>(35b)=> Grindsted bymænd svarede, at de ikke havde gravet tørvene => (36a)=> dom: de tørv, der er gravet over ret herredsskel, bør tilfalde lodsejerne ved lod

tb04- 6/8 1663 ** Peder Nielsen i Ørslev på egne vegne stævner Niels Laursen i Hellevad og hans svoger Knud Laursen og Anders Simonsen i Kraghedegård for dom. opsat 6 uger

tb04- 6/8 1663 ** Peder Nielsen i Ørslev stævner Niels Laursen i Hellevad og hans svoger Knud Laursen og Anders Simonsen i Kraghedegård og hans hustru Maren Mortensdatter for dom og æskning. Niels Laursen for 4 sld med rente samt 4 rdl, han er dømt til at betale. han udæskes fra hans svoger Knud Laursen i Hellevad med hans farkoste, med mindre han vil rette og betale for hans hustrus far Niels Laursen for hans gæld. Maren Mortensdatter tiltales for hjemting og landstingsrejser 1651, som Peder Nielsen har gjort for hende på egen bekostning. opsat 6 uger

tb04- 17/9 1663 ** Anders Simonsen stævner Peder Nielsen i Ørslev for vinde. Villads Laursen, som tjener Simon Pedersen på Kraghede, vidnede, at Maren Mortensdatter i Kraghedegård såvel som hendes mand Anders Simonsen aldrig har begæret, at Peder Nielsen skulle forfølge nogen sag for dem => (71b)
=> Morten Mikkelsen i Mølgård i Hørby sogn vidnede det samme
** Peder Nielsen i Ørslev med 6 ugers opsættelse 6/8 stævner Niels Laursen i Hellevad og hans svoger Knud Laursen samt Anders Simonsen i Kraghedegård og hans hustru Maren Mortensdatter for dom som 6/8 => (72a) => Peder Nielsen fremlægger hendes fuldmagt dateret Kraghedegård 1/11 1651, at han kan svare for hende på landstinget mod stævning af Laurs Mikkelsen i Svennum, som hun nu ved ed benægter at have udgivet, og det samme gør hendes mand Anders Simonsen => (72b) => tingsvinde dd fremlægges. Peder Nielsen svarede, at Anders Simonsen ikke var kommet til Kraghedegård på den tid. dom: Anders Simonsen og hans hustru Maren Mortensdatter frikendes, mens Niels Laursen bør lide nam og indvisning
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen