Jens Jensen Knurborg

Ref: Kilder: sJP-
Erhverv: Husfæster
Far: Jens Jensen Skrædder (1689 - 1742)
Mor: Maren Christensdatter ((16--) - )
 
Født: (17--)
Boede: Bedsted, Bedsted sogn, Thisted amt
Død: 1779 Bedsted sogn, Thisted amt


I familie med Maren Jensdatter (1711 - 1778)

Børn:dødfødt NN (1742 - 1742)
Jens Jensen (Knurborg) (1744 - )
Peder Jensen (Knurborg) (1745 - 1818)
Kirsten Jensdatter (1747 - 1823)
Maren Jensdatter (1749 - )


Notater
Begravet 1779 i Bedsted: Dom. 17 p. Trinit. begravet Jens Knurborg gl. [alder ikke angivet].

sJP-: I 1743 fik Jens Jensen Knurborg fæstebrev på det hus, som hans far sidst beboede. Fæstebrevet, der er indført i Tandrup Godsarkiv, lyder således:
”Jeg Poul von Klingenberg til Tandrup, Kongl. May.sts. Leutnant i Regiment Curasier, Stæder og hermed bortfæster til Jens Jensen, barnfød i Bedsted og Bye, det huus i bemelte bye, som hans fader sidst beboede og fradøde, hvilken huus, som er ansatt i Thyelands maalings matricul under nr. 6 og skylder af hartkorn 1 Skp. 3Fjdk., bemeldte Jens Jensen maa sin lifs tiid udi fæste niude, bruge og beholde, saalænge han aarlig i rette tiid betaler de Kongl. paabydende skatter, saa og svarer til hver mortensdag huuspenge 4 slettedaler, holder huuset og dets eyendom ved lige og forbedrer og intet deraf til upligt bruger eller buge lader, er mig og i min fraværelse min fuldmægtig hørig og lydig, og holder sig i alle maader Hans Kongl. Mayest.s Allernaadigeste Lou og forordninger Efterrettelig, alt under dette hans fæstes fortabelse.
Tandrup d. 22. febr. 1743.”

sp101-: Tanderup gods fæsteprotokol 573 fol 374:
Jens Jensen Knurborg, Hassing Sogn. Født i Bedsted Sogn. Et u-matriculeret huus som Jens Nielsen Roesholm fradøde. Desuden et stk Hawrelands Jord paa Hassing Mark Kow-Høy kaldet som forhen har wæret Niels Pedersens iboende gaard Bachgaarden i Hassing tilliggende. Han skal forsørge den gamle og skrøbelig Maren Bache og en Sømmelig Begrawelse, hworimod han nyder til wederlag efter hendes død hendes efterladenskaber som hun med Lauwærgen Thercild Nielsen Ambye efter accord 27 Juli 1782 godwillig har indgaaet, naar hende Lig Sømmelig er bestædet til Jorden. 23 Decb 1782.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen