Jesper Bentsen

Ref: Kilder: KBv-KS7-
 
Født: (16--)
Boede: (1663/1667) Tvilstedgård, Jetsmark sogn, Hjørring amt
Boede: (1669/1675) Kalsensgård, Jetsmark sogn, Hjørring amt


I familie med Karen Jensdatter ((16--) - )

Vielse: 02-11-1662 Jetsmark, Jetsmark sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Jespersen (1663 - )
Laurs Jespersen (1665 - )
Anne Jespersdatter (1667 - )
Else Jespersdatter (1670 - )
Gertrud Jespersdatter (1673 - )
Karen Jespersdatter (1675 - )


Notater
Viet 1662 i Jetsmark: den 2. Novembris Jesper Bendtsen i Tvilstedgaard og Karen Jensdatter. (AO11-)

?=tb06- 26/3 1653: ** Jesper Bendsen i Hjermeslev et vidne, at navng vidner, at der i 30 eller 40 år ikke findes gadehuse i Ejersted, liggende til Åstrup

tb06- 14/6 1662: ** Jesper Bendsen stævner for syn på Tvilstedgårds brøstfældighed

tb06- 13/12 1662: ** Jesper Bendsen i Tvilstedgård stævner Christen Christensen i Kvorup for vidne. Søren Laursen i Kås, der mindes 40 år, vidnede, at sl Christen Andersen, som boede i Toftegård, havde det yderste stade i den stol, som Jesper B og Christen C omtvister, og sl Jens Andersen iTvilstedgård det næst yderste stade. Christen Christensen i Toftegård og Christen Mogensen i Risager og Niels Mikkelsen i Stenderup vidner det samme

tb06- 10/3 1663: ** Søren Nielsen i Vestrup på Christen Christensens vegne i Kvorup stævner Jesper Bendsen i Tvilstedgård for vidne. Keld Nielsen i Kvorup vidner, at for 22 år siden døde Christen Andersen i Toftegård, som havde det yderste stolestade i den stol i Jetsmark kirke, som Christen Christensen i Kvorup og Jesper Bendsen i Tvilstedgård omtvister, og Jens Andersen i Tvilstedgård det næst yderste, og Oluf Christensen i Kvorup inderst. andre vidner det samme. en kontrakt mellem Christen C og Oluf C fremlægges. de er blevet enige om, at Oluf C må bruge det yderste stade i sin livstid, men ikke hans efterkommere

tb06-23/5 1663: ** på Her Hans Lukassens vegne stævnes Jesper Bendsen i Tvilstedgård angående en kopi af den landstings stævning, han havde ladet stævne med. den var sendt bort, men når den kom tilbage, kunne han få en kopi

tb06- 30/5 1663: ** Jesper Bendsen i Tvilstedgård stævner Her Hans Lukassen for tilbud, og læste en landstings opsættelse 6/5, hvorefter Christen Christensen i Kvorup er indstævnet med en dom, som Her Hans har dømt i Jetsmark kirke, imellem Jesper B og Christen C i Kvorup, og fradømt Jesper hans rette stolestade, nemlig det næst yderste

tb06- 30/5 1663: ** Søren Nielsen i Vestrup lod læse Her Hanses skriftlige protest mod Jesper Bendsen, at han kun er mundtligt stævnet, og at den ene stævningsmand var inhabil, idet han ikke havde været til herrens bord, og derfor ikke vidste, hvad en ed er. han er selv forhindret i at møde på grund af kirketjeneste

tb06- 12/9 1663: ** Jesper Bendsen i Tvilstedgård stævner Her Hans Lukassen, sognepræst i Jetsmark, og Christen Christensen i Kvorup for vidne. Søren Andersen i Kvorup vidner, at han mindes 66 år, og i den tid er der ingen forandring sket i Jetsmark kirke angående stolestader på mandssiden. når nogen døde, har hans eftermand søgt hans formands stol, medmindre han kunne få det ændret med bevilling, indtil nu, hvor Jesper B og Christen C tvistes om deres stolestader. andre navng, der også husker langt tilbage, vidner om samme, og at Gertrud Laursdatter har siddet enke i 14 år, og ingen har fæstet gården, som kunne søge det stolestade, før Jesper B fæstede den

tb06- 30/10 1669: ** samme stævner Jesper Bendsen i Kalsensgård for 3 1/2 mk. de blev forligt

tb06- 8/1 1670: ** Laurs Laursen i Brogård og Jesper Bendsen i Kalsensgård stævner bønder i sognet. fortegn. opsat 3 uger

tb06- 10/6 1671: ** Jesper Bendsen i Kalsensgård stævner Anders Olufsen i Krogsgård for ærerørige ord. de blev forligt

tb06- 15/7 1671: ** Anders Olufsen i Krogsgård stævner Jens Nielsen sst og Jesper Bendsen i Kalsensgård for vidnes påhør. Peder Simonsen i Sisgård vidner at han og medbrødre skulle skifte nogle diger mellem Anders O og Jens N, hvor over de blev uens. de rev hinanden i håret og faldt omkuld. Jens N kaldte Anders O for en løgner og en skælm samt truede og undsagde ham. han nægter men siger, at Anders O skældte Jesper B. de blev forligt

tb06- 11/5 1672: ** Jesper Bendsen i Kalsensgård på Gertrud Laursdatter i Tvilstedgård hendes vegne, han er hendes svoger, skøder til Anders Jensen i sdr Saltum, hendes søn, bondeskyld i Bundgård. Christen Pedersen i Bundgård og Otte Poulsen i Kalsensgård er på deres hustruers vegne tilfredse

tb06- 26/4 1673: ** Poul Tomsen i Kalsensgård stævner Jesper Bendsen i Kalsensgård, denne er efter herredsfogdens befaling blevet forbudt at udbetale tjenestekarlens løn, før denne har betalt sin gæld 3 mk til Poul Tomsen

tb06- 3/5 1673: ** Poul Tomsen i Kalsensgård v høringer lod fordele Jesper Bendsen i Kalsensgård for 3 mk

tb06- 16/8 1673: ** Simon Sørensen i Jonstrup stævner Jens Nielsen i Krogsgård Otte Poulsen i Kalsensgård Jesper Bendsen og Poul Tomsen sst samt Peder Simonsen i Sisgård for vidne syn sigtelse husfred og rans tillysning. synsvidne 28/6 fremlægges, angående sår og skade på Niels Mortensen og hans hustru i Bundgård. synsvidne 29/7 fremlægges, angående Jetsmark sognefælled. 2 indlæg fremlægges. sognebrev fremlægges angående syn på englukker og ompantning for lukker, der ikke er i orden. sognebrevets post 22 om gravning og post 28 angående gravning og post 44 om pantning fremlægges. sagen skal for landsretten

tb06- 6/9 1673: ** Otte Poulsen i Kalsensgård stævner Jesper Bendsen i Kalsensgård og andre for at vidne angående pantning af nogle, der gravede i hegnet. Otte P tog en spade fra Christen Jensens søn Jens Christensen

tb06- 9/9 1676: ** Poul Tomsen i Kalsensgård stævner Her Hans Lukassen i Jetsmark for tilbud og vidne. Jesper Bendsen i Kalsensgård vidner, at han var med Poul Tomsen hos Her Hans L og tilbød ham de 2 køer, som han havde med sig og som hos Erik Sørensen var blevet udlagt til Her Hans L's fordring, om han ville annamme og give dommen fra sig. Her Hans L svarede, at han ikke havde dommen færdig, og han vidste ikke om køerne var tildømt ham eller ikke, så Poul T tog køerne med sig. andre vidner det samme. Christen Jensen tilbød ham nu 1 rdl, som vurderingen var højere end fordringen samt dommen, om Poul T ville annamme dem og give de 2 køer fra sig. han svarer, at han havde været 2 tingdage ved tinget med køerne og tilbudt dem, så han vidste ikke at føre dem videre til tinge

tb06- 3/11 1677: ** Jesper Bendsen i Kalsensgård stævner Johanne Nielsdatter i Jetsmark præstegård for syn på rugagre, hvor der var gjort skade for 10 skpr rug, som bevidnes at være gjort af Johanne Nielsdatters køer. Jesper B vil lade skaden gælde 6 skpr rug, om Johanne N vil indgå derpå. opsat 8 dage

tb06- 19/1 1678: ** Anders Jensen i Saltum på Jesper Bendsen og Otte Poulsens vegne i Kalsensgård lovbød de 2 tdr skyld i Bundgård i Jetsmark sogn, som Simon Christensen påboer

tb06- 9/2 1678: ** Jesper Bendsen og Otte Poulsen i Kalsensgård stævner deres børn for lovbud af den skyld i Bundgård, som Simon Christensen påboer, og som de på deres hustruers vegne har arvet. børnene er: Jens og Laurs Jespersen Anne Else Gertrud Karen Jespersdatter, samt Christen Ottesen

tb06-9/3 1678: ** Jesper Bendsen i Kalsensgård stævner Johanne Nielsdatter i Jetsmark præstegård for sigtelse. Jesper B sigtede og beskyldte, at han ikke havde fundet andre kreaturer i hans korn end Johanne Nielsdatters

tb06- 6/4 1678: ** på Tøger Laursens vegne et skøde. Jesper Bendsen og Otte Poulsen i Kalsensgård skøder 1 td bondeskyld i Bundgård, som Simon Pedersen påboer, til Tøger Laursen. omtalte skyld har de arvet på hustruers vegne

tb06- 6/4 1678: ** Peder Pedersen til 6 ugers dag begærer dom over Jesper Bendsen og Otte Poulsen i Kalsensgård Niels Møller og Anders Christensen i Klarborg for gæld. Jesper B har betalt en del deraf, og vil gøre regnskab med Johanne Nielsdatter for den td byg. dom: at betale

tb06- 23/7 1681: ** Simon Sørensen i Jonstrup 2det forbud mod at høste eller hjemkøre korn af Søren Jensens jord i nør Saltum og Jesper Bendsens i Nørgård, med mindre de vil stå til rette derfor
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen