Niels Pedersen

Ref: Kilder: KBn-KV14-KV6-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Boede: 1622 Snørholt, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Andersdatter (1600 - )

Børn:Anders Nielsen (1622 - 1708)


Notater
Snarholt, matr. 14, lå i Øster Melholt, Dronninglund sogn som lå på den anden side af Geraa eller Kær herred å i Hjørring amt, var nabogård til Hyllen, som jo lå i Aalborg amt.
Snarholt eller Snørholt, som egnens folk udtaler navnet, er en ældgammel enstedgård. Den nævnes første gang 1451, da et tingsvidne af Jerslev herreds ting siger, at: "Sneurholltz og Miellholltz Enge er "Hundslunds" Eye".
O. 1600 hed fæsteren Per Lauritzen; han var af anset slægt og broder til Laurids Lauritzen på Gandrupgård og Jens Lauritzen i Øster Lyngdrup. Hans slægt boede på Snarholt i mange år.
4. aug. 1626 købte Hans Lindenow til Hundslund den del af Dronninglund sogn, som ligger sønden åen, i skødet nævnes "Snarholt, som Niels Pedersen iboer"..
1662: Snarholt, et enesteboel, Hk. 2-6-2-2-, fæster Jens Andersen, søn af Anders Jensen Hedegård, Biersted.
1688: Hk. 3-2-3-2-, Fæster Niels Jensen. 1750 Jens Nielsen og 1777 Christen Madsen gift m. Gyde Jensdatter.

1810 gav Jeppe Jensen på Hyllen Gjettrups ejer 1200 Rdlr. for gården, der da havde Hk. 3-4-2-0. Han lagde den vestlige del af jorderne til Hyllen og solgte hovedparcellen til Thomas Madsen, Strandgården v.Hals. o.s.v.1

Inger Nielsdatter, der var fra Snarholt, blev Søren Svendsen på Hyllens 2. Kone, og de blev gift o. 1712-13. Hun er sikkert datter af Niels Jensen i Snarholt, der er anført som fæster af Snarholt 1688. Han er med som fadder 1714 v. barnebarnet Zidsel Sørensdatter dåb.
Af Ingers søskende kender vi Anna Nielsdatter af Snarholt [PLJ: er hun ikke en niece?], der 1739 ægtede Jens Madsen, der fik Søndergård (fordum Melholts betydeligste ejendom og anlagt af Viskøl munke) i fæste. Da Jens døde 1762, var hans sønner unge, og Søndergård blev da fæstet til Hans Sørensen af Hyllen, f. 1726, d. 1807 - søn af Søren Svendsen på Hyllen og Inger Nielsdatter af Snarholt.
En anden søster var Gyde Nielsdatter, der var fadder i 1720 og 1726 til Søren og Zidsels børn. En bror er sikkert den Jens Nielsen, der 1750 er fæster af Snarholt. (KV6-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen