Christen Immersen

Ref: Kilder: KBf-
Far: Immer Nielsen (1654 - 1699)
Mor: Maren Pedersdatter Støvring (- 1699)
 
Født: 1695 Skjoldborg, Skjoldborg sogn, Thisted amt


Notater
Døbt 1695 i Skjoldborg: Dom. 27 post Trinit. Imer Nielsen og Maren Støfrings barn blev kaldet Christen. Faddere Peder Støfring, Mads Støfring, Poul Nielsen i Aas, Maren Bertelsdt, Elene Andersdt.

Nævnt som fadder:

Døbt 1722 i Skjoldborg: D. 9ende Aprilis hora 8tava vespertina bleve Christen Nielsens og hustrues 2de børn for svagheds skyld hiemmedøbte af mig, det ene var en Søn blef kaldet Niels, det andet en pige, blev døbt Chirstine. Fadderne vare Poul Christensen, Niels Christensen, Christen Immersen, Christen Christensen, samt Else Christensdt og Kirsten Poulsdt. (AO30-)

Døbt 1725 i Skjoldborg: Dom. 3 adventis blev Karen Pvelsdatters slegfred datter døbt. Fadderne vare ..[slidt væk] Roicher [Røjkjær], Peder Madsen og Ingeborg Thomasdt. samme barn blev kaldet Ma..[slidt væk, vel Maren]. og barnets fader er CHristen Immersen soldat under hr. Capitains Krafts compagnie. (AO43-)

Døbt 1728 i Skjoldborg: d. 31. Januarii bleff Lauridtz Christnesen Løfftings og Else Christensdattrs barn i Aas hiemmedøbt hvis nafn er Peder, der efter er hans daab confirmereti Skioldborg Kirche d. ..? Sønda gi Faste, fadderne vare Niels Michelsen, Peder Nielsen og Christen [slidt]..mmersen, Maren Christensdt, Marne Laurssdt, Inger ..dt og Margrethe Christensdt. (50-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen