Gyde Henriksdatter

Ref: Kilder: KBd-
 
Født: 1692
Boede: 1732 Kraghede, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: 1750 Kraghede, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Begravet: 23-10-1750 Ø.Brønderslev, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Jens Madsen (1680 - 1760)

Børn:Kirsten Jensdatter (1710 - )
Sophie Jensdatter (1712 - )
Mads Jensen (1713 - 1733)
Henrik Jensen (1715 - 1771)
Poul Jensen (1717 - )
Maren Jensdatter (1719 - 1742)
Laurs Jensen Øster (1722 - 1777)
Margrethe Jensdatter (1723 - )
Sophie Jensdatter (1725 - 1769)
Jens Jensen (1727 - )
Stefan Jensen (1728 - 1777)
Jens Jensen (1732 - 1737)
Mads Jensen (1734 - 1737)
dødfødt NN (1736 - 1736)


Notater
Hun var fadder 1711 og 1729 i Ø.Brønderslev hos Peder Jensen og Karen Andersdt af Kraghedes børn Anders og Anna. 1711 sammen med bl.a. Mag. Steen Kierulf og præstekonen (Maren Jensdt) der bar. Sidstnævnte har båret et utal af sognets børn til dåben.

Var fadder 1739 i Ajstrup hos Vester Thomas Christensens [u/hustru] barn i Ajstrup, Thomas: Gyde Henriksdt Jens Madsens hustru og datter Maren Jensdt paa Kraghede, Christen Christensen af Sindholt, Mads Hansen i Kirkegd mfl. Også fd ved søn Mads' dåb 1740 og Hans 1744 (hustru her Kirsten Jensdt).

Begravet 24 Martii 1743, Midfaste Søndag, Simon Nielsens barn af Kraghede nafnl: Niels gl. 10 dage. Samme spæde Barn var død meget hastig, men efter Syyn tagen af Jens Madsens hustrue [Gyde Henriksdt] og Jens Larsens hustru, som vare de ældste Qvinder paa Kraghede, og som self hafde faaet mange Børn, fandtes aldeles ingen Kiendetegn, at Barnet var vederfaret nogen Urette, men de berettede først imod, som Simon Nielsens Nabo Koner, at samme Barn siden fødselen idelig hafde været svag, og kunde derfor ej andet slutte, end at det maatte være død af et Slag [dvs slagtilfælde?], hvilket og faderen bekræftede tillige med Moderen. (KB-).

Begravet i Ø.Brønderslev 23de Octobris 1750 Jens Madsens hustru af Kraghede, Giøe Henricsdt, 58 aar 4 md 5 dage. (KB-).

Fra CK- om Burholt:
2. April 1719 solgte Hr. Jens Brøndlund Burholt med det meste af Fæstegodset til ovennævnte forpagter Hans Justesen. Han var fra Stistrupgaard i Vesthimmerland og var født o. 1671, og før han blev forpagter af Burholt 1708 var han forpagter af Kølskegaard i Hallund sogn, hvor han 1704 ægtede den tidligere forpagter Jesper Henriksens (død 1702) enke Else Katrine Kampmann, født o. 1663, datter af Henrik Pedersen Kampmann, præst i Aggersborg [se ovenfor], og Sofie Jensdatter Bloch (Note 79: Hun [Sophie] flyttede som enke til Burholt og blev bisat i Ø.Brønderslev kirke 5. sept. 1719, 79 år gammel, hvorefter hendes lig førtes til Aggersborg kirke.
Else Katrine Kampmann havde af sit første ægteskab en datter Sofie Bloch Jespersdatter, født 1698, død 1727, som 1716 blev gift i Ø.Brønderslev med Otto Klein, født 1691, død 1731, da forpagter på Pandum, senere på Stenshede (Ottestrup) i Volstrup sogn, søn af amtsforvalter Peter Klein i Aalborg. Med Hans Justesen havde hun kun datteren Birthe Katrine Hansdatter født 11.januar 1706 på Kølskegaard, død 2.Nov 1765 på Høgholt, begr. i Torslev kirke 25. Nov. (Note 80: Ved vielsen kaldes hun Birthe, ved dåbsindførelsen Karen og ligeledes i skiftet efter faderen samt på kistepladen i Torslev kirke, så hun har vel heddet Karen Birgitte eller Birte Katrine). Hun blev 5 juni 1725 i Ø.Brønderslev viet til daværende forpagter af Dronninggaard Henrik Kjeldsen, født 1693, død 1755. Han opholdt sig efter Hans Justesens død en tid (1730) på Burholt, men var 1731 forpagter på Gettrup i Ulsted sogn og blev 1733 ved auktion ejer af Ormholt (ca. 20 tdr. hk.) og bøndergods ca. 220 tdr. hk.
Hans Justesen døde 25. aug. 1728 og blev 1. sept. begravet i Ø.Brønderslev kirke. Hans enke Else Katrine Kampmann blev en del år boende på Burholt, men flyttede efter 1734 til sin datter på Ormholt, hvor hun døde 2. dec. 1744, 81 år gammel, bisat i Torslev 9. dec. og derefter begravet i Ø. Brønderslev kirke.
Hans Justesens økonomiske forhold var ikke gode, så kreditorerne overtog Burholt med fæstegods efter ham for 3672 Rdl.; men ved skiftet efter ham blev der dog 377 Rdl. til hans enke og datter.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen