Niels Pallesen Griis af Slette

Ref: Mødrene herkomst formodet. Kilder: CK7-sJCN-
Far: Palle Andersen Griis af Slette
Mor: NN Bagge
 
Født: omkring 1500
Død: før 1557
Boede: (1532/1545) Slettegård, Hjortdal sogn, Thisted amt


I familie med Bodil Svendsdatter Orning (1510 - 1575)

Vielse: før 1533
Børn:Anne Nielsdatter Griis af Slette ((15--) - 1607)


Notater
Niels Pallesen Griis til Slette [Hjortdal sogn, V.Han herred] ejede 1532 jordegods på Mors og nævnes 1537 og 1545 sammen med broderen Anders i Roelsgård i tingsvidner af Hanherreds ting. 1541 deltog han med en del andre selvejere i skiftet efter Laurs Mørk i Saltumgård, og 1546 tiltaltes han sammen med sine brødre af Knud Bildt i Hovgård [V.Hassing sogn, Kær herred] for den arv, der tilkom dennes hustru Anne Bagge efter Griis'ernes morbroder Mads Bagge i Abildgård. Niels Griis synes ikke at have sluttet sig til adelspartiet under Skipper Klementsfejden, thi 1545 fik både han og herredsfogeden Niels Lauridsen i Vust kongelig ordre til snarest - da de hverken var anført blandt adelsmænd eller bønder (dvs selvejere), der havde betalt halsløsning efter registrene - at "optinge" (dvs: akkordere) med halsløsningskommissærerne Peder Ebbesen Galt til Birkelse og Axel Juul til Villestrup herom. Vi har intet kendskab til forhandlingerne, men resultatet blev i hvert fald, at de begge beholdt deres ejendomme.
Niels Griis døde 1546-56, og han var gift med Bodil Svendsdatter Orning fra Eget i Skærum sogn (Horns Herred), som 1556 anføres i en rostjenesteliste som ejer af Slette, og som sådan nævnes hun også i præsteindberetning 1568, hvor der tillige anføres, at hun ejede 1 gård (Rævdal) og 1 hus i Gærum sogn, 1 bol i Tranum sogn, 1 gård og 1 hus i Ø.Hassing sogn, 1 bol i Karup sogn, 1 gård i Hørby og 2 bol og 10 huse i Hjortdal sogn. Bodil Orning levede 1576 i Rævdal i Gærum. (CK7-).

sJCN-: Niels Pallesen Griis ejede 1532 Jordegods paa Mors og nævnes 1537 og 1545 sammen med Broderen Anders i Roelsgaard i Tingsvidner af Han Herreds Ting.
1541 deltog han med en Del andre Selvejere i Skiftet efter Lars Mørk i Saltumgaard, og 1546 tiltales han sammen med sine Brødre af Knud Bildt i Hovgaard for den Arv,
der tilkom dennes Hustru Anne Bagge efter Griisernes Morbror Mads Bagge i Ablidgaard. Niels Griis synes ikke at have sluttet sig til Adelspartiet under Skipper Clementsfejden, thi 154 5fik baade han og Herredsfogeden Niels Lauridsen i Vust kongelig Ordre til snarest - da de hverken var anført blandt Adelsmænd eller Bønd(d.v.s. Selvejere), der hvade betalt Halsløsning efter Registrene - at ”optinge” (akkordere) med Halsløsninsgkommisærerne Peder Ebbesen Galt til Birkelse og Axel Juul til Villestrup herom. Vi har intet Kendskab til Forhandlingerne, men Resultatet blev i hvert Fald, at de begge beholdt deres Ejendomme.
Bodil Svendsdatter Orning anføres 1556 i en Rostjenesteliste som Ejer af Slette, og som saadan nævnes hun ogsaa i Præste-indberetning 1568, hvor der tillige anføres, at hun ejede en Gaard (Rævdal) og et Hus i Gærum Sogn, et Boel i Tranum Sogn, en Gaard og et Hus i Ø.Hassing Sogn, et Boel i Karup Sogn, en Gaard i Hørby og 2 Boel og 10 Huse i Hjortdal Sogn. (sJCN-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen