Esben Christensen

Ref: Kilder: KBd-KV14-sJøO-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Christen Knudsen (1608 - 1684)
Mor: Birgitte Laursdatter (1610 - 1676)
 
Født: 1649 Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: 1690 Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 10-01-1690 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: (1675/1690) Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Anne Madsdatter (1653 - 1730)

Vielse: 1675 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Margrethe Esbensdatter (1678 - 1767)
Christen Esbensen (1685 - )
Maren Esbensdatter (1689 - 1770)


Notater
Begravet 1690 i Ulsted: Fredagen d 10 Januar Espen Christensen udi Lunden som var fød udi Ulstedlund Ao 1649 Var hiemme til sit 27de Aar da han kom udi Egteskab hvor udi hand lefved 14 Aar blef svag d: 30 Decembr: 89 oc betient med Sacramentid d 3 Januar, døde H.3kongers dag d 6 Jan: klocken 10 formidag udi sin alders 41 Aar. (KB-).

sJøO-: Espen Christensen er født 1649 i Lunden, også betegnet Ulstedlund, i Ulsted Sogn, og han døde 1690 i Lunden og blev begravet den 20. januar. Ved begravelsesindførslen i kirkebogen hedder det: "10. Januari begrafved Espen Christensen udi Lunden, som var fød udj Ulstedlund Ao. 1649, var hiemme til sit 27. Aar, da han kom udj Egteskab, hvor udj hand lefte 14 Aar, blef svag d. 30. Deeembr. 89 oe beient med Sacramented d. 3. Januar, Døde H. 3 Kongers Dag d. 6. Januar kloehen 10 formiddag udi sin Alders 41. Aar."
Espen Christensen blev gift 1675 med Anne Madsdatter. Hun er født omkring 1653 i Lunden, og hun døde 1730 samme sted og blev begravet den 29. marts.
Espen Christensen fik den 22. oktober 1675 afvelbyrdige fru Kirsten Beck til godset Vrå fæste på den gård i Lunden, den nuværende matr. nr. 23, som tidligere havde været fæstet af hustruen Anne Madsdatters far, der nu havde opladt fæstet for sin svigersøn. Når vi kender datoen for fæstets overtagelse, skyldes det, at Espen Christensen den 11. februar 1676 mødte op på herredstinget, hvor han fremlagde sin svigerfar Mads Lauridsens skriftlige vægring ved at overtage hvervemålet for sin afdøde bror Lars' børn. I den anledning blev fæstebrevet fremlagt pa herredstinget. Der var i øvrigt tale om en forholdsvis lille gård, hvis hartkorn ved matrikuleringen i 1688 blev ansat til 1 td. 1 skp. 2 fjdkr. 1 alb. Der var da et areal under plov på godt 10-12 tdr. land fordelt på 32 agre. Fire år forinden hedder det, at besætningen blot bestod af en hest og en ko. Espen Christensen drev gården indtil sin død i 1690, hvorefter hans enke blev trolovet anden gang den 22. april 1690 og gift den 1. juni i Ulsted Kirke med Simon Poulsen, der var en halv snes år yngre end hun selv. Han døde 1736 i Lunden og blev begravet den 8. februar, 74 år gammel. Forinden havde han dog i 1690 afstået fæstet på gården til sin og Anne Madsdatters yngste søn Mads, født 1698. Han drev gården indtil sin død 1744, da fæstet blev overtaget af en Thomas Bertelsen, søn af Bertel Thomsen på Gandrupgård. Thomas Bertelsen drev nu gården i Lunden indtil sin død 1776, da den blev overtaget af sønnen Bertel Thomsen, der samtidig var skovfoged i Rønholt. Om ham oplyser Kr. Værnfelt, at han var en begavet mand, der tit optrådte ved skifteforretninger som herskabets repræsentant i stedet for ridefogeden og som i øvrigt selv havde en klar og flydende håndskrift. Han havde nogle uhyre legemskræfter og var desuden meget håndsnild og lavede pæne møbler. Han købte i 1798 gården til selveje og efterfulgtes i 1825 af sønnen Thomas Bertelsen, der både var skovfoged, sognefoged og lægdsmand. Han efterfulgtes i 1873 af sin søn Niels Thomsen, der i 1912 efterfulgtes af sin søn Thomas Bertel Thomsen, født 1883. Han var samtidig sognefoged og sognerådsformand, og ved hans død i 1950 blev gården overtaget af hans datter Grethe Thomsen og hendes mand landbrugskandidat Peter Høgh.
Espen Christensen og Anne Madsdatter fik i deres ægteskab så vidt vides blot børnene Christen, født 1685, og Maren (ane 41), født 1689. Derefter fik Anne Madsdatter i sit andet ægteskab med Simon Poulsen børnene Elle, født 1691, Poul, født 1692, Esben, født 1694, og Mads, født 1698, der som nævnt overtog gården efter sin far Simon Poulsen. (sJøO-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen