Christen Laursen

Ref: Kilder: sACS-sRCR-jb2-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Født: omkring 1713
Boede: omkring 1746 Dahl, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: før 1788


I familie med Johanne Christensdatter (1726 - 1805)

Vielse: omkring 1745
Børn:Anne Christensdatter (1747 - )
Laurs Christensen (1749 - )
Mette Christensdatter (1751 - 1825)
Christen Christensen (1753 - )
Maren Christensdatter (1755 - )
Kirsten Christensdatter (1758 - 1813)
Anne Margrethe Christensdatter (1761 - )


Notater
DDD-1787 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Daael, , , 118, FT-1787
Johanne Christensdatter, 62, enke, Madmoder, bondekone og gaardbeboer,
Christen Christensen, 32, Ugift, barn af 1ste ægteskab, ,
Anne Magrete Christensdatter, 26, Ugift, barn af 1ste ægteskab, ,
Søren Jensen, 11, Ugift, et plejebarn, ,

DDD-1801 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Daal, , -, 125, FT-1801
Christen Christensen, 50, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Johane Madsdatter, 42, Gift, hans Kone, -,
Søren Christensen, 12, Ugift, deres Barn, -,
Christen Christensen, 6, Ugift, deres Barn, -,
Mads Christensen, 2, Ugift, deres Barn, -,
Søren Jensen, 28, Ugift, Tjenestekarl, -,
Karen Rasmusdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, -,
Johane Christensdatter, 79, Enke, Mandens Moder, -,

Christen Lauridsen var fæster af en gård i Dal under Dronninglund gods af hartkorn 1 td. 4 skp. 2 fjdk. 1 alb.m, hvoraf han i årlig landgilde svarede 6 skp. rug, 4 skp. byg, 4 skp. havre og 7 sk. i penge. Af besætning fandtes 4 heste, 2 køer, 3 ungkvæg, 4 får, 4 svin og 2 gæs. (sRCR-/38-).
Af Dronninglund gods' jordebog 1753 fremgår Christen Lauritsen som 40 år, sammen med sin kone, Johanne Christensdatter, 27 år.
Gårdens hartkorn opgives at være 1 td. 4 skp. 2 fjd. 1 alb., og udsæden angives til 1 td. byg, 2 td. havre, mens der på gården årligt blev bjerget 10 læs hø.
Landgilden bestod af 4 heste, 2 køer, 3 stk. ungkvæg, 4 får, 4 svin og 2 gæs.
Der var 1 vogn, 1 plov og 1 harve, og gårdens bygning bestod af 3 længer med 16 fag hus, som var brøstfældig for 8 rdlr.
Ægteparret havde en dreng og en pige, som begge var under 6 år, en pige der var mellem 6 og 12 år, og endvidere omfattede husholdningen 1 tjenestekarl.
Christen Lauritsen hvade fået fæstebrev på sin gård den 7 oktober 1746, og han havde intet betalt i indfæstning. sACS-
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen