Svend Orning

Ref: Kilder: DA1907-sJCN-
Erhverv: Rådmand
 
Født: omkring 1400
Boede: Ålborg, Ålborg amt
Død: efter 1445


I familie med ukendt NN

Børn:Mads Svendsen Orning
Otto Svendsen Orning


Notater
Slægten Orning:
Om slægtens Oprindelse berettes, at den bekendte Fru Johanne Andersdatter (Panter) paa Asdal havde en Foged hos sig, som var af Adel og af Orning Slægt, hvilken bedrev et grovt Skjælmestykke i hendes Tjeneste, hvorfor hun lod ham dømme fra Æren, hvorfor hans Efterkomemre Mand efter Mand ikke have villet kjendes ved navnet, før Vil Orning genoptog det. I Slægten selv bevaredes en Tradition om, at den stammede fra Skotland, maaske foranlediget ved Fornavnet Vil (Villum), det den imidlertid havde arvet fra Slægten Galskyt.
Dens Vaaben var to blaa Bølger i rødt Felt, paa Hjelmen syv vekselvis røde og blaa Faner, hvorfor den stundom tillægges Navnet Bolle. Navnet skreves oprindeligt "Worn" og de i Bondestand nedsunkne Efterkommere af Erik Jensen Orning paa AAdland vidste endnu 1748 at berette, at Navnets oprindelige Form var Orm eller Worm.
Svend "Ornigh", Raadmand i Aalborg, beseglede 1442 til Vitterlighed med fru Else Christiernsdatter Vendelbo, kaldes 1443 i et Tingsvidne i Aalborg Svend "Warni" og 1446 Svend Orni, betegnes ikke som Adelsmand. Var Medlem af Guds Legems Lav i Aalborg. (DA1907-, sJCN-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen