Stefan Christensen

Ref: Kilder: KBfvwd-sØl-sKj-sp19-
Erhverv: Møller
Far: Christen Stefansen (1690 - 1748)
Mor: Maren Nielsdatter (1703 - 1774)
 
Født: 1736 Skæggesholt (Ll.), Tårs sogn, Hjørring amt
Boede: Åstrup Mølle, Skt. Hans sogn, Hjørring amt
Død: 1789 Åstrup Mølle, Skt. Hans sogn, Hjørring amt
Begravet: 24-06-1789 Skt. Hans sogn, Hjørring amt


I familie med Lisbeth Hansdatter (1730 - 1772)

Vielse: 19-11-1769 Skt. Hans sogn, Hjørring amt
Børn:Maren Stefansdatter (1770 - )


I familie med Inger Marie Jacobsdatter (1752 - 1807)

Vielse: 16-09-1772 Skt. Hans sogn, Hjørring amt
Børn:Maren Stefansdatter (1773 - 1779)
Christen Stefansen (1774 - 1774)
Elisabeth Stefansdatter (1775 - )
Christen Stefansen (1778 - )
Maren Stefansdatter (1780 - )
Jesper Stefansen (1783 - 1785)
Tove Stefansdatter (1786 - 1818)
Jacob Stefansen (1788 - )


Notater
sØl-: Stephan Christensen blev døbt 29.07.1736. Faddere var Knud Stephansen fra Haven, Christen Olesen og hustru Anne Stephansdatter i Klarup, Mads Ovesen i Dahlsager og Mette Madsdatter i Krogens Mølle. Stephan Christensen overtog ved sit giftermål med første hustru Lisbeth Hansdatter (c.1730-1772, enke efter Christen Madsen i Aastrup Mølle) fæstet af Aastrup Mølle under Åstrup Gods, og denne drev han indtil sin død, hvorefter hans efterfølger i ægteskabet, Lars Berthelsen, overtog fæstet.
Møllen var i århundreder et centralt sted i landsbyen. Møllen havde sin faste kundekreds af bønder der søgte hertil for at få malet korn, og møllerens indtægt suppleredes som regel fra beværtning af bønderne. Af skiftet efter Stephan Christensen ser vi et veludstyret møllerhjem, der adskiller sig fra mere spartansk udrustede bøndergårdes. Her er i dagligstuen hele to ure, et "24 Timers Stue Uhr med Fouteral" og et "Sølv Uhr med en Casse". Strygejern af messing, et spejl, 7 "tavler med Ramme", en saks, et læderbælte med haglpung mm, og ikke så få bøger: en huspostil, en gammel bibel, en salmebog og 3 bønnebøger foruden "en del gamle Bøger". (sØl-)

Viet 1. gang 1769 i Hjørring Skt. Hans: d 22de Septbr troegifvet Stephan Christensen ung karl og Lisbeth Hansdr Enke efter Christen Madsen i Aastrup Mølle. forevist Skifte Brevet udstæd af Sr.? Hansen da ...? forvalter paa Aastrup. Forloverne Peder Michelsen af Nørlev og Mads Ovesen fra Linderum. Copulered d 19de 9br. (AO146-)

Viet 2. gang 1772 i Hjørring Skt. Hans: d 19de Junii troegifved Stephan Christensen Enkemand af Aastrup Mølle, og Inger Marie Jacobsdtr af Wansted, forlovere Erik Høeg af Hiørring og Jacob Nielsen af Vandsted. Copulered d 16de Augustii. (AO147-)

Begravet 1789 i Hjørring Skt. Hans: d. 24de Junii Stephan Christensen i Aastrup-Mølle, 52 aar. (AO117-)

sp19- Aastrup gods skifteprotokol: Side 896 25.juni 1789 Stephen Christensen Møller i Aastrup Mølle, gift med Inger Marie Jacobsdatter. Børn med Lisbeth Hansdatter: Maren Stephensdatter, 19 år, hjemme. Med enken:Christen Stephensen, 11 år, Jacob Stephensen, 1 år, Elisabeth Stephensdatter, 13½ år, Maren Stephensdatter, 9 år, Tove Stephensdatter, 3½ år. Enkens lavværge selvejer Christen Svendsen af Store Lundergaard. Formynder for de yngste Peder Pedersen af Sønder Lundergaard, gift med enkens søster. For de ældre var svogeren Jens Sørensen af Bistrup formynder, og for den yngste Niels Jacobsen af Nørre Tornby. Eiler Hansen af Aagard formynder for søsterdatteren Maren, den ældste.

DDD-1787 Hjørring, Vennebjerg, Sankt Hans, Aastrup Mølle, , , ,:
Stephen Christensen, 52, gift, Hosbonde, Fæste=Møller og Bonde,
Inger Marie Jacobsd, 36, gift, Hustruen, ,
Maren Stephansdatter, 14, ugift, Datter af 1ste Egtesk., ,
Lisbeth Stephansd:, 10, , Datter af 2det Egtesk., ,
Christen Stephansen, 8, , af 2det Egtesk., ,
Maren Stephansd, 6, , af 2det Egtesk., ,
Tore Stephensen [skal være Tove Stephansd.], 2, , af 2det Egtesk., ,
Jørgen Jensen, 33, ugift, Tieneste Karl, ,
Niels Olufsen, 12, , Hyrde-Dreng, ,
Maren Nielsdatter, 36, enke, tiener der, ,

FT-1801 Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Aastrup Mølle, fam.1:
Inger Marie Jachobsdatter, 49, Enke, Kone, Lever af Vandmølle
Maren Stephansdatter, 21, Ugift, Hendes barn
Jachob Stephansen, 14, Ugift, Hendes barn
Tove Stephansdatter, 15, Ugift, Hendes barn
Stephan Larsen, 8, Ugift, Hendes barn
Peder Nielsen, 33, Ugift, Tienestefolk
Jens Jensen, 24, Ugift, Tienestefolk
Niels Jensen, 20, Ugift, Tienestefolk
Maren Sørensdatter, 20, Ugift, Tienestefolk
Ellin Nielsdatter, 21, Ugift, Tienestefolk

sp19- Aastrup gods skifteprotokol: Side 749 23.august 1777 Jens Thomsen enke Maren Jensdatter i Gjurup. Børn: Jens Thomsen, 16 år, Thomas Jensen, 14 år, Maren Jensdatter, 12 år, Anders Jensen, 10 år, Bodil Jensdatter, 9 år, i Nørlev, Dorthe Jensdatter, 7 år, Mathias Jensen, 4 år, Christen Ovesen, 1 år, hvis formynder var Stephan Christensen i Aastrup. Slægtningen Jens Christensen i Dale, Vennebjerg Sogn, tog sønnen Anders til sig, de 2 yngste skulle forblive på gården ved den nye fæster, pigen Bodil kom til Stephan Christensen i Aastrup Mølle, og Dorthe kom til slægtningen Anders Pedersen i Løgtegaard, fuldmægtigen skulle sørge for Maren.

sp19-: Side 819 17.september 1781 gårdmand Peder Eilersen i Bagterp, gift med Anne Marie Laursdatter. Børn: Maren Pedersdatter, 13 år, Mette Pedersdatter, 8 år, Johanne Pedersdatter, 6 år, Marie Pedersdatter, 4 år, Anne Catrine Pedersdatter, ½ år, hvis formynder var farbroderen Jens Eilersen, gårdmand i Bagterp. Enkens lavværge Steffen Christensen af Aastrup Mølle.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen