Jens Jensen (Brødland)

Ref: Herkomst usikker. Kilder: sHo-tb04-KV3-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jens Madsen Laursen ((15--) - )
Mor: NN Christensdatter ((15--) - )
 
Født: (16--)
Boede: 1664 Brødland, Hammer sogn, Ålborg amt
Død: 1698 Grindsted, Hammer sogn, Ålborg amt
Begravet: 06-02-1698 Hammer, Hammer sogn, Ålborg amt


Notater
I KV3- (side 62f) nævnes han som "Jens Kjærulf", og "storbonden Jens Jensen (Kjærulf) paa Brødlandsgaarden, senere i Grindsted", hvor han i 1665, efter at han den 1. maj dette år var blevet sat fra Brødlandsgaarden, fæstede en gård "for en haandfuld dalere, som han formentlig havde laant af sin velhavende farbroder, Bertel Kjærulf paa Øster Aslund".

Jens Jensen skulle i så fald være den Jens Jensen, der var søn af Bertel Laursen Kjærulfs bror Jens Madsen Laursen i Lille Kraghede i Ørum sogn (også kaldet Promperhede).

tb04- 9/5 1650: "Jens Jensen i lille Kraghede på sin far Jens Madsens vegne sst tilbød Karen Simonsdatter i Ørum og andre navng at indløse deres pantsatte gods for KM skat".

tb04- 30/7 1663 ** Jens Jensen i Brødland på egne såvel som på umyndige søskende deres vegne med 6 ugers opsættelse 18/6 stævner Christen Christensen i øster Mejlsted for dom angående skifte og registrering efter Jens Jensens sl morbror Niels Christensen, som boede og døde i øster Mejlsted, hvor han havde afstået sin gård til Christen Christensen, mod at han skulle forsørges sin livstid, og da han er død, bør der holdes skifte Christen Christensen fremlægger tingsvinde 15/7 1663 af Vrejlev birketing, at følgende stævnes: Jens Jensen i Brødland Bertel Jensen i Promperhede Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen Anne Pedersdatter sst Christen i Ingstrup Anne Laursdatter og Christen Laursen i Skøttrup Maren Jensdatter i Vejby Else Christensdatter i Vrensted Anne Pedersdatter i Torup Anne Jensdatter i Tømmerby (husbond Christen Andersen) tingsvinde fortsat. følgende arvinger og svogre var tilstede ved begravelsen: Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen og Anne Pedersdatter sst Niels Steffensen i Torup Jep Jensen i Stenvad Christen Jensen i Grønderup Jacob Bertelsen i Vejby Christen Andersen i Tømmerby Christen Laursen i Skøttrup Anne Laursdatter sst og Else Christensdatter i Vrensted, som var den sl mands søster tingsvinde fortsat. registrering tingsvinde fortsat. deling (...) sagen på begge sider frafaldet. (tb04-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen