Svend Jørgensen

Ref: Kilder: sUl-sJøO-KV14-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Født: omkring 1590
Boede: Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: omkring 1660 Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med ukendt NN (1600 - (16--))

Børn:Margrethe Svendsdatter (1619 - 1686)


I familie med Bendit Pedersdatter (- 1664)

Børn:Jørgen Svendsen (1633 - 1694)
Thomas Svendsen (1649 - 1721)
Søren Svendsen (1651 - 1736)


Notater
sUl-: Svend Jørgensen er født omkring 1590, og han døde antagelig omkring 1659 i Ulstedlund, Ulsted sogn.
Svend Jørgensen var fra omkring 1625 fæster af en ejendom i Ulstedlund, som ejedes af Hans Lindenov. I 1662 oplyses det, at gården da var bortfæstet til Svend Jørgensens enke Bendit Pedersdatter, og at der var tale om et halvt boelssted, som hørte under Vraa Gods og i årlig landgilde svarede 2 tdr. rug og 24 skilling i kontanter. Den årlige udsæd var på 1 ½ td. rug og 2 tdr. byg, medens der til gården ingen engarealer var. Matriklen af 1664 nævner atter Bendit Pedersdatter som fæster, nu af en ejendom på 3½ tdr.hartkorn, hvoraf hun årligt svarede 2 tdr. byg og 3 mark til ejeren Ide Lindenov. I samme matrikel oplyses i øvrigt vedrørende et nyt opført boelssted i Ulstedlund på 2 tdr.hartkorn, at det var beboet af en Niels Thomsen, men at det tidligere (antagelig før Svenskekrigen 1659) havde været beboet af Svend Jørgensen. Om Svend Jørgensens og hustrus herkomst vides iøvrigt intet. (sUl-).

Svend Jørgensen nævnes første gang den 13 Sep 1631, da han ses at have indstævnet flere af bymændene i Ulstedlund, fordi de havde fornærmet ham under høbjergningen. (KV14- 1960).

Om Ulstedlund, matrikelnr. 24, og dens fæstere og ejere skriver Kr. Værnfelt:
Gården hørte år 1600 til kronen, men solgtes 1626 til Hans Lindenov; den kaldtes da "et Bygge". Muligvis er den fremkommet ved deling af matr. 23; thi disse to gårde nævnes undertiden under eet hartkorn. 1662: "Benedicht Pedersdatter, ½ boel, tjener til Vraa, skylder aarlig 2 Tdr. Rug og 24 Skilling Mynt Gæsteri. Kan saa: Rug 1½ Td., Byg 2 Tdr. Kan avle Hø, intet. Er ved Magt. Glt. Hk. 1-1-1-1, nyt 2-0-0-0."
1684 var besætningen: 1 hoppe, 2 plage, 2 køer og 1 svin. Gården har været beboet af samme slægt med undtagelse af de 15 år, da Langebeck'erne residerede der.
Fæstere og ejere. O. 1620-50: Svend Jørgensen, gift med Bendit Pedersdatter, der i 15 år efter mandens død sad ved fæstet.
En søn, Jørgen Svendsen, havde Søndergård i Ulsted, en anden, Søren SVendsen, boede i Hyllen; hans søn igen, Svend Sørensen, kom til Store Sønderlund. En tredje søn, Thomas, havde først et sted i Byen, men overtog o. 1705 hjemmet. Svend Jørgensens slægt er meget stro, (...).
1650-65: Bendit Pedersdatter, forrige fæsters enke.
1665-1705: Christen Jensen Hjulmand, g. m. Margrethe Svendsdatter.
1705-21: Thomas Svendsen, f. 1649, død 1721, overtog efter svogerens død hjemmet. Herefter sønnen Peder Thomsen, gift 1719 med Margrethe Espensdatter, datter af Espen Christensen i Lunden (...). (KV14- 1953).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen