Mette Jepsdatter Benderup?

Ref: Ægteskabsforbindelsen meget usikker! Kilder: sHo-
 
Boede: Havbro sogn, Ålborg amt


I familie med Peder Sørensen Munk (1500 - 1555)

Vielse: (???)
Børn:Gertrud Pedersdatter Munk (1530 - 1578)


Notater
Danmarks Adels Aarbog (1905) oplyser ikke navnet på Peder Munks hustru men blot, at hun muligvis var en søster til Axel Juul til Villestrup, der i 1537 ses at have kaldt Peder Munk for sin svoger. Endvidere oplyser adelsårbogen, at Peder Munks hustru efter hans død blev gift anden gang med borgmester Svend Nielsen i Lemvig. Genealogen Peder Dyrskjøt oplyser imidlertid i sine optegnelser, at Peder Munks hustru hed Mette Bonderup, og at hendes nærmeste slægtning var Munk Elbæk, der 1501-1542 skrev sig til slægtsgården Graarupgård. Begrebet nærmeste slægtning må involvere et hel- eller halvsøskendeforhold, og Mette Bonderup skal i så fald være en datter af Jens Elbæk til Graarupgård, der fødtes omkring 1450, men i så fald kan det undre, at hun ifølge Dyrksjøt skal have båret Bonderup-navnet. I en afhandling oplyser arkivar Henning Poulsen, at Peder Munks hustru hed Mette Jepsdatter Benderup, og at hun skal have været ud af lavadelsslægten med dette tilnavn, der på de tider skrev sig til Hvidsten Hovgård i Gassum sogn. I så fald må hun have været en datter af den Jep Andersen Benderup til Hvidsten Hovgård, der nævnes 1499-1525, og hvis datter Maren Jepsdatter Benderup arvede gården efter ham. At Axel Juul til Villestrup i 1537 kaldte Peder Munk for sin svoger kan så forklares ved, at Peder Munks hustrus søster har været Maren Jepsdatter Benderup, som netop var gift med Axel Juuls bror Erik Juul til Hedegård. Mod hele denne teori taler imidlertid den omstændighed, at Peder Munk og hustru ikke ses at have fået nogen søn døbt med navnet Jep, men derimod en søn med navnet Jens, der førte slægten videre på stamgården Havbrogård. Det er således ikke muligt at sige noget sikkert om Peder Munks hustrus navn og afstamningsforhold, udover at hun utvivlsomt hed Mette. Det sandsynligste er dog, at Dyrskjøt har ret, og at hun har været ud af slægten Elbæk fra Graarupgård, som i øvrigt blot lå få kilometer nord for Havbrogård i nabosognet Ulstrup. (sHo-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen