Thomas Christian Johansen

Ref: Kilder: KBfkv-grv-TKE-LR-
Erhverv: Gårdmand
Far: Johannes Simonsen (1801 - 1877)
Mor: Inger Marie Jørgensdatter (1811 - 1886)
 
Født: 24-05-1850 Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: Trøgdrup Søndergård, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 13-08-1930 Trøgdrup Søndergård, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Kirstine Pedersen (1856 - 1917)

Vielse: 30-09-1879 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Børn:Marie Johansen (1880 - 1964)
Peder Laursen Johansen (1881 - 1963)
Inger Marie Johansen (1884 - 1979)
Johannes Johansen (1885 - 1973)
Kirsten Marie Johansen (1888 - 1890)
Jørgen Johansen (1889 - 1960)
Gyda Marie Johansen (1892 - 1935)
Simon Nørgaard Johansen (1895 - 1986)
Kirsten Johansen (1896 - 1988)
Jens Juul Johansen (1900 - 1980)


Notater
Dåb i Hellevad: Født 1850 d. 24 Mai Thomas Christian Johansen. Hjemmedøbt d. 14 Juni 1850. Daaben publiceret i Kirken d 13de Octbr. 1850. Forældre Gaardmand Johannes Simonsen og hustr. Inger Marie Jørgensdattr af Krabdrup. Faddere:
1. Gaardmandskone Lisbeth Jørgensdtr af St.Landvad i Dr.l. Sogn
2. Ungpige Ane Christensdtr af Krabdrup
3. Huusmd Bertel Simonsen af Kildedal
4. Gaardm. P. Ch. Olesen af Trøgdrup
5. Gaardeier A. Christensen af Krabdrup.
Konen introduceret 23 Juni 1850. (KB-).

Konfirmeret i Hellevad Kirke d. 3 April 1864:Thomas Ch. Johansen, hjemme. Forældre Gaardmd. Joh. Simonsen og hustr. INger Marie Jørgensdtr af Krabdrup. Født i Krabdrup 24 Mai, døbt 14 Juni 1850, vinia olatis (otatis) (hvad er det?) 22 Fbruar 1864. Kundskab g, Opførsel mg. Vacc. 4 August 1853 af Timm. (KB-)

Afgangsliste Hellevad sogn 1865 (nr. 81): Thomas Chr. Johansen 15, Tyende, bortrejst til N. Tranders S. 14/12 65. Anmærkn.: Var stedse hjemme. (KB-). Tilgangsliste Hellevad sogn 1866 (nr. 60): Thomas Christian Johansen, tilgang 16/11 66, 16 aar, tj. Faderen Joh. Simonsen af Krabdrup. Ankommen fra N. Tranders S., anmeldt til Afgang 3/11 66 hos C. Schou. Anmærkn.: Sk[udsmaal] god, vac. 4/8 53 af Timm. (KB-).

Lægdsrulle (lægd 455 1861-1932, født 1850): Thomas Christian Johansen, født i Krabdrup 1850 24/5. Far Johs. Simonsen.
30/7 73 Uds-Pas [udygtighedspas] 1-C-J?? 16/73.
Vedtegning: 1873 - E K.4 No 690 11. B..? 25/4 73 9/73a?

Vielse i Hellevad 1879: Ungkarl Husejer Thomas Christian Johansen af Kildedal født 24 Maj 1850 (29 Aar). Pigen Ane Kristine Pedersen af Trøgdrup, født 18 Sept 1856, 29 Aar. Forlovere Gaardejeren Simon Johansen i Krabdrup og S. P C. Nielsen af Boller i Dronl. S. Vielsesdagen den 30te Septr. 1879, i Kirken. Tillysning sket d. 7de, 14de og 24 Sepbr. 1879. (KB-).

Thomas Johansen var født i Krabdrup i Hellevad sogn som søn af selvejergårdmand Johannes Simonsen og hustru Inger Marie Jørgensdatter. Krabdrup og nabolandsbyen Trøgdrup bestod i 1880 af ialt 7 gårde og 8 huse. I 1890 var her 8 gårde og 4 huse, hvortil kom 8 huse på Klausholm Mark, som også hørte under Trøgdrup og Krabdrup. Han blev i 1879 gift med Kristine Larsen (hendes fødenavn var Ane Kirstine Pedersen). Hun var fra Mellergaard i Trøgdrup. Hendes far Peder Larsen Pedersen døde i 1869, og i 1880 flytter hendes mor Kirsten Marie Christensdatter i et hus på Krabdrup Mark nær Trøgdrup, hvorefter Thomas Johansen overtager Trøgdrup Mellergaard. Thomas Johansen begyndte snart at opkøbe gårde og bygge nye i og omkring Trøgdrup. I 1879 havde han købt landbrugsejendommen Kildedalshus, hvori der blev indrettet privatskole. Han var i disse år tillige bestyrer for Krabdrup Teglværk, hvorfra han 1890 leverede sten til den nyopførte Klokkerholm Skole. I 1890 solgte han Kildedalshus og købte Søndergaard i Trøgdrup, hvor han og hustruen kom til at bo resten af deres liv (meddelt af Aksel Kristensen, Hellevad-Ørum Lokalhist. Arkiv). Lokalhistorikeren Knud Kærsgaard fra Hjallerup omtaler i en artikel i Midtvendsyssel Avis om Thomas Johansens opkøb af nabogårdene Trøgdrup Vestergaard, Østergaard og Nørgaard, og etableringen af nye gårde på hedestrækninger øst for Trøgdrup by, hvor han byggede Nygaard og Trøgdrup Hedegaard, og nord for Trøgdrup by gården Nørvang. Thomas Johansen, eller Thomas Søndergaard som han altid kaldtes, satte sit præg på det lokale forenings- og erhvervsliv gennem en række tillidsposter. Af førnævnte artikel fremgår, at han medlem af sognerådet, medstifter af og bestyrelsesmedlem i Hellevad-Ørum Pastorats Spare- og Lånekasse og Hjallerup og Omegns Sparekasse. Desuden sad han i bestyrelsen for Hjallerup Brugsforening, Hjallerup Andelsmejeri og andre foreninger, flere af stederne også som formand. E n dattersøn Thomas Kingo Elholm, Klokkerholm har ved flere lejligheder fortalt sine erindringer om morfaderen Thomas Johansen, blandt andet til lokalhistorikeren Knud Kærsgaard: "Han satte alle sine børn til en pæn stor gård, det lykkedes med de mange handler, fodri han havde en god økonomi, og en af hans venner var den indflydelsesrige sagfører og bankdirektør i Nørresundby Bank, Anders Olesen, der var stærk ud i juraen og finansverden. De to havde i deres helt unge dage, i to vintre, været på Stenum Højskole. Den unge Johansen har helt sikkert fået nogle gode "staldfiduser" af den særprægede Anders Olesen, der var et handels- og finansgeni". "Når Thomas Johansen havde købt en gård eller noget jord, sagde han altid til Krestine: "Find mine pæne klæder frem, for vi skal til sagføreren i Nørresundby og skrive skøde, inden sælgeren fortryder handlen". Så spændte forkarlen kørehesten for ponyvognen, og hvis det var charabancen, var det med to heste". Et andet sted (Barn af Vendsyssel VIII, 1991) fortæller Thomas Kingo Elholm om Thomas Johansen: "Han var en stille lidt bestemt mand, med fantasi, indsigt og sans for den fremtidige udvikling. Og så var han frem for alt en handlingens mand. Allerede som 13-årig købte han en stud på Hjallerup Marked. Det var i 1863. Prisen på studen var 10kr. "Jeg skal prøve, om den kan tjene nogle penge", forklarede han sin far. Som ung var han (...) om vinteren på Stenum Højskole i tre år. Dette gav måske lidt større overblik end mange andre fik i "oplysningstiden" med Grundtvig, andelsbevægelse osv." Med sit økonomiske talent og sine mange gårdhandeler formåede Thomas Johansen at udstyre hver af sine sønner og døtre med en gård, hvormed de kunne sikre sig deres udkomme. Til to af børnene, Jørgen og Juhl, måtte Thomas Johansen dog købe gårde udensogns, i Jerslev og i Gandrup i V.Hassing sogn. Men 7 ud af de 9 børn fik gårde i Trøgdrup eller omegn, hvorved denne gren af Johansen-slægten blev forankret i Hellevad sogn. Både Thomas Johansens og hans 9 søskendes efterkommere er for en stor del nu spredt rundt i landet, men der er stadig i dag en del Johansen-efterkommere i sognet. I førnævnte avisartikel gengiver Knud Kærsgaard hvad Aalborg Amtstidende skrev i anledning af Thomas Johansen 75 års fødselsdag den 24. maj 1925: "Thomas Johansen har altid haft en lang arbejdsdag, vel har han ikke som mange døjet med økonomiske sorger, men derfor kan dagen jo nok være lang og hård. Når det lakker mod aften, tager han ofte sin pibe i munden og går udenfor sin gård, og som stamfader i den lille bondelandsby af gårde kan han, hvad enten han ser i øst eller vest, syd eller nord, se ud over kornmarkerne til sine børns gårde og se resultatet af sit livsværk". Thomas Johansens hustru Ane Kirstine døde allerede i 1917, han selv i 1930. De er begge begravet på familiegravestedet på Hellevad Kirkegård, hvor deres og deres forældres gravsteder stadig findes.

FT-1880 Hellevad: Trøderup, en Gaard:
Kirsten Marie Christensen 54, Enke, født i Dronninglund Sogn, Huusmand [!]
Thomas Johansen 29, gift, født i Hellevad Sogn, Huuseier.
Ane Kirstine Pedersen 23, gift, født i Hellevad Sogn, hans Kone.
Niels Petter Christensen, 27, ugift, født i Dronninglund Sogn, Tyende.
Peder Christian Pedersen 17, ugift, født i Hellevad Sogn, Tyende.

FT-1890 Hellevad: Trøderup, en Gaard: (alle personer er født i Hellevad sogn):
Thomas Johansen 39, gift, Husfader, Agerbrug.
Ane Kristine Pedersen 33, gift, Husmoder, Agerbrug.
Marie Johansen 10, barn
Peder Larsen Johansen 8, do.
Inger Marie Johansen 5, do.
Johans [sic] Johansen 4, do.
Kirsten Marie Johansen 1, do.
Drengebarn 1 Aar 11/12 1890, do.
Niels Chr. Nielsen 23, ugift, Tjenestekarl, Agerbrug.
Christian Peter Jensen 22, ugift, Tyende, Agerbrug.
Marie Nielsen 24, ugift, Tyende, Agerbrug.
(alle personer Lutheraner).

FT-1901 Hellevad: Trøgdrup matr. 4:
Thomas Johansen, gift 1880, 9 levende og 2 døde børn
Kristine Johansen
Marie Johansen
Peder Larsen Johansen
Inger Marie Johansen
Johannes Johansen
Jørgen Johansen
Gyda Marie Johansen
Simon Johansen
Kirsten Johansen
Dreng [udøbt]
2 tjenestefolk

FT-1906: Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Trøgdrup nr 4a:
Thomas Johansen født 24-5-1850, gift, Husfader, Gaardejer
Ane Kristine Pedersen født 18-9-1855, gift, Husmoder, [Erhverv:] Agerbrug
Marie Johansen, født 1-1-1880, Barn
Peder Johansen, født 25-12-1881, Barn
Inger Johansen, født 24-5-18..?, Barn
Johannes Johansen, født ../11 1886, Barn
Jørgen Johansen, født 11-..?-1889, Barn
Gyda Johansen, født 10-8-1893, Barn
Simon Johansen, født 20-8-1894, Barn
Kjersten Johansen, født ..? 1896, Barn
Jul Johansen, født 22-12-1900, Barn
Ole Østergaard, født 6-1-1889, Tyende.

FT-1916 Hellevad sogn, Trøgdrup (fam. 23):
Thomas Johansen født 24/5 1850, gift. Husfader, Landbrug. Indkomst 3700 Kr., Formue 26000 Kr. Paalignet personlig Skat for Aaret 1916-17: til Staten 88,50 Kr., til Kommunen 166,88 Kr.
Kristine Johansen født 18/9 1856, gift. Husmoder.
Kirsten Johansen født 8/8 1896, ugift. Barn. Indkomst 200 Kr., Formue 0 Kr. Paalignet personlig Skat for Aaret 1916-17: til Staten 0 Kr., til Kommunen 3,00 Kr.
Jul Johansen født 22/12 1900, ugift. Barn
Albine Skindberg født 31/3 1900, ugift. Tyende
Holger Kristensen født 30/7 1901, ugift. Tyende

FT-1921 Hellevad sogn, Trøgdrup (alle medl. af Folkekirken):
Thomas Johansen født 24/5 1850, Enkemand, født i Hellevad sogn, Husfader, Landbrug, bopæl her siden xx, fra X
Jørgen Johansen født 11/12 1889, ugift, født i Hellevad sogn, Barn, bopæl her siden xx, fra X
Kirsten Johansen født 8/8 1896, ugift, født i Hellevad sogn, Barn, bopæl her siden xx, fra X
Anton Olsen født 22/10 1892, ugift, født i Aalborg, Tyende, bopæl her siden 1909, fra Aalborg
Nansy Nielsen født 4/10 1903, ugift, født i Dronninglund Hjørring amt, Tyende, bopæl her siden 1917, fra Vesterhassing.

FT-1925 Hellevad sogn: Trøgdrup matr. 5a, husstand 20 (alle med erhverv: Landbrug):
Thomas Kristian Johansen født 24/5 1850 i Hellevad, Enkemand, Husfader. Bopæl 5. Nov. 1924: Hellevad pr Bjørnholm
Kirsten Marie Johansen født 8/8 1896 i Hellevad, Ugift, Husbestyrerinde. Bopæl 5. Nov. 1924: Hellevad pr Bjørnholm
Magrethe Kathrine Sørensen født 4/4 1909 i Skæve, Ugift, Pige. Bopæl 5. Nov. 1924: Hellevad pr Klokkerholm
Jens Juhl Johansen født 22/12 1900 i Hellevad, Ugift, Karl. Bopæl 5. Nov. 1924: Hellevad pr Bjørnholm
Jens Andersen født 13/10 1906 i Hellevad, Ugift, Karl. Bopæl 5. Nov. 1924: Hellevad pr Bjørnholm
Jens Peter Jensen født 1/5 1911 i Torslev Skovsgaard, Ugift, Karl. Bopæl 5. Nov. 1924: Hellevad pr Klokkerholm
(AO21-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen