Christen Mathiasen

Ref: Kilder: KBfvwxd-KV7-
Far: Mathias Jensen (1702 - )
Mor: Kirsten Laursdatter (1701 - 1777)
 
Født: 1741 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt
Boede: 1787 Nykro, Horsens sogn, Ålborg amt
Død: 19-02-1791 Nykro, Horsens sogn, Ålborg amt
Begravet: 01-03-1791 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Jensdatter Mand (1738 - 1772)

Vielse: 18-08-1771 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Mathias Christensen (1772 - )


I familie med Anne Nielsdatter (1745 - 1779)

Vielse: 18-10-1772 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt
Børn:Mathias Christensen (1774 - )
Mette Marie Christensdatter (1775 - )
Anders Christensen (1776 - )


I familie med Mette Laursdatter (1743 - )

Vielse: 01-11-1778 Albæk, Albæk sogn, Hjørring amt
Børn:Søren Christensen (1779 - )
Laurs Christensen (1780 - 1799)
Stefan Christensen (1781 - )
Frederik Christensen (1782 - 1783)
Maren Christensdatter (1783 - )
Anne Christensdatter (1783 - )


Notater
Dåb: 31. December 1741 Mathis Jensen og Kirsten Larsdatters barn af Horsens, Christen. Faddere: Karen Thomasdt, Mette Marie Christensdt, Peder Rasmussen, Lars Nielsen, Christen Ster. Begravet 1791 i Horsens, 49 år gl. (KV7-).

Christen Mathiasen født 1741 i Horsens sogn, død 19.02.1791, Nykro, begravet 01.03.1791, Horsens, 49 år.

Dåb: 31. December 1741 Mathis Jensen og Kirsten Larsdatters barn af Horsens, Christen. Faddere: Karen Thomasdt, Mette Marie Christensdt, Peder Rasmussen, Lars Nielsen, Christen Ster.

Gift (1) 18. August 1771 i V.Hassing, trolovet 30.April 1771: "Christen Mathiisen i Horsens og Maren Jensdt Mand i V.H. Forlovere: Jens Mand i V.Hassing, Søren Sørensen Gad i Horsens".
Maren Jensdatter født ca. 1738, død 1772 26/7 ("Maren Jensdt Chr.Mathisens hustru i Horsens, 34 år bg Dom. 7 p.Trin. 1772").

Gift (2) Dom.18 pT.1772 i Horsens, trolovet 28.05.1772: "Christen Mathisen enkemand i Horsens og Anne Nielsdt ib. Forlovere: Laus Mathisen i Tranholm, Niels Thomsen i Horsens.
Anne Nielsdatter født 1745 i Horsens, døbt 07.06.1745 (datter af Niels Thomsen og Mette Marie Johansdatter. Dåb: Niels Thomsen og Mette Marie Johansdt af Horsens, Anne. Faddere: Anne Sørensdt, Anne Thomsdt, Peder Nielsen, Lars Nielsen, Christen Jensen).
Anne Nielsdatter ses ikke død i Horsens 1775-80.

Gift (3) Omn.Sct.1778 i Albæk sogn, trolovet 20.02.1778 i Albæk: Christen Mathiasen fra Nyekroe i Hamer [fejl for Horsens] sogn, og Mette Lauridsdatter i Baandhagen [Voer sogn]. Forlovere: Søren Mortensen i Baandhagen og Niels Møller i Skoven.
Mette Lauridsdatter, født ca. 1743.
Ved vielsen i Albæk 1778 hedder Christen Mathisens tredje hustru "Mette Lauridsdatter". Ved hendes 2.vielse i 1792 med Jens Nielsen ligeledes "Mette Lauridsdatter", ligesom i folketællingen af 1787 for Horsens sogn, men ved alle børns dåbsindførsler hedder hun Mette Sørensdatter! Jeg finder ikke nogen forklaring herpå. Jf. tællingen fra 1787 er hun født omkring 1743; hun vies i Albæk sogns kirke, men er da fra Baandhagen, som ligger i Albæks nabosogn Voer. Jeg finder imidlertid ikke nogen Mette hverken Lauridsdatter eller Sørensdatter født deromkring, i Horsens, Albæk eller Voer sogne.

FT-1787 Horsens: Nyekroe Famile 1:
Christen Mathisen 46 Gift 3.gang Bonde og huusmand.
Mette Lausdatter 44 Gift 1.gang, hans kone.
Anders [Christensen] 11 Ugift, barn af mandens 2. ægteskab.
Mette Marie [Christensdatter] 12 Ugift barn af mandens 2. ægteskab.
Laus [Christensen] 8 Ugift, barn af 3. ægteskab.
Stephan [Christensen] 7 Ugift, barn af 3. ægteskab.
Maren [Christensdatter] 4 Ugift, barn af 3. ægteskab.

DDD-1801 Horsens sogn: Nye Kroe, , Nye Kroe, Familie 1,:
Jens Nielsen, 42, Gift, Mand, huusmand med jord,
Mette Laursdatter, 63, Gift, hans kone,
Maren Christensdatter, 17, Ugift, hendes datter.

I Vendsysselsk Aarbog 1957: artikel af Kr.Værnfelt og C.Klitgaard: "Lyngdrup", hvori også omtale af stedet (kroen) Nykro:
"Lidt nordvest for Lyngdrupgaardene førte en loftbro (dvs højbro) over Gjeraa; den kaldtes "Herredsbroen", "Lyngdrup Bro" eller Faurholt Loftbro", og beboerne helt oppe i Vennebjerg herred svarede brokorn til den.
I matriklen 1688 siges: "Udi bemeldte Sogn (Horsens) findes en Bro, kaldet Liungdrup Bro, som nyligen er opbygt. Til dens Opbyggelse haver Indbyggerne udi Herredet af hver Halvgaard givet 2 Skilling. Og som samme Bro ej haver nogen aarlig Indkomst, haver vi ej kunnet anse den for noget (hartkorn)".
Ved broen opførtes o. 1700 en lille kro. 1710 betalte kromanden 2 rigsdaler i extraskat: "Morten Pedersen paa Vasen er ej nogen privillegeret kromand, - alene holder undertiden for vejfarende noget Øl og Brændevin til Fals". 1711 og 1712 maa Morten atter ud med 2 rigsdaler i extraskat, det er jo i krigens tid, - og nu er han snart ked af det hele: "Morten Pedersen paa Vasen har vel tilforn holdt for vejfarende noget Øl og Brændevin til Fals, - men har nu ved Angivelse erklæret sig, at han hverken i denne Sommer har eller herefter kan eller vil holde noget Kro. Han haver afl (avl) som en Husmand, der har mere end en Ko, givet 2 Rdl.".
Morten Pedersens eftermand Jens Christensen Steen nævnes 1717 og 1750 som boende "paa Vasen". 1744 anlagdes der en privilegeret kro ved Frederikshvile; men Nykro vedblev vist i nogle aar at bestaa som en art smugkor (Moegkrowret). Den var en saare beskeden beboelse med to usle bygninger.
O. 1760 boede Anders Hansen og hans kone Kirsten Pedersdatter i Nykro, og 1770 holdtes skifte efter Rasmus Schiøtz' kone Else Pedersdatter i Nykro; der var en besætning paa 2 heste, 2 køer, 5 faar og 2 galte.
1787 beboedes stedet af Christen Mathiasen, født 1741, død 1791, og Mette Lauridsdatter, som efter mandens død ægtede den 21 aar yngre Jens Nielsen. Ved udskiftningen fik Nykro tillagt ager, hede og eng til 1/2 td. Hk. O. 1830 boede Peder Pedersen i Nykro. Han var født 1800, søn af Peder Pedersen i [Lyngdrup] Mellergaard og Mette Jensdatter, og han købte gaarden til selveje o. 1853. Hans enke, Johanne Marie Andersdatter, solgte 1853 Nykro til A.P.Larsen, som 1859 solgte den til Niels Jacbosen, Først i 1880erne legede to af hans smaabørn med tændstikker og afbrændte stedet, som blev genopbygget lidt øst for landevejen.
1915 ejedes stedet af Christen Andersen Aaen, gift med Dusine Svendsen fra "Gaarden" i Horsens; gift 2.gang med nuværende [dvs. 1957] ejer, fra 1955, Johannes Nymark.
Nykro er nu [dvs. 1957] en gaard paa 63 trd. Land, godt 2 tdr. hk.; men en del af dens tilliggende ligger udenfor Lyngdrup ejerlav i Hjallerup-Fjerding og i Hellevad Sønderenge."
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen