Anne Pedersdatter Kjærulf

Ref: Kilder: KS1-KS2-CK6-
Far: Peder Andersen Kjærulf (1500 - )
Mor: Karen Bertelsdatter (1500 - )
 
Født: (15--)
Boede: 1602 Rævsgård, Vadum sogn, Ålborg amt
Boede: (1617/1632) Kornumgård, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
-: (2.æGTESKAB BARNLøST)


I familie med Bagge Jensen Kjærulf ((15--) - 1635)

Vielse: efter 1605


I familie med Anders Pallesen ((15--) - 1602)

Børn:Anne Andersdatter ((15--) - )


Notater
Anne Pederdatter Kjærulf, Bagge Jensen Kjærulfs anden hustru, boede 1602 i Rævsgård i Ø.Halne (Vadum) som enke. I en jordebog nævnes hun 1617-18 som boende i en gård i Ø.Halne (måske den samme). Ægteparret havde ingen børn.

Anne Pedersdatter Kjærulf var vist den Pige, som jens Kjærulf i Kornumgaard vilde have haft til at ægte sin Søn, med hvem hun efter hans Anbringende var blevet trolovet i et Selskab o.1585. Hun blev imidlertid noget efter trolovet med Anders Pallisen, men Jens Kjærulf nedlagde da Protest mod deres Ægteskab, hvorfor Sagen blev indbragt for Kongen, der 14/1 1586 gav Lænsmanden i Aalborg Ordre til at tage 3 andre Adelsmænd til sig og undersøge og dømme i Sagen i Forening med de ordinære medlemmer af Tamperretten i Aalborg Stift. Sagens Udfald kendes ikke, men Anne Kjærulf var gift første Gang med Anders Pallisen, der 19.Juli 1588 blev Borger i Aalborg, hvor han 587 blev Byskriver og Medlem af "Guds Legems Lav". Han døde som Byskriver 1602, da der rasede en hæftig Pest i Aalborg. 1593 købte han af Guds Legems Lav den Kaalgaard, som var Ludvig Winchis. Købesummen 16 Daler skulde betales til førstkommende Jul, men Byskriveren har næppe haft overflødigt Mammon, og Købesummen var endnu ikke betalt ved hans Død. Hans Enke blev antagelig boende i Aalborg i nogle Aar efter hans Død, thi indtil 1605 forrentedes Købesummen for Haven, men derefter blev nævnte Kaalgaard solgt til Hans Borthuus. Anne Kjærulf flyttede saa til Rævsgaard i Vadum, hvor hendes Datter var gift; sandsynligvis har Anne Kjærulf ejet en Part af denne Gaard. Hun ægtede senere Bagge Jensen Kjærulf af Kornumgaard, med hvem hun var gift 1621, og hun levede endnu 1632 i Kornumgaard, da hun 25.Juni paa Aalborg Byting lod læse, at eftersom hendes Mand (desværre) er kommen i stor Ulykke og Drab, og formedelst samme Drab hans Bohave saavel som hendes af Lænsmanden er bleven registreret, og Bagge Kjærulf af Sandemænd er svoret fra sin Fred, saa han fattige Mand er ganske fredløs, og muligt kunde være, at ham kunde paahænge adskillig Gæld baade i den bedrøvelige Fjendestid (Krigen 1627-29) og i anden Maade til hans Fornødenhed kan af gode Folk være forstrakt, og ikke hun kan vide, hvem han kan være bortskyldig, hvorfor hun lader tilkendegive, at hun fragaar Arv og Gæld og aldeles ikke vil have med Boet at bestille.
I Ægteskabet med Bagge Kjærulf havde hun ingen Børn; hun var sikkert en aldrende Kvinde, da hun ægtede ham. Men af første Ægteskab havde hun 2 Børn, hvoraf kun kendes et [nemlig Anne Andersdatter, gift med Lars Jensen i Rævsgaard i Ø.Halne]. (KS1-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen