Christen Nielsen

Ref: Herkomst formodet. Kilder: CK13-
 
Født: (15--)
Boede: 1599 Stenbjerggård, Børglum sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Christensdatter ((15--) - 1629)

Børn:NN Christensdatter ((15--) - )


Notater
CK13-: Christen Nielsen var gift med Anne Christensdatter, og begge ægtefolkene var døde før 10. november 1629, da deres arvinger enedes om deling af boet, efter at der havde været nogen uenighed mellem nogle af dem derom. Børnene var:
1. Niels Christensen i Ø. Mejlsted i Tolstrup Sogn (1629, død 1663)
2. Peder Christensen i Ingstrup
3. Lars Christensen i Torsmark i V.Brønderslev Sogn (1632)
4. Peder Christensen i Stenbjerggaard
5. Birte Christensdatter i Vestrupgaard i Saltum Sogn, gift med Søren Thomsen
6. Else Christensdatter (1632) gift i Furreby med Helle Christensen. (CK13-).

Foruden disse 6 børn var der måske endnu en datter, der var gift med Jens Madsen Laursen i Lille Kraghede i Ørum sogn. Jens Madsen Laursen havde en søn Jens Jensen, der ifølge KV3- (side 62f) er identisk med den Jens Jensen Kjærulf, som indtil 1665 boede i Brødland i Hammer sogn. Hans farbror var Niels Christensen i Øster Mejlsted, jf. Jerslev Herreds tingbog (tb04-) den 30/7 1663:
** Jens Jensen i Brødland på egne såvel som på umyndige søskende deres vegne med 6 ugers opsættelse 18/6 stævner Christen Christensen i øster Mejlsted for dom angående skifte og registrering efter Jens Jensens sl morbror Niels Christensen, som boede og døde i øster Mejlsted, hvor han havde afstået sin gård til Christen Christensen, mod at han skulle forsørges sin livstid, og da han er død, bør der holdes skifte. Christen Christensen fremlægger tingsvidne 15/7 1663 af Vrejlev birketing, at følgende stævnes: Jens Jensen i Brødland Bertel Jensen i Promperhede Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen Anne Pedersdatter sst Christen i Ingstrup Anne Laursdatter og Christen Laursen i Skøttrup Maren Jensdatter i Vejby Else Christensdatter i Vrensted Anne Pedersdatter i Torup Anne Jensdatter i Tømmerby (husbond Christen Andersen) . følgende arvinger og svogre var tilstede ved begravelsen: Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen og Anne Pedersdatter sst Niels Steffensen i Torup Jep Jensen i Stenvad Christen Jensen i Grønderup Jacob Bertelsen i Vejby Christen Andersen i Tømmerby Christen Laursen i Skøttrup Anne Laursdatter sst og Else Christensdatter i Vrensted, som var den sl mands søster. registrering. deling. sagen på begge sider frafaldet. (tb04-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen