Svend Nielsen

Ref: Kilder: KBd-tb04-AaBisp-
Far: Niels Thomsen ((15--) - 1653)
Mor: Tove Svendsdatter ((15--) - 1628)
 
Født: omkring 1604
Boede: Hvilshøj Vestergård, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: 1669 Hvilshøj Vestergård, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Begravet: 16-04-1669 Ø.Brønderslev, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Margrethe Andersdatter Holst ((16--) - )

Børn:Else Svendsdatter (1668 - )
Niels Svendsen ((16--) - )


Notater
Begravet 1669 i Ø.Brønderslev: d. 16 Aprilis begravet Svend Nielsen i Vestergaard, an. æt. 65. (AO300-)

AaBisp- Ægteskabsbevillinger m m for Aalborg Stift år 1669 - 1799: Pakke 1 C1-483, 1669 - 1702, 2: Wi Friderich den Tredie af Guds Naade Danmarkis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, Greffue udj Oldenborg oc Delmenhorst, Giør alle Witterligt, at Wi efter allerunderdanigste ansøgning oc begiering allernaadigst haffuer bewilget oc tillat, saa oc hermed bewilger oc tillader, at Boedel Jensen af Hwilshøye udj Wendsyssel oc Margrethe Andersdaatter maa udj Egteskab sammenkomme, U=anseet hendis forige Mand hafuer Werret Bemte Boedel Jensen udi tredie leed beslegtiget.
Dog skal de først paa tilbørlige steder bewiislig giøre, at de hwerandre ey nermere end som forskrefuit staar udj Swogerskab paarører, saa oc noget efter Deris middel oc formue sambt Ambtmandens eller Superintendentens billig sigelse til neste Hospital udgiffue, saa frembt de denne Woris benaadning agter at nyde. Forbydendis alle oc enhwer herimod eftersom forskreffuit staar, at hindre eller udj nogen maade forfang at giøre, under Wor Hyldest oc Naade.
Giffuit paa Wort Slot Kiøbenhafn dend 28 July Anno 1669.
Under Wort Zignet. Friderich
Att. om slægtskab: Tingsvidne - Han er født i Hvilshøj [Øster Brønderslev Sogn] hendes sal mand war Svend Nielsøn som boede oc døde i Huilshøy.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen