Christen Nielsen Yde

Ref: Kilder: tb20-
 
Boede: (1674/1683) Sundby, Stagstrup sogn, Thisted amt


I familie med Karen Nielsdatter

Børn:Mette Christensdatter (1683 - )
Niels Christensen (1687 - )
Dorthe Christensdatter (1696 - )


Notater
tb20-: [[folio] 692 Hundborg Herreds Tingbog -1674]:
Jens Nielsen i Sundby får afkald på arv fra Clemed Madsen i Gærup på hans hustru Jahan Nielsdatters vegne, og fra Christen Nielsen Yde i Sundby på hans hustru Karen Nielsdatters vegne efter deres forældre Niels Jensen, som boede og døde i Sundby og deres moder, Dorete Jensdatter, som endnu lever, samt efter deres sal. broder Christen Nielsen. Jens Nielsen er deres hustruers broder.

tb20-: [1674 (22/6)] Christen Nielsen Yde i Sundby fremkalder Jens Jensen i Sundby, som vidner, at han i marts var i Christen Ydes hus og hørte, at Mads Mikkelsen ibid. gjorde
692
Hundborg Herreds Tingbog -1674
regnskab med Christen Yde og blev ham skyldig 31/2 td. og 5 skp. byg og 1 rdl. 1 penge. Han lovede at betale til mikkelsdag. Tingsvidne.

tb20-: 1670 (18/4). Peder Sørensen i Sperind på egne og sin søsters Mette Sørensdatters vegne, har ladet stævne Laust Nielsen i Aas for henholdsvis 9 sldl. og 1 rdl. efter skiftebrevs indhold efter sal. Christen Sørensen Smed, som boede i Aas. Skiftebrevet fremlagt på Hundborg herredsting den 18/4 1670.
Dom: Han skal betale. 10. oktober.

tb20- Retten holdt i Tinggårds stue på grund af regn. (Intet på tinge). 17. oktober [1670].
Niels Christensen Yde i Sundby fremstiller vidner: Anders Nielsen i Sundby, Poul Torsen og Laust Christensen ibm., der har synet Niels Yde, "da han lå på hans seng og var helt blodig både i øjnene og i ansigtet" af et stort hul i hovedet
661
Hundborg Herreds Tingbog -1670
på højre side over til øret, og han sagde, han var døv og tunghør af slaget, som han skyldte Jens Christensen ibm. for.
Jens Christensen begærer genpart af vidnet. (Sagen fortsætter).
Niels Yde i Sundby fremstiller vidner: Jens Persen og Maren Andersdatter, begge ibm., der vidnede, at de så Jens Christensen ibm. komme med en ringet kølle og jage Niels Ydes søn Christen Nielsen fra faderens møgvogn og hørte ham sige til Christen Nielsen: "du øst en tiuff, en skielm och boer unge" [skal vel være "hoer unge"].
Jens Christensen begærer genpart. (Sagen fortsætter).
Niels Christensen Yde i Sundbye fremstiller vidner: Niels Jespersen i Staxstrup og Poul Christensen Smed i Skioldborg, som vidner, at de har forligt Niels Yde med Jens Christensen, som skal betale 4 1/2 rdl. i 2 terminer i erstatning, første termin til Set. Hansdag. Jens Christensen svarer, at det først var til Mortensdag, og at han desuden ikke vil holde sin del af forliget, da Niels Yde heller ikke har holdt sin.
Han begærer genpart af vidnet. 24. oktober. (Intet på tinge). 31. oktober.
"Holdt i Tinggård for Guds regn og ondt vejrlig".
652
Hundborg Herreds Tingbog -1670
Jens Nielsen i Sundby på moderens, Dorete Jendatters, egne og søskendes vegne får afkald af Christen Poulsen i Sperind for den arv hans hustru, Dorete Nielsdatter, kunne tilfalde efter hendes sal. broder, Christen Nielsen, som boede og døde hos moderen i Sundby, samt for hvad hun kan tilkomme efter sin moder Dorete Jensdatter.
760
Hundborg Herreds Tingbog - 1681
24. januar.
Mikkel Pedersen i Skyum, på Anne Christensdatter, Eske Nielsens (senere flere gange: Sørensens) efterladte enke, hendes vegne (Eske "Sørensen" boede fordum i Skyum) får afkald fra Jens Nielsen i Sundby på egne og broder Peder Nielsens vegne, Christen Nielsen og Anne Nielsdatter på deres egne vegne for arv efter deres broder Eske Nielsen. Arvingerne takker sal. Eske Sørensens hustru og kvitterer for arven.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen