Jens Michelsen

Ref: Kilder: sUl-tb05-
Erhverv: Gårdfæster
 
Født: omkring 1625
Boede: (1656/1693) Sennels sogn, Thisted amt


I familie med Mette Jensdatter Snedsted

Børn:Sidsel Jensdatter (1656 - 1712)
Poul Jensen


Notater
Jens Mikkelsen beboede gården Hundal i Sennels sogn. Han kendes kun fra datteren Sidsels dødsindførsel i Ulsted kirkebog 1712, og ses ikke opført i matriklen af 1664, hvor Hundal istedet ses bortfæstet til en Anders Mikkelsen, muligvis hans bror. (sUl-).

Christian Lelius har stævnet amtmanden og amtsforvalteren vedr. Ullerupgårds fri bjergning af ilding, lyng eller tørv, og sommergræsning på Abildhaves ejendom i Østerild. Tomas Jensen af Kjelstrup, som mindes 50 år, vidner, at Ullerupgård, i tidligere ejeres tid og efter, at den på grund af skatterestance overgik til kronen, havde fri brug i Abildhave, som da lå under Ullerupgård. Tilsvarende vidner Jens Michelsen på Hald i Sennels sogn, mindes 40 år, Anders Michelsen af Kjelstrup 50 år, Anders Pedersen i Hou 30 år, alle har tjent på Ullerupgård. Desuden mindes Anders Nielsen i Kjelstrup 40 år, Christen Tøgersen ibd. 40 år, Niels Jensen i Sennels 50 år, Mogens Christensen Bundgård 35 år, Peder Michelsen 50 år, Søren Momtoft 16 år, Anders Nørgård 40 år, Christen Nielsen 26 år, Niels Christensen 36 år og Peder Jensen Brun ibd. 30 år, Jens Andersen i Hou 40 år, samt flere mænd fra Skovsted og Kjelstrup. Tingsvidne. (tb05- 30.Maj 1693).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen