Jens Pedersen

Ref: Mødrene herkomst formodet. Kilder: NøP2-CK2-
Erhverv: Selvejerbonde
Far: Peder Nielsen
Mor: NN Clemensdatter
 
Født: (15--)
Boede: 1546 Røgelhede, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med ukendt NN

Børn:Peder Jensen (Mørk) (1560 - 1620)
Anders Jensen ((15--) - )
Niels Jensen ((15--) - )
Maren Jensdatter ((15--) - )
Laurs Jensen ((15--) - )
Karen Jensdatter (- 1645)


Notater
Jens Pedersen nævnes 1546 i Røgelhede (Hellevad sogn) sammen med broderen Niels Pedersen som selvejere. Han har måske været af slægten Mørk, jf hans søns navn Peder Jensen Mørk. I "Kjærulfske Studier" angiver C. Klitgaard, at Jens Pedersen var af Mørk-slægten fra Bjørum i Vadum sogn. Han kunne vel også tilhøre Mørk'erne af Saltum, hvilket støttes af, at Jens Pedersens to brødre Clemen Pedersen og Niels Pedersen i 1541 sammen med en del andre storbønder var i Saltumgaard for at foretage et samfrændeskifte (familieskifte) efter Laurs Mørk i Saltumgaard. I 1606 står sønnen Peder Jensen Mørk som ejer af Røgelhede, og Jens Pedersen må vel antages at være død senest dette år. Hvem hans hustru var vides ikke. (jf. CK2-)
C. Klitgaard (i Kjærulfske Studier) er ikke i tvivl om Jens Pedersens identitet og navn. Men i sin anmeldelse af Kjærulfske Studier foreslår Wilhelm Marstrand, at Jens Pedersen må have heddet "Jens Hansen Mørk". Marstrands grundlag for denne antagelse(?). (jf. VM-).
1546 havde Gødik Christensen, borger i Aalborg, trætte med Anders Jensen i Aalborg, Niels Pedersen i Røgelhede og Jens Pedersen i Røgelhede angående bondegods, som Gødik mente at have part i. 1547 havde Gødik Christensen i Aalborg og Clemen Pedersen (Jens' bror) i Stagsted proces med Niels Mortensen i Hejselt [der var gift med Jens' søster] angående arv, og samme år rejste Niels Andersen - måske søn af Anders Svendsen i Røgelhede 1520 - sag mod Clemen Pedersen i Stagsted og hans brødre og svoger Niels Mortensen i Hejselt angående en gård i Aalborg og mere arvegods. Det er ukendt, hvorledes disse processer endte og ligeledes, hvordan det indbyrdes slægtskabsforhold var. (...) (CK2-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen