Immer Pedersen

Ref: Kilder: KBfkvd-
Erhverv: Husmand
Far: Peder Immersen (1762 - 1846)
Mor: Dorthe Thomasdatter (1762 - 1839)
 
Født: 1790 Snedsted sogn, Thisted amt
Død: 21-03-1820 Stokhuset, Garnisons sogn, København amt
Begravet: 23-03-1820 Garnisons sogn, København amt
Boede: (1814/1818) Harring, Harring sogn, Thisted amt
-: (TJENTE 1808) Stagstrup, Stagstrup sogn, Thisted amt


I familie med Anne Christensdatter Haugshøj (1783 - 1856)

Vielse: 06-02-1813 Skyum, Skyum sogn, Thisted amt
Børn:Dorthea Kirstine Immersdatter (1813 - 1884)
Peder Immersen (1814 - 1858)
Jens Peter Immersen (1817 - 1853)


Notater
Døbt 1790 i Snedsted: Den 1ste April Hmd(?) Peder Immersens hiemmedøbte Søn, Immer, hans Daab confirmeret. Faddere Præstens Pige maren bar barnet. Anna Thomasdt, Thomas Krogsgrd, ...? ...? og Jens Immersen af Stagstrup.

Konfirmeret 1808 i Stagstrup (nr. 16): Immer Pedersen, hos Peder Munk i Stagstrup. (AO291-)

Viet i Skyum 1813: d. 14 jan. meldte sig til Egteskab Ung Karl Emmer Pedersen og Pigen Anne Christensdt med begiering: at der maatte tillyses for dem næste Søndag. Forlovere: Jesper Haushøi og Knud Blander indestaar for at hverken Slægtskab eller anden lovlig Hindring var i Vejen for dette tilstundende Egteskab, og at begge har havt de naturlige Børnekopper. Schyum dat. ut. sup: [underskrifter:] Jesper Havshøi, Knud Johansen. Sammenviede 6 Febr. s.A.

Begravet 1820 i København Garnisons: Marts d. 23d. Ærlig Slave Immer Pedersen gl. 34 Aar, død d. 21de af Nervefeber. (Begravede 1819-1835, AO3-). Alle begravede i kirkebogen omkring Immer Pedersen er anført som "Ærlig Slave".
Nervefeber: En vedholdende Feber, forbunden m. stærk unaturlig Pirring og Svækkelse af Nervekraften hos Mennesket. [Molbechs danske ordbog, 1833).

DDD-1801: Thisted, Hassing, Stagsted, Stagstrup, 27:
Peder Immersen, 46, Gift, mand, huusmand uden jord, går i dagleje
Dorthe Thomasdatter, 48, Gift, hans kone
Immer Pedersen, 14, Ugift, deres barn
Anne Johanne Pedersdatter, 7, Ugift, deres barn
Mariane Pedersdatter, 3, Ugift, deres barn

Københavns Stokhus, slaverulle 1817-1823 (DK-003,38): Ærlige slaver [numrene 1-716]:
No. 327:
Navn: Immer Pedersen
Hvad han har været: Arbeidsmand
Fædreneland: Snedsted i Thisted Amt i Jylland
Alder: 33
Religion:Luth.
Profession: ingen
Om han er givt: Ja
Har Børn: Sønner 2 Døtre 1
Når han indkom: e.d. [eodem die, dvs d. 20de Aug. 1819]
På hvor lang Tid: 3 Aar
Forbrydelse: Tyveri
Straf på kroppen: [intet angivet]
Forhold: den 21de Martii 1820 død.

Næste nummer i rullen, nr 328, er en Peder Jensen, bondekarl fra Hørsted i Jylland, 45 år, gift, indkom samme dag (20. august 1819) for 4 år for tyveri. Han døde i Stokhuset den 13. juni 1821.

Næste nummer, 329, indkom ligeledes samme dag den 20. august 1819 for tyveri, var en Carl Fr. Krause fra Karlskrona i Sverige.

Københavns Stokhus. Signalementsprotokol 1807-1832 (DK-003,44):
No. 755: Immer Pedersen. Indkom den 20de August 1819 paa 3 Aar for Tyverie. Fød i Snedste i Jylland, 33 Aar gammel, middelmaadig af Væxt og Bygning, taler Tydsk, har blaae Øjne og mørkt Haar samt meget bleeg af Ansigt, proportioneret af Skuldre og Been.

Næste signalement (nr. 756) er Peder Jensen: Indkom den 20de August 1819 paa 4 Aar for Tyverie. Født i Horsens [maa være fejl for: Hørsted] i Jylland, 45 Aar gammel, taler jydsk og tydsk, har blond Haar, blaae af Øjne og næsten blind paa det venstre Øje, maadelig af Høyde og klein af Bygning.

Vedr. angivelsen af talte sprog i Signalementsprotokollen er det svært at gennemskue nogen form for systematik. For 157 slaver (nr. 735-892) er der kun angivet sprog for 6, nemlig foruden Immer Pedersen og Peder Jensen (755-756), for:
Nr. 757: Carl Frederich Krause, født i Karlskrona i Sverige. Angivet at han taler "Tydsk" (men ikke angivet om han taler dansk, svensk)
Nr. 762: Carl Lÿtmann, Indkom 7. sept. 1819, født i Åbo i Finland, 45 år gammel. Angivet at han taler "Engelsk, Tydsk og Dansk".
Nr. 785: Poul Jonsen født pa Island, 29 år gammel. Angivet: "reen Udtale, kan læse Modersmaalet i en trykt Bog".
Nr. 816: Rasmus Pedersen eller Rye, født i Østrup på Sjælland. 47 år gammel. Angivet at han "taler dansk".

Signalementer nr. 735-754 er alle skrevet med een og samme pen/skrift, mens signalementerne nr. 755-892 er skrevet med en anden pen/skrift, og nr. 893 og frem med endnu en anden pen/skrift.

Det synes umiddelbart som rene tilfældigheder, hvilke sprog protokolføreren har valgt at nævne; af de to indfødte thyboer nr. 755-756 er det kun angivet for den ene, at han taler jydsk.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen