Jørgen Laursen

Ref: Kilder: sHeg-
Erhverv: Gårdfæster
Far: Laurs Nielsen (1670 - 1735)
Mor: Anne Jørgensdatter (1678 - 1747)
 
Født: 1719 Sørå, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Boede: Sørå, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 1778 Sørå, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Mette Christensdatter (1729 - 1779)

Børn:Anne Jørgensdatter (1753 - 1840)


Notater
Døbt den 5. februar 1719, og faddere var Poul [Poul Jensen] i Langheden, Jens Tyrresen i Asaa, Jens Nielsen i Søheden, Søren Hjorts Anne i Bolle, Christen Jørgensens hustru i Søraa, Maren Eriksdt i Holte og Anne Laursdt i Kielstrup. (sHeg-).

Jørgen Laursen var fæster af en gaard i Søraa, Dronninglund sogn, som hørte under hovedgaarden Dronninglund. Af jordebogen fra 1753 fremgaard det, at han havde faaet fæste paa gaarden i 1748, og at der var tale om en gaard med et hartkorn paa 4 tdr. 1 skp. Gaardens aalige udsæd var 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 6 tdr. havre, og aarligt kunne der paa engarealerne avles 20 læs hø. Den aarlige landgildeydelse til herskabet paa Dronninglund var paa 6 tdr. 1 skp. rug, 4 tdr. 3 skpr. byg, 3 tdr. havre samt 6 rdr. 4 mk. 13 skill. i penge. Af besætning paa gaarden nævnes otte heste, otte køer, to stude, fire stykker ungdyr, seksten faar, tyve svin og fire gæs. Gaardens tilstand betegnes som god, og af bygninger nævnes 5 længer paa ialt 46 fag. Ægteparret havde da 3 børn under 6 aar og holdt 2 tjenestekarle og en tjenestepige. Paa paarden var hjemmeindustri med en vævestue og 4 personer, der kunne spinde uld, spinde hør og hamp, væve vadmel og lærred samt binde vanter og strømper.
Jørgen Laursen og Mette Christensdatter, der i deres ægteskab havde mindst 5 drenge og 3 piger, har øjensynlig været dygtige mennesker, som har forstaaet at klare sig godt rent økonomisk. I hvert fald fremgaar det af diverse arveafkald, udstedt af børnene, at der blev næsten 120 rdr. til hver søn og det halve til hver datter i fædrene og mødrene arv. Som nævnt [...] efterlod Jørgen Laursen og Mette Christensdatter sig endvidere bl.a. et sølvbæger med deres initialer og aaret 1766 samt tre sølvskeer med initialer og aaret 1762. (sHeg-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen