Laurs Jensen

Ref: Kilder: CK6-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Boede: 1613 Krogen, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: før 1631


I familie med Johanne Andersdatter Kjærulf (- 1635)

Børn:Gyde Laursdatter Kjærulf (1595 - 1680)
Anders Laursen Kjærulf (1600 - )
Anne Laursdatter Kjærulf (1600 - 1631)


Notater
Krogen, matrikel nr. 6, 10, 11 og 24. Disse gårdes historie er meget vanskelig at udrede. Oprindelig var det én gård, der hørte under Kornumgaards selvejergods eller "brydebønder", men den blev tidligt delt i 2 gårde, og den ene af disse blev atter delt i 2, Nørre og Sønder Krogen, der lå hvor Krogensgade nu går, og senere har yderligere deling fundet sted.
I Præsteindberetning 1568 står, at Anders Skriver i Hals, der døde 1589, og som var gift med Anne Andersdatter Kjærulf i Kornumgaard, død 1625, ejede 3 små bol i V.Brønderslev, som var bondegods (selvejergods), og hans arvinger ses at have ejet én gård, Krogen. Hans søn Anders Andersen Kjærulf var gift med Else Laursdatter, og i mandtal til pengeskatten 1606 står hun opført som eneste selvejer foruden Jens Kjærulf til Kornumgaard.
1613 står Laurs Jensen, der var gift med hans [dvs. Anders Skrivers] datter Johanne Andersdatter, opført som bruger af Krogen sammen med Peder Sørensen og Jens Simonsen i Nørre Krogen. Peder Sørensen boede i Krogens Mølle og var Kirkeværge 1611-14 og 1631-34. Disse 3 brugere nævnes også i Aastrup Lens regnskab 1618 som Kornumgaards brydebønder.
Krogen danner et godt eksempel på, hvorledes selv mindre selvejergårdes bondeskyld kunne blive udstykket på mange hænder ved arvedeling, og herved lettedes i 1600erne selvejets bortfald, idet hovedgårdsejere opkøbte de forskellige parter og efterhånden blev eneejere.
Fra Anders Skriver i Hals og hustru kom den ene gård Krogen til deres arvinger, dvs deres børn [Jens Andersen Hals, Anders Andersen Kjærulf, Anne Andersdatter og Johanne Andersdatter] og børnebørn, idet den opdeltes i flere parter. (...). (CK6-).
Den anden Krogen-gård (der senere deltes i Nørre og Sønder Krogen), kom 1606 til Jens Andersen Kjærulf af Kornumgaards datter Dorte Jensdatter Kjærulf. Af hendes 3 døtre blev Bodil Sørensdatter efter hende ejer af denne gård Krogen. (Jf. CK6-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen