Anders Griis af Slette

Ref: Ægteskabsforbindelse usikker! Kilder: CK7-DA1895-
Erhverv: Herredsfoged
 
Boede: Slettegård, Hjortdal sogn, Thisted amt
Død: efter 1469 Slettegård, Hjortdal sogn, Thisted amt


I familie med ukendt NN

Vielse: (???)
Børn:Palle Andersen Griis af Slette


Notater
Anders Griis er den første ejer af Slette (Slettegaard), som kendes i historien. Han medbeseglede 16 Nov 1450 et skøde ved Han Herreds ting, i hvilket Vogn Jepsen til Alsbjergs enke, Karen, skødede et bol i Attrup til Helligåndsklostret i Ålborg.
Han anføres i tingsvidnet efter væbnerne, og det er muligt, at han har stået på bøndernes side i rejsningen under Henrik Tagesen, der endte med bondehærens nederlag i slaget på Skt.Jørgensbjerg i Kettrup sogn 1441, efter at bønderne havde nedbrændt Aagaard, Aggersborg, Kokkedal og Frejstrup i Torslev sogn m.fl., så muligt er Anders Griis' adelige rettigheder blevet bestridt en tid; men 1458 var han dog herredsfoged, og 1468 anføres han blandt væbnerne i en på Aagaard afsagt borgestuedom. Han levede 1470 og førte i sit skjold et gående svin, da han dette år efter forlangende fik udstedt et sognevidne af Hjortdal kirkegård af sognepræsten Hr. Peder Andersen og 4 selvejere, deraf to fra Hvetbo og Jerslev Herreder. Sognevidnet omhandlede Anders Griis' korn. Han var sandsynligvis gift med enken efter en Morten Pedersen, hvis datter Mettes søn, velbårne Anders Itske til Torup kalder Anders Griis' søn Palle Griis for sin morbroder.
Af hans børn vides, at en datter blev gift med væbneren Thomas Nielsen (Sehested) i Mosbjerggård, Horns Herred, og desuden havde han sønnen Palle, som fik Slettegård. (CK7-).
Slægten Griis:
Det berettes i Almindelighed, at af denne jydske Slægt var Bagge Griis den første Mand, som erhvervede adelig Frihed, idet Kong Frederik I 1524 skal have forundt ham Adelskab, men hermed kan kun være sigtet til en Fornyelse af ældre Adel, thi baade Bagge Griis' Fader og Farfader kaldes stunddom, om end ingenlunde altid Væbnere, ligesom ogsaa Bagges Søskende og disses Afkom henregnedes til Adelen; dog vedblev den hele Slægt at henhøre til den laveste Adel. Vaabnet angives at være et sort gaaende Vildsvin i Sølv-Felt, paa Hjelmen et halvt Svin; saaledes førtes det af Palle Griis 1580, hvorimod Palle Griis' Sigil fra 1561 viser et Skjold med kun et halvt Svin, altsaa samme Mærke, som førtes af en paa Laaland bosat gammel Slægt Griis (...). Slægten paa Slette uddøde 1697. (DA1895-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen