Jens Ottosen

Ref: Kilder: sHo-CK4-sACS-tb04-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Otto Jensen (1595 - 1679)
Mor: NN Laursdatter ((15--) - 1670)
 
Født: omkring 1632 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt
Boede: 1688 Ørum Vestergård, Ørum sogn, Hjørring amt
Død: omkring 1700


I familie med Karen Christensdatter (1637 - 1726)

Børn:Otto Jensen (1670 - 1725)
Christen Jensen Ladefoged (1679 - 1750)
Mette Jensdatter (1681 - 1699)
Laurs Jensen (1685 - 1757)


Notater
Jens Ottosen levede endnu 1707, men er herefter forgæves søgt død i Ørum sogns kirkebog. Han ses i matriklen 1688 opført som fæster af Ørum Vestergård, gård nr 10 i Ørum, som havde et hartkorn på 3 tdr. 5 skp. 1 fjdk 2 alb. og ejedes af Jacob Eilersens arvinger. Samme gård var i matriklen 1664 bortfæstet til en Christen Villandsen (sic), muligvis hans hustru Karen Christensdatters far, uden at dette dog lader sig påvise. (sHo-)

Mon ?=Begravet i Ørum 20.05.1700: Jens Othsen af Aagaard, æt: 66 aar. (KB-).

tb04-: 30/11 1648. ** Niels Christensen i Ågård på hr Christen Gertsens vegne i Bredkær lod fordele Jens Ottesen i Ørum og Søren Tomsen sst for rest tiende

tb04-: 1/2 1649. ** Jens Markorsen i Ørum stævner Jens Ottesen i Ørum for dom angående 10 sld iflg hans brev, som fremlægges. dom: at betale inden 15 dage

tb04-: 8/3 1649. ** Peder Nielsen i Hebelstrup. Maren Jensdatter i Hallund vidnede, at Laurs Ottesen i Hallund tog sl Peder Andersens efterladte gods, som er 1 grå dyne 3 vadmels vår og 3 hovedpuder, af Christen Mortensens hus i Hallund mod dennes minde. Otte Jensen i Hallund og hans sønner og folk Laurs og Jens Ottesen stævnes
** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Otte Jensen i Hallund for dom (69a) angående 5 sld gæld til sl Peder Andersen, samt for hjemmel til ovennævnte sengeklæder. opsat 3 uger

tb04-: 12/7 1649. ** Morten Kjærulf i Ravnstrup et vinde (182a) navng taxmænd gav tilkende, at de havde gjort ham udlæg i Jens Ottesens bo i Ørum for 7½ dlr for hans tienderug. opregn
** Morten Kjærulf i Ravnstrup tilbød Jens Ottesen i Ørum at indløse det udvurderede inden 8 dage

tb04-: 7/2 1650. ** Christen Povlsen i Ravnstrup. navng vidner, at Søren Tomsen i Ørum Laurs Christensen Niels Povlsen Maren Laursdatter og Jens Ottesen er slet forarmede og øde
** Christen Povlsen i Ravnstrup et vinde. Niels Pedersen i Svennum (36b) vidnede, at 1647 var han med taxmænd for at gøre udlæg for KM skat hos Søren Tomsen i Ørum Maren Laursdatter og Jens Ottesen sst, da var der intet at gøre udlæg af, men der var stor armod hos dem
** herredsfoged Peder Jensen berettede, da tyveri og røveri sker oftere end tilforn, så ingen kan vide sig sikker derfor hverken hjemme eller på farende veje, og en del er forårsaget at lade gerningsmændene løbe bort, så det må frygtes, at det vil forøges, om det ikke bliver straffet, så for at ingen, som pågriber en misdæder, skal frygte alene at skulle bekoste dennes henrettelse, menige herredsmænd til bedste (37a) så anmodede han, at 2 mænd af hvert sogn på menige sognemænds vegne ville samtykke, at gård og boelsmænd og de, der ville være i fred for tyveri og røveri skulle være forpligtet fælles at betale rettermanden for misdæderens henrettelse, hvorefter 2 navng af hvert sogn fremkom og på egne og menige sognemænds vegne indgik derpå

tb04-: 1674 12/11.
** Niels Christensen i Ågård stævner med varsel Jens Ottesen i Ørum for vinde forbud og dom. navng vidner, at Niels Christensen i Jens Ottesens hus i Ørum vedkendte sig 4 beredte gule skind, som lå under forsegling =>(110a)=> og som han berettede var frakommet ham, og han forbød Jens Ottesen at afhænde skindene før lovens ende. opsat 6 uger

tb04-: 1674 24/12.
** Niels Christensen i Ågård begærer dom efter opsættelse 12/11 angående Jens Ottesen, og han fremlægger sin angivelse til amtsskriveren => (126a)=> Niels Christensens indlæg fremlægges =>(126b)=> kvittering fremlægges. dom: da Niels Christensen har fundet hans 4 beredte vædderskind, som er frakommet ham, hos Jens Ottesen i Ørum og gjort arrest og taget taxmærke derpå, hvilke skind en korporal på lægdsmændene Jens Ottesen og Mads Villadsens anvisning skal have eksekveret og anbragt hos Jens Ottesen, skønt lægdsmændene vedgår, de har modtaget hans skat mod kvittering og igen leveret videre, bør Jens Ottesen skaffe skindene til veje uskadte eller betale derfor
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen