Anders Stefansen

Ref: Kilder: KBfkvd-sp2b-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Stefan Christensen (Pyt) (1717 - 1793)
Mor: Anne Nielsdatter (1730 - 1803)
 
Født: 1759 Kinderup (V.), Horsens sogn, Ålborg amt
Død: 13-02-1812 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt
Begravet: 16-02-1812 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt
Boede: (1801-) Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt


I familie med Else Jensdatter (1766 - 1855)

Vielse: 20-11-1789 Sulsted, Sulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Stefan Andersen (1790 - )
Jens Andersen (1792 - )
Anne Andersdatter (1795 - 1849)
Peder Christian Andersen (1797 - 1802)
Birgitte Andersdatter (1800 - 1801)
Michael Andersen (1802 - 1879)
Peder Christian Andersen (1805 - 1889)
Birgitte Andersdatter (1808 - 1879)


Notater
1759 dend 24 Juni Døbt Stephan Christensen og Anne Nielsdt Barn Anders af V. Kinderup. Faddere Karen Olufsdt, Karen Jepsdt og Søren Jensen af Tranholm, Anders Laursen og Niels Poulsen af Horsens. En Christen, Anders Stephansens Broder i horsens gl.52 aar begr. i Horsens 5.6.1797 (hvem kan det være, aldersmæssigt?)

Konfirmeret i Horsens 1778: Anders, Stephan Christensens Søn i Horsens.

Trolovet i Sulsted 1789 d. 20de Octbr Ung karl Anders Stephansen fra Horsens og Pige Else Jensdt fra Westbierg. Forlovere Christen Jensen i Horsens og Simon Terkilsen i Hvorup. Copulerede d. 20de Novbr.

Død 1812 Februar 13, Gaardmd. Anders Stephansen i Horsens 54 Aar. Begravet Februar 19.

sp2b-: Langholt Skiftepr. (reg): Sk. 13/3 1812, 30/12 1813 (folio 172b,183). Født værge for børnene er deres "Faderbroder Christian Stephansen Gaardbeboer i Westerhassing Sogn og Bye.

DDD-1787 Aalborg, Kær, Horsens, Horsens Bye, , ingen, Famile 8:
Stephan Christensen, 70, Gift, Mand, Bonde og gaardbeboer,
Anne Nielsdatter, 66, Gift, hans kone, ,
Anders [Stephansen], 24, Ugift, deres søn, ,
Jens Nielsen, 18, Ugift, Tjenestekarl, ,
Christen Christensen, 14, Ugift, Tjenestekarl / uægte, ,
Maren Jensdatter, 27, Ugift, Tjenestepige / uægte, ,

DDD FT-1801 Horsens sogn, Horsens Bye, Familie 42:
Anders Stephansen, 43, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Else Jensdatter, 35, Gift, hans kone
Stephan Andersen, 11, Ugift, deres barn
Jens Andersen, 9, Ugift, deres barn
Anne Andersdatter, 6, Ugift, deres barn
Peder Christian Andersen, 4, Ugift, deres barn
Anne Nielsdatter, 82, Enkemand, huusbondens moder.

Langholt Gods Skifteprotokol 1797-1843, folio 172b:

Anno 1812 fredagen den 13de Martii meldte sig i Sterfboegaarden i Horsens Sogn og By paa Langholt Gods efter afdøde fæster Anders Stephansen, for, som den 30te Dag efter dødsfaldet, at registrere og vurdere den afdødes samtlige Efterladenskaber, Godsejeren Proprietaire Lanng til Langholt, som competent Skifteforvalter, med 2de til sig tagne Testificantes og Vurderingsmænd, Sognefogden Anders Jensen Bloch af Øster Kinderup med sin broder Boesat mand Jens Jensen Bloch og Mensal Bonden Jens Jespersen, begge Boesatte Mænd i Horsens Sogn og Bye. Enken efter den afdøde Else Jensdatter var tilstæde med hendes antagne Laugsværge S. Emmicke Svenstrup Sogne Degn for Horsens og Hammer Meenighed, paa de i Ægteskab med den afdøde Anders Stephansen sammen aulede Børn saasom en Søn Stephan Andersen 21 aar gammel, en Søn Jens 19 aar, Ane Andersdt 15 aar, Mickael Andersen 10 aar, Peder Christian 7 aar, Birgitte 3 aar, der alle var hiemme i Sterfboegaarden, var mødt deres faderbroder og efter Loven fødte værge Chrstian Stephansen gaardbeboer i Vesterhassing Sogn og Bye, i hvilke Personers overværelse blev begyndt med Registrering og Vurdering som følger:

I Daglig Stuen
1 fyhr. Bord paa aaben Fod 00-02-00
1 f...? 00-00-01
1 Jern Bielægger 12-00-00
1 Stue Uhr, alleene V..? Værk 01-01-00
1 Fold Bænk 00-04-00
1 Stoel 00-01-00
2de hylder 00-00-12

En Alkaabe Sæng derudi:
(---) 04-07-00
1 dito Sæng derudi:
(---) 06-13-00

Et Kammer ved Stuen:
1 Fyhr Øll td. 00-04-00
1 Smør trug 00-00-08
1 Hucke Blok (?) 00-00-10
1 gl. Spand 00-00-06

Stoer Stuen:
1 fyhr Bord paa Aaben foed 02-00-00
2nde Læhne Stoele 00-03-00
1 bruun mahlet Skab 02-00-00
1 blaae mindre do. 00-02-00
1 Taboret 00-00-08

I Wester Stuen:
1 F.. [Fjeld?] Bord 01-00-00
1 nagelfast Sæng derudi:
(---) 07-09-08

Øll eller Loft Kammer:
1 degn Trug 00-02-00
2de Løbe og 1 Sold 00-01-08
1 Salt houg?? 01-00-00
1 bruun mahlet Skab 00-04-00
1 Øll Tønde 01-00-00
1 Loft Stige 00-00-08
1 korn ...? 00-01-00
1 øll Tragt 00-00-08
1 garn Vinde og 1 S...?Træe 00-01-00

Øll Kielderen:
1 Lygte 00-00-06
1 Spolt?? Rak?? 00-00-04

Bryggerset:
1 fyhr Bord paa Aaben fod 00-01-08
1 fyhr Skab 00-01-00
1 fyhr Kahr(?) 00-02-00
1 do 00-03-00
2de fyhr strippe 00-04-00
1 Staal Gryde 00-04-00
1 Ildtang 00-00-10
1 Kiedel Skee(?) 00-00-08
1 gl. kaaber Kiedel i Grue 12-00-00
1 Kierner 00-01-08
1 fyhr Brygge Kahr 00-05-00
1 ...? kar? med 2de Jern(?) Baand 01-00-00
1 Jern ...? Spand 00-01-08
1 lidet Vand ...? 00-02-00
1 Svine Trug 00-01-00

Paa Loftet:
1 Wogn Skriin 00-02-00
2de gl hylleer 00-02-00
2de hylle ...? 00-01-00
3 R...? S...? 00-00-12
1 fyhr kiste 00-03-00
4 gl korn Sæcke 02-00-00

Transport 69-03-04

1 par ...? 00-01-00
3 haar ...? 00-02-00
1 gl krog ...? og 1 bag do. 00-01-08

Den Sal. Mands gang-klæder forklarede Enken med Laugværge at den afdøde har deelt mellem Børnene i hans levende Live, og saaleedes fobiegaaet.

I Gaarden:
1 ...? S...? med Jern Axel 01-04-00
1 fyhr St..? 00-03-00
1 gl. beslagen Vogn med ...? ...? 18-00-00
1 beslagen Vogn med Hæcke? 12-00-00
2de Lug? til Vogn 00-02-00
3de gl Fjel 00-00-12
2de Sæt Arbejds Tøj 01-02-00
1 gl Tørve Bøer og 1 ...? 00-02-08
2de Staal harver 03-00-00
1 Plov 04-00-00
1 Skovl og 1 Staal Greeb 00-01-08

Sviin:
2de Soe Polde 12-00-00

Enken anmeldte at have 4de Stuude?
paa Foeder for Wigel Nielsen i Lem,
hvorfor Boet tilkommer i Foeder leje? 12-00-00

Transport 135-05-08

Hæster:
1 guul hoppe 15 aar 80-00-00
1 bruun stiernet 6 aars dito 200-00-00
1 Sort 7 aars hoppe 190-00-00
1 gl. Sort do 60-00-00
2de rødblisset Mæhr følle(?) 160-00-00

Fæe Chreature:
1 graa Ringet koe 70-00-00
1 gl. Sort hielmet do 30-00-00
1 Sortbroget 8 aar 75-00-00
1 hvid dito 10 aar 28-00-00
1 qvie kalv 16-00-00
2 Broget dito 20-00-00
3 Spæede kalve 16-00-00
2 Sort hielmet Stuude efter Enkens
angivelse solgt Peder Mellergaard i
Lyngdrup til Betaling 14 dage efter
forestaaende Mandag med 100-00-00

Faar Creature:
4 stk Faar 08-00-00

Paa Skifte Rettens tilspørgende, om ej meere var Boet til Indtægt at beregne, fremstood Enken med laugværge samt Børnenes Formynder og forklarede, at den afdøde hafde eiet et Sted her i Horsens ved Navn Backen af hartkorn 2Tdr som hoved Parcell ...? med R...? E...? Approbation ud parcelleret Gaard, tilliggende al?? med ...? Parcel kiøbt huus, Kirkebooled huuset, af hvilken 1 ...?, dette Eiendommen hos den afgangne ...? før hans Død bortsolgt til Christen jensen, tienende paa Lundergaard, for den Capitall 1000-00-00

For i Dag kunde Enken ikke fremlægge Skiødet til hendes Sal. Mand, men for...ede? sig senere? til næste Skifte samling, som og nærmere at giøre rigtihed for Betalings Tiiden af det solgte. - Paa videre Tilspørgelse af Skifte Retten forsikrede alle dette Stervboe vedkommende at intet mere Navnlig var, at anmelde, som kunde komme Boet tilgoede; dend totale Indtægt beløber altsaa 2188-03-08

Skifte Retten paaraabte? om ...? ...? ...? mødte med Fordring paa Sterfboet ved denne Dags Forretning, og da anmeldte Enken med Laugværge at den Sal. mands Begravelses Bekostning efter? ...? Skifte Retten foreviste Special afregning havde kostet hende 120-00-00

Enken fordrede efter Loven forlods Udlægt hendes Begravelses omkostning liige? dermed gotgiort med 120-00-00

Flere meldte sig icke her i Dag med Fordring paa Boet. Altsaa Udgiften som i Dag er anmeldt beløber 240-00-00

Er da de hosbondelige Fordringer for Bygning og Besætning ifølge Forordningen af 8de Juni 1787 vil opgives forinden Skiftet kan vorde sluttet, saa blev vedtaget mellem alle, Skiftets vedkommende og Skifteforvalteren, at give møde paa Kiær herreds Ting næstkommende Tirsdag den 20de Martii, for derpaa at begiære de befalede u-villige Syns og Taxations Mænd udmeldte til ovenmeldte Forretnings Udførelse. - Som nu ingen? efter paaraab meldte sig med videre her i Dag, saa blev Skiftets videre Fremme udsat til 6 Uggersdagen efter Dødsfaldet, som indtræffer, formedelst mellemløbende Paasche hellige Tiirsdagen den 31te Martii førstkommende, da at foretage paa Langholts Skriverstuer hvor alle dette Skiftes vedkommende maae holde den efterrettelig at give møde. Imidlertid ...? hvad i Sag passeret er, ...? ...? Hænders Underskrift. - Datum Stervboe Stædet Ut Supra. Skifteforvalter Lang. som Laugværge og Enke: else Jensdatter, som Lauværge: E. A. Svenstrup. Børnenes formynder Christian Stephansen. Som Vitterligheds og Vurderingsmænd Jens Jespersen, Jens Block.

Langholt Gods Skifteprotokol 1795-1843, folio 183:

Anno 1813 den 30te December blev Skiftet, som foran er begyndt fol. 172-b, efter afdøde Gaardfæster Anders Stephansen af Horsens Sogn og Bye paa Langholt Gods, foretaget til endelig Slutning af Skifteforvalterens Fuldmægtig Peder Bering Rafn paa dennes Boepæl Tveden i Overværelse af Vitterligheds-Vidnerne, paa Sognefogden Anders Bloks vegne, dennes Broder Jens Jensen Blok af Hrosens samt Niels Kjøbsted. Ved Forretningen var tilstæde Enken Else Jensdatter med hendes antagne laugværge Sr. Emmer Svendstrup Sognedegn for Hammer og Horsens Meenigheder. - Efter Enkens Begjering har dette Skifte hidtil henstaaet usluttet i Forventning at hendes ældste Søn Stephan Andersen, som er fraværende i hans Mayestæts Tjeneste, skulle have hjemkommet, men da saadant hidtil ikke er skeedt, blev Skiftet som meldt foretaget til Slutning. - Paa benævnte Søns Vegne samt hans andre 5 Sødskendes fødte Værge Gaardfæster Christian Stephansen af Westerhassing Sogn og Bye hans Vegne mødte Gaardfæster Jens Christensen af Foldstedgaard som blev paalagt af Skifteforvalteren at beopagte de Umyndiges Tarv, I hvis Overværelse Skifteforvalteren foretog sig at beregne dette Boes Indtægt og Udgift saaledes:

Sterboens Indtægt beløber i følge den paa Boets Eyendeele ved Registrering i Boet den 13de Martii 1812 skeedte Vurdering den Summa 2188-03-08.
Derimod bliver Stervboets udgift at anføre saaledes:
1. De ved Registrering i Boet anmeldte Begravelses Omkostninger: 240
2. af Godseyeren blev fremlagt og medtaget til forblivelse ved Skifteprotocollen, den over Garadens Bygninger og Besætning i følge Forordningen af 8de Junii 1787 afholdte Syns og Taxations Forretning, hvoraf erfares at Godseyeren tilkommer af Boet forlods udlagt:
a) for Brøstfæld paa Gaardens Bygninger: 286-03-00
b) for Besætning og Inventarium til Gaardens Drift: 351-00-00

Flere Fordringer anmeldte Enken med Laugværge ej at hæfte paa Boet, altsaa bliver udgiften den Summa 877-03-00.
Bliver igien Beholdning den Summa: 1311-00-08.
hvorfra afgaaer dette Skiftets Bekostning saaledes:
a) Skiftesalarium 1 1/4 p.Cto 16-02-06
Kongens Kasse 06-03-06
Justits-fondet 01-03-14
Revission-Afgift 1/# p.Cto 04-02-04
b) Skriversalarium for 6 Ark 03-04-08
Kongens Kasse 01-03-00
Justist-Fondet 00-02-04
c) Tilhaandgaaende Vidner 04-05-04
Kongens Kasse 01-05-04
Justist-Fondet 00-02-04
d) Vurderingsmændene 01-01-08
Kongens Kasse 00-03-00
Justits-Fondet 00-00-12
e) Stemplet Papier til Skiftebruget 10-05-13
Skat p...? til Samme 02-00-00

Lateris 56-03-07 1311-00-08
f) Skifteforvalterens Tjener i følge Loven 02-03-00
Kongens Kasse 01-00-03
Justits-Fondet 00-01-05 60-01-15

D.E.(?) Igjen den endelige Beholdning 1250-04-09
hvorfra afdrages Enkes Hovedlod 625-02-4½
Igjen til Deling imellem hendes Børn og Arvinger 625-02-4½
hvorfra afgn.til hans Mayestæts Kasse i følge
Forordningen af 8de Februar 1810 ½ p.Cto 03-00-12½

D.E.(?) Igjen Beholdning 622-01-08
som deeles saaledes:
a) Sønnen Stephan Andersen 23 Aar gl. en Broderlod 124-02-11 1/5
b) Ditto Jens Andersen 21 Aar Ditto 124-02-11 1/5
c) Ane Andersdatter 18 Aar en Søsterlod 62-01-05 3/5
d) Michael Andersen 11 Aar en Broderlod 124-02-11 1/5
e) Peder Christian 8 Aar en Ditto 124-02-11 1/5
f) Bergitte Andersdatter 5 Aar en Søsterlod 62-01-05 3/5

D.E.(?) der saaledes udgjør ovenmeldte = 622-01-08
af hvilke Arve-Capitaler Enken forbandt sig, til næste Aalborg Omslags?-Termin den 11te Junii 1814 at udbetale til hendes 2de ældste Sønner derfor dem tildeelte Arvelodder og derfor forskaffe Skifteforvalteren disses lovformelige Tinglyste Afkald. - Ligesom og til bemeldte Aalborg Omslags-Termin den 11te Juni 1814 at udbetale til Skifteforvalteren de 4re umyndige Børns Arvelodder med den Summa 373-02-01 x/5 D.E. alle = 623-04-05 x/15 Rb.Sk. ..?, for af ham at besørges udsatte paa Rente imod lovbefalet Sikkerhed, eller i dets mangel deponeret i den Kongl. Casse. - Ligeledes forbandt Enken med Laugværge sig paa Anfordring at betale Skifteforvalterens fuldmægtig dette Skiftes Bekostning med deraf dependerende i alle muelige Maader fuldkommen Skadesløse, samt for øvrigt holde Skifteforvalteren Anger og Kravsløs for alt hvad i Anledning af dette Skiftes Slutning kan flyde eller følge. Og blev dette Skifte saaledes hermed sluttet og tilendebragt og det passerede med Hænders Underskrift bekræftet.
Datum ut Supra
Paa Skifteforvalterens Vegne [Peder B.Rafn]
Enken: Else Jens datter
Som Laugværge: E. Svenstrup
Paa Børnenes fødte Værge Christian Stephansens Vegne: Jens Christensen
Til Vitterlighed som Overværende: Jens Jensen Block, Niels Sørensen Kjøbsted.

Foreviist paa Aalborg Skiftecontoir d. 26de Mai 1814 [underskrift: Sørnum??], Fuldm.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen